งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Microsoft Access Microsoft Access เอกสารประกอบการบรรยายวิชา 310381 Computer in Business.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Microsoft Access Microsoft Access เอกสารประกอบการบรรยายวิชา 310381 Computer in Business."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Microsoft Access Microsoft Access เอกสารประกอบการบรรยายวิชา 310381 Computer in Business

2 2 Microsoft Access 2000 เป็นโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์ แบบ 32 บิต ของบริษัทไมโครซอฟท์ มีประสิทธิภาพสูง ใช้งานง่าย โดยรวมออปเจ็กต์ ต่างๆ ที่จำเป็นในการใช้ ฐานข้อมูลมารวมอยู่ใน ไฟล์เดียวกัน (.mdb) ทำให้ทำงานได้รวดเร็ว

3 3 เราใช้งาน Access 2000 ทำอะไรได้ บ้าง ใ ช้สร้างแอพพลิเคชั่นฐานข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและ ใช้งานง่าย มีเครื่องมือในการสอบถามข้อมูลต่างๆ จากฐานข้อมูล เพื่อนำผลลัพธ์ไปทำงานบางอย่าง สามารถสร้างเครื่องมือในการติดต่อกับผู้ใช้ได้อย่าง เหมาะสม ช่วยเราในการสร้างรายงานจากฐานข้อมูลได้ เพื่อใช้ ในการทำ งานบางอย่าง

4 4 การเริ่มต้น Access 2000 การเรียกใช้โปรแกรม MS Access คลิกที่ Start > Programs > Microsoft Access การเลิกโปรแกรม มีหลายวิธี เช่น วิธีที่ 1 คลิกที่ปุ่ม X ซึ่งปรากฎที่มุมบนขวา ของหน้า ต่างโปรแกรม วิธีที่ 2 เลือกคำสั่ง แฟ้ม (File) ที่แถบเมนู และเลือกคำสั่ง จบการทำงาน (Exit)

5 5 ส่วนประกอบของฐานข้อมูลใน Access Table Query Form Report Macro Module Page

6 6 เรียนรู้การใช้งานเรียนรู้การใช้งาน ส่วนประกอบหน้าต่าง Access องค์ประกอบฐานข้อมูลใน Access การสร้างฐานข้อมูลใหม่ การเรียกใช้งานฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้ว การออกจากโปรแกรม

7 7 ตารางตาราง การสร้างตารางใหม่ การเตรียมข้อมูล องค์ประกอบการออกแบบตาราง ประเภทฟีลด์ มุมมอง การกำหนดคีย์หลัก (Primary Key) การจัดเก็บตาราง

8 8 การจัดการตารางการจัดการตาราง การเปิดตารางใหม่ การใส่ข้อมูล การเรียงข้อมูล การลบเรคอร์ด การลบตาราง การคัดลอกตาราง การอิมพอร์ตเอ็กซ์พอร์ตตาราง


ดาวน์โหลด ppt Microsoft Access Microsoft Access เอกสารประกอบการบรรยายวิชา 310381 Computer in Business.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google