งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์ และ ไดร์ฟเวอร์เครื่องพิมพ์ แผนกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าพระนครเหนือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์ และ ไดร์ฟเวอร์เครื่องพิมพ์ แผนกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าพระนครเหนือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์ และ ไดร์ฟเวอร์เครื่องพิมพ์ แผนกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าพระนครเหนือ 4.1. 1

2 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์และไดร์ฟเวอร์ เครื่องพิมพ์  จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง คอมพิวเตอร์

3 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์และไดร์ฟเวอร์ เครื่องพิมพ์  จัดเตรียมเครื่องพิมพ์ + แผ่นไดร์ฟเวอร์ ( ที่มา พร้อมกับเครื่องพิมพ์ ) แผ่น ไดร์ฟเวอร์ เครื่องพิ มพ์

4 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์และไดร์ฟเวอร์ เครื่องพิมพ์  เสียบสาย USB ที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างเครื่อง คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ สาย USB เชื่อมต่อกับ เครื่องพิมพ์ สาย USB เชื่อมต่อกับ เครื่อง คอมพิวเตอร์

5 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์และไดร์ฟเวอร์ เครื่องพิมพ์  เปิดสวิชต์ ใช้งานอุปกรณ์ทั้งสอง จะ ปรากฏข้อความ Found New Hardware ที่ Task Bar 4. Found New Hardware HL - 2040 เครื่องพิมพ์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการติดตั้ง : Laserjet Printer / Brother รุ่น HL-2040

6 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์และไดร์ฟเวอร์ เครื่องพิมพ์  จะปรากฏหน้าต่าง Found New Hardware Wizard - ขึ้นมา > คลิกปุ่ม Cancel เพราะจะ ทำการติดตั้งแบบใช้แผ่นไดร์ฟเวอร์ 5. คลิก


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์ และ ไดร์ฟเวอร์เครื่องพิมพ์ แผนกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าพระนครเหนือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google