งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใส่ลูกเล่นให้กับงาน นำเสนอ. การเปลี่ยนภาพนิ่ง Transition.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใส่ลูกเล่นให้กับงาน นำเสนอ. การเปลี่ยนภาพนิ่ง Transition."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใส่ลูกเล่นให้กับงาน นำเสนอ

2 การเปลี่ยนภาพนิ่ง Transition

3 • ภายในภาพนิ่งจะประกอบด้วยวัตถุต่างๆ เช่น กล่องข้อความ ภาพ เป็นต้น ซึ่งเราสามารถ กำหนดการเคลื่อนไหว เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ ได้ • การกำหนดการเคลื่อนไหวแต่ละวัตถุ ทำได้โดย คลิกที่ Tab การเคลื่อนไหว > เลือกการ เคลื่อนไหวกำหนดเอง > คลิกที่วัตถุที่ต้องการ ให้เคลื่อนไหว แล้วตั้งค่าการเคลื่อนไหว • การเคลื่อนไหว มี 3 ลักษณะ คือ 1) เคลื่อนไหวเมื่อคลิกเมาส์ •2) เคลื่อนไหวกับก่อนหน้านี้ ( เล่นพร้อมกับสิ่งที่ แสดงอยู่ก่อนหน้า ) •3) เคลื่อนไหวหลังก่อนหน้านี้ ( เล่นหลังจากสิ่ง ที่อยู่ก่อนแสดงเสร็จ )

4 ฝึกปฏิบัติการ • สร้างภาพนิ่งตามที่กำหนด จำนวน 2 ภาพนิ่ง • ภาพนิ่งที่ 1 Transition ให้เปลี่ยนไป ภาพนิ่งที่ 2 หลังจาก 3 วินาที • ภาพนิ่งที่ 2 กำหนด animation ดังนี้ –1 หลังจากภาพนิ่งแสดง –2 เล่นพร้อมกับ 1 –3 เล่นพร้อมกับ 4 หลังจาก 1 แสดงเสร็จ –5 เล่นพร้อมกับ 1


ดาวน์โหลด ppt การใส่ลูกเล่นให้กับงาน นำเสนอ. การเปลี่ยนภาพนิ่ง Transition.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google