งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งาน Microsoft PowerPoint

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งาน Microsoft PowerPoint"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งาน Microsoft PowerPoint
ปฏิบัติการที่ 7 การใช้งาน Microsoft PowerPoint

2 ปฏิบัติการที่ 7 นักศึกษาทุกคนจะได้รู้จักกับโปรแกรมเพื่อใช้สร้างภาพสไลด์นำเสนองานต่อสาธารณะชน นักศึกษาได้ฝึกออกแบบการนำเสนอต่อสาธารณะชน

3 โปรแกรมนำเสนอ การสือสารข้อมูลต่อสาธารณะชนถือเป็นส่วนสำคัญในการทำงานทุกๆ องค์กร เพราะเป็นส่วนที่ให้ข้อมูล บอกจุดประสงค์ วิธีการทำงาน และอื่นๆ ให้คนในองค์กรได้รับรู้โดยทั่วกัน ดังนั้นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ใช้คือการฉายสไลด์ขึ้นฉากขนาดใหญ่เพื่อให้เห็นข้อมูลตัวอักษร ภาพ กราฟ ต่างๆ ได้ทั่วกัน โปรแกรมที่เราจะพูดถึงต่อไปนี้ เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้สร้างสไลด์เพื่อการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ Microsoft PowerPoint Corel Presentations Lotus Freelance Graphics Pladao Impress

4 โปรแกรมนำเสนอ โปรแกรมนำเสนอส่วนใหญ่จะมีรูปแบบ WYSIWYG(what you see is what you get) สร้างสไลด์ที่สามารถใส่ตัวอักษรได้ สร้างสไลด์ที่สามารถใส่รูปภาพ แผ่นภูมิ สร้างสไลด์ที่สามารถใส่ตารางได้ อื่นๆ

5 Title bar Menu bar Tool bar Status bar

6 เริ่มใช้งาน Microsoft PowerPoint

7 การสร้างงานนำเสนอ เลือกเมนู แฟ้ม / สร้าง จะปรากฎไดอะล็อกดังนี้
เราสามารถสร้างสไลด์เปล่า โดยทำการใส่สิ่งต่างๆ ได้อย่างอิสระ หรือเลือกสร้างสไลด์ได้จากแม่แบบที่มีในโปรแกรม MS PowerPoint ก็ได้

8 โปรแกรม Microsoft PowerPoint
สำหรับโปรแกรมนำเสนอจะมองสิ่งสำคัญคือสไลด์โดยสิ่งต่างๆ จะถูกเขียนใส่ในสไลด์ ในไฟล์ๆ หนึ่งสามารถประกอบด้วยสไลด์หลายสไลด์ได้ ดังนั้นเราจะต้องทำการเพิ่มหน้าสไลด์ก่อนจึงจะใส่สิ่งต่างๆ ที่จะนำเสนอลงบนหน้าสไลด์ของเราได้ สิ่งต่างๆ บนสไลด์จะมองเป็นอิสระแยกจากกัน ดังนั้นจึงสามาถกำหนดและเคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระด้วย

9

10 การเพิ่มสไลด์ เลือกเมนู แทรก / สร้างภาพนิ่ง จะปรากฎไดอะล็อกให้ทำการเลือกรูปแบบสไลด์ที่เราต้องการจะใส่ ให้คลิกเลือกรูปแบบ กดปุ่ม “ตกลง”

11 การใส่ข้อความ เลือกเมนู แทรก / กล่องข้อความ ตัวชี้เมาส์จะเปลี่ยนเป็นเส้นตรงแนวตั้ง ให้นำมาคลิกที่พื้นที่ในสไลด์จะเกิดกล่องข้อความ เสร็จแล้วให้ทำการพิมพ์ข้อความใส่ได้ตามต้องการ ข้อความที่ใส่สามารถเปลี่ยนสี ขนาดหรือฟอนต์ก็ได้

12

13 การใส่รูปภาพ เลือกเมนูแทรก / รูปภาพ เลือกแหล่งของรูปภาพได้ตามต้องการ
ภาพตัดปะ คือรูปภาพที่โปรแกรม Microsoft Office มีมาให้ จากแฟ้ม คือภาพทั่วไปที่เรานำมาจากที่อื่นเก็บไว้ในหน่วยความจำสำรอง รูปร่างอัตโนมัติ เป็นรูปทรงที่โปรแกรม Microsoft Office มีให้ ข้อความศิลป์ก็เป็นรูปแบบที่ Microsoft Office มีให้ แต่ส่วนข้อความเราสามารถใส่ได้ตามต้องการ

14 การใส่แผนภูมิ เลือกเมนู แทรก / แผนภูมิ
จะปรากฎรูปแผนภูมิพร้อม Spread Sheet ให้ใส่ข้อมูลที่จะทำการวาดเป็นแผนภูมิ

15 การใส่พื้นหลัง โปรแกรมนำเสนอ เพื่อให้มีสีสันขึ้น นอกจากใส่รูปภาพและเปลี่ยนสีตัวอักษรแล้ว โปรแกรม Microsoft PowerPoint ยังสามารถเปลี่ยนพื้นหลังได้ตามต้องการอีกด้วย

16

17 การกำหนดโครงร่างสีภาพนิ่ง
เลือกเมนู รูปแบบ / โครงร่างสีภาพนิ่งจะปรากฎไดอะล็อก เราสามารถเลือกจากที่มีกำหนดไว้ หรือกำหนดได้ด้วยตนเอง

18 การกำหนดการเปลี่ยนสไลด์
เลือกเมนู แสดงภาพนิ่ง / การเปลี่ยนภาพนิ่ง จะขึ้งไดอะล็อกให้แก้ไข ให้ทำการเลือกรูปแบบการเปลี่ยนสไลด์ตามต้องการ โดยรูปแบบการเปลี่ยนจะมีการแสดงให้เห็นในรูปเล็กๆ บนขวา เมื่อได้รูปแบบที่ต้องการให้กดปุ่ม ใช้ทั้งหมด ถ้าต้องการให้สไลด์ทุกสไลด์มีการเปลี่ยนเหมือนกันหมด ใช้ ถ้าต้องการเฉพาะสไลด์ปัจจุบันให้เปลี่ยนเป็นแบบที่ต้องการ

19

20 การใส่ลักษณะพิเศษ เลือกเมนู แสดงภาพนิ่ง / ภาพเคลื่อนไหวกำหนดเอง
เมื่อไดอะล็อกปรากฎขึ้นให้เลือก “แท็ปกำหนดเวลา” จะแสดงวัตถุที่อยู่ในสไลด์ปัจจุบันให้เห็น เลือกวัตถุที่ต้องการ แล้วเลือก “แท็ป ลักษณะพิเศษ” เพื่อกำหนดลักษณะ เมื่อเลือกได้แล้ว คลิกปุ่ม แสดงตัวอย่าง เพื่อดูผลลัพธ์ในหน้าต่างเล็ก กดปุ่มตกลงเมื่อพอใจแล้ว

21


ดาวน์โหลด ppt การใช้งาน Microsoft PowerPoint

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google