งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการตั้งค่าขอใช้งาน เครื่องพิมพ์แม่ข่าย แผนกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าพระนครเหนือ 4.3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการตั้งค่าขอใช้งาน เครื่องพิมพ์แม่ข่าย แผนกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าพระนครเหนือ 4.3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการตั้งค่าขอใช้งาน เครื่องพิมพ์แม่ข่าย แผนกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าพระนครเหนือ 4.3. 1

2 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ การตั้งค่าขอใช้งานเครื่องพิมพ์แม่ข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ตัวอย่างใน หัวข้อนี้ ได้แก่  เครื่องคอมพิวเตอร์ ( เครื่องแม่ข่าย ) : Computer Name : Printmedia2  เครื่องพิมพ์มีชื่อ Share name : Print2 [ เป็นเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น HL - 5250DN ]  เครื่องคอมพิวเตอร์ ( เครื่องลูกข่าย ) : เครื่อง คอมพิวเตอร์ที่ต้องการ ตั้งค่าขอใช้งานเครื่องพิมพ์แม่ข่าย ( ไม่ใช่ เครื่องแม่ข่าย )

3 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ การตั้งค่าขอใช้งานเครื่องพิมพ์แม่ข่าย  เริ่มจาก คลิกเมนู Start > คลิก Printers and Faxs 1. คลิก เมนู Start

4 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ การตั้งค่าขอใช้งานเครื่องพิมพ์แม่ข่าย  คลิกข้อความ Add a printer ทางฝั่งซ้ายของ รายการ Printer Tasks 2. คลิก

5 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ การตั้งค่าขอใช้งานเครื่องพิมพ์แม่ข่าย  จะปรากฏหน้าต่าง Add Printer Wizard ขึ้นมา > คลิกปุ่ม Next 3. คลิก

6 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ การตั้งค่าขอใช้งานเครื่องพิมพ์แม่ข่าย  คลิกเลือกประเภทของเครื่องพิมพ์ เป็นแบบ a network printer… 4. คลิก

7 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ การตั้งค่าขอใช้งานเครื่องพิมพ์แม่ข่าย  คลิกปุ่ม Next 5. คลิก

8 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ การตั้งค่าขอใช้งานเครื่องพิมพ์แม่ข่าย  คลิก Browse for a printer เพื่อค้นหา เครื่องพิมพ์ในระบบเครือข่าย 6. คลิก

9 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ การตั้งค่าขอใช้งานเครื่องพิมพ์แม่ข่าย  คลิกปุ่ม Next 7. คลิก

10 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ การตั้งค่าขอใช้งานเครื่องพิมพ์แม่ข่าย  จะปรากฏรายการเครื่องพิมพ์แม่ข่ายขึ้นใน ช่อง Share Printer : 8. รายการ เครื่องพิม พ์ในระบบ เครือข่าย Workgrou p : ITED

11 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ การตั้งค่าขอใช้งานเครื่องพิมพ์แม่ข่าย  ค้นหาชื่อเครื่องแม่ข่าย [ Printmedia2 ] และ ชื่อเครื่องพิมพ์ [ Print2 – Brother HL5250DN ] > คลิกที่รายการเครื่องพิมพ์ Print2 9. คลิก

12 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ การตั้งค่าขอใช้งานเครื่องพิมพ์แม่ข่าย  รายการเครื่องพิมพ์ที่เลือกจะไปปรากฏในช่อง Printer : 10.

13 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ การตั้งค่าขอใช้งานเครื่องพิมพ์แม่ข่าย  คลิกปุ่ม Next 11. คลิก

14 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ การตั้งค่าขอใช้งานเครื่องพิมพ์แม่ข่าย  คลิกปุ่ม Yes เพื่อยืนยันการขอเข้าใช้งาน 12. คลิก

15 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ การตั้งค่าขอใช้งานเครื่องพิมพ์แม่ข่าย  คลิกปุ่ม Yes เพื่อตั้งค่าเป็นเครื่องพิมพ์แรก 13. คลิก

16 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ การตั้งค่าขอใช้งานเครื่องพิมพ์แม่ข่าย  คลิกปุ่ม Next 14. คลิก

17 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ การตั้งค่าขอใช้งานเครื่องพิมพ์แม่ข่าย  การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ > คลิกปุ่ม Finish 15. คลิก

18 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ การตั้งค่าขอใช้งานเครื่องพิมพ์แม่ข่าย  ในหน้าต่าง Printer and Faxs จะพบไอคอน เครื่องพิมพ์แม่ข่าย ที่ขอติดตั้งใช้งาน มีรูปท่อ เล็ก ๆ วางขวางอยู่ด้านล่างไอคอนเครื่องพิมพ์ 16.

19 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ การตั้งค่าขอใช้งานเครื่องพิมพ์แม่ข่าย  ไอคอนเครื่องพิมพ์แม่ข่าย ในมุมมองแบบ Thumnail


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการตั้งค่าขอใช้งาน เครื่องพิมพ์แม่ข่าย แผนกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าพระนครเหนือ 4.3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google