งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

….E-Book สนุกสนาน ….. E-Book สนุกสนาน E- Book คือ อะไร โปรแกรมที่ใช้ในการสร้าง E-Book เตรียมความพร้อมก่อนสร้าง E-Book การสร้างเอกสาร E – Book.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "….E-Book สนุกสนาน ….. E-Book สนุกสนาน E- Book คือ อะไร โปรแกรมที่ใช้ในการสร้าง E-Book เตรียมความพร้อมก่อนสร้าง E-Book การสร้างเอกสาร E – Book."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ….E-Book สนุกสนาน ….

2 E-Book สนุกสนาน E- Book คือ อะไร โปรแกรมที่ใช้ในการสร้าง E-Book เตรียมความพร้อมก่อนสร้าง E-Book การสร้างเอกสาร E – Book

3 E- book คือ อะไร สื่อนำเสนอในปัจจุบันได้มีการพัฒนา รูปแบบใหม่ความโด่ดเด่น น่าสนใจด้วยเทคโนโลยี มัลติมีเดีย (Multimedia) การนำเสนอข้อความหรือ เนิ้อหาปริมาณมากๆ ในลักษณะของสิ่งพิมพ์หรือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ก็มีการปรับเปลี่ยน รูปแบบจากสิ่งพิมพ์หรือหนังสือที่เป็นไฟล์เนื้อหา เพียงอย่างเดียว ต้องดูด้วยเทคนิคการเลื่อนจอภาพ ไปเป็นเทคนิคการนำเสนอที่มีลักษณะการเปิดหน้า หนังสอแบบเสมือน เนื้อหาที่นำเสนอเป็นได้ทั้ ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วิดีทัศน์ และ เสียง อันเป็นการใช้ความสามารถของเทคโนโลยี มัลติมีเดียมาผสมผสานกบ E-Book ได้อย่างลง ตัว เป็นสื่อที่ได้รับความนิยมสูงอย่างมากในปัจจุบัน ภายใตชื่อเรียกว่า Multimedia E-Book

4 โปรแกรมที่ใช้ในการสร้าง e-book การพัฒนา Multimedia e-Book มีซอฟต์แวร์ช่วย หลายตัว โดยซอฟต์แวร์ที่โดดเด่นตัวหนึ่งคือ FlipAlbum ซึ่งปัจจุบันได้พัฒนามาเป็น FlipAlbum 6.0 โดยความสามารถของโปรแกรมที่ทำให้การ นำเสนอสื่อออกมาในรูปแบบ 3D Page-Flipping interface และมีชื่อเรียกเฉพาะว่า FlipBook ผลงานที่ ได้นี้สามารถนำเสนอได้ทั้งแบบ Offline ด้วย ความสามารถ AutoRun อัตโนมัติ และ Online ผ่าน โปรแกรมแสดงผลเฉพาะ FlipViewer

5 เตรียมความพร้อมก่อนสร้าง E- Book ข้อมูลที่สามารถใส่ลงในโปรเเกรม Flip album ได้นั้นมีรูปเเบบที่หลากหลายทั้ง ข้อความ, ภาพนิ่ง, ภาพเคลื่อนไหว, ไฟล์วิดิโอ เเละไฟล์เสียง ดังนั้นควรจัดเตรียมข้อมูล ตก เเต่งรูปภาพเเละอื่นๆ ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเเละ จัดเก็บรวมกันไว้ใน Folder ที่กำหนดขึ้น เช่น C:\my pic เป็นต้น ทั้งนี้ไฟล์ที่สามารถ ใช้ได้ ได้เเก่ (GIF, JPG, PNG, BMP, WMF, ICO, PCX, TIF, PCD, PSD); OEB Package Format (OPF); Sound Files (MID, WAV, MP3); Video Files (AVI, MPG)

6 การสร้างเอกสาร E – Book เปิดโปรแกรม FlipAlbum จากเมนูคำสั่ง Start, Program, E-Book Systems, flipAlbum 6 Pro, FlipAlbum Pro จะปรากฏจอภาพทางาน โดย ส่วนสำคัญของการสร้าง e-Book อย่างง่ายและเร็ว นี้คือจอภาพ QuickStart ( ถ้าไม่ปรากฏให้เลือกคำสั่ง File, Start Wizard)

7 1. คลิกรายการ Open Folder แล้วเลือกโฟลเดอรที่ เตรียมภาพไว้ก่อนหน้านี้ ( ตัวอย่างคือโฟลเดอร์ Graffiti)

8 2. จากนั้นคลิกรายการ Page Layout เพื่อเลือก รูปแบบของสื่อ ทั้งนี้รูปแบบ Single image per page เป็นลักษณะการนำเสนอภาพแยกเป็น 2 หน้ากระดาษ และรูปแบบ Centerfold page เป็น ลักษณะการนำเสนอภาพบนกระดาษแผ่นใหญ่แผ่น เดียว ทั้งนี้เมื่อคลิกเลือกจะปรากฏ Effect สีขาวฟุ้งๆ รอบรูปแบบที่เลือก

9 3. จากนั้นคลิกเลือก Themes เพื่อเลือกลักษณะปก และพื้นหนังสือ

10 4. เมื่อครบทั้ง 3 ขั้นตอนก็คลิกปุ่ม Finish โปรแกรมจะนำภาพทุกภาพในโฟลเดอร์ที่ระบุมา สร้างเป็น e-Book ให้อัตโนมัติ

11 การเลื่อนหน้ากระดาษ คลิกบนหน้ากระดาษด้านขวา เพื่อดูหน้าถัดไป คลิกบนหน้ากระดาษด้านซ้าย เพื่อย้อนกลับ เลื่อนเมาส์ไปชี้ที่ขอบหนังสือ ด้านซ้ายหรือ ขวามือเพื่อเลือกหน้าที่จะเปิด คลิกปุ่มขวาของเมาส์บน หน้ากระดาษ เเล้วคลิกคำสั่ง Flip To

12 o Front Cover คือปกหน้า o Back Cover คือปก หลัง o Overview คือหน้า สรุปรวมเนื้อหา ซึ่งมีลักษณะเป็นภาพ ขนาดเล็ก (Thumbnails) การทำงานของหน้านี้ แบ่งเป็น >> การคลิกที่รูปภาพเล็ก เพื่อแสดง ภาพแบบเต็มจอ กดปุ่ม Esc เพื่อกลับสู่สภาวะปกติ >> การคลิกที่ชื่อภาพ เพื่อเปิดไปยัง หน้านั้นๆ >> ใช้เทคนค Drag & Drop ชื่อไฟล์ ภาพ เพื่อสลับตำแหน่ง >> คลิกปุ่มขวาของเมาส์ที่รูปเพื่อเปิด เมนูลัด ในการทำงาน

13 o Contents คือหน้าสารบัญ โปรแกรมจะนำชื่อไฟล์ ภาพหรือสื่อมาเป็นรายการสารบัญ ซึ่งสามารถ ปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ตามต้องการ แต่ห้ามใช้สัญลักษณ์ พิเศษใดๆ เช่น % ^ /

14

15

16

17


ดาวน์โหลด ppt ….E-Book สนุกสนาน ….. E-Book สนุกสนาน E- Book คือ อะไร โปรแกรมที่ใช้ในการสร้าง E-Book เตรียมความพร้อมก่อนสร้าง E-Book การสร้างเอกสาร E – Book.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google