งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปฏิบัติการที่ 7 การใช้งาน Microsoft PowerPoint. ปฏิบัติการที่ 7 นักศึกษาทุกคนจะได้รู้จักกับโปรแกรมเพื่อใช้ สร้างภาพสไลด์นำเสนองานต่อสาธารณะชน นักศึกษาได้ฝึกออกแบบการนำเสนอต่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปฏิบัติการที่ 7 การใช้งาน Microsoft PowerPoint. ปฏิบัติการที่ 7 นักศึกษาทุกคนจะได้รู้จักกับโปรแกรมเพื่อใช้ สร้างภาพสไลด์นำเสนองานต่อสาธารณะชน นักศึกษาได้ฝึกออกแบบการนำเสนอต่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปฏิบัติการที่ 7 การใช้งาน Microsoft PowerPoint

2 ปฏิบัติการที่ 7 นักศึกษาทุกคนจะได้รู้จักกับโปรแกรมเพื่อใช้ สร้างภาพสไลด์นำเสนองานต่อสาธารณะชน นักศึกษาได้ฝึกออกแบบการนำเสนอต่อ สาธารณะชน

3 โปรแกรมนำเสนอ การสือสารข้อมูลต่อสาธารณะชนถือเป็นส่วนสำคัญ ในการทำงานทุกๆ องค์กร เพราะเป็นส่วนที่ให้ ข้อมูล บอกจุดประสงค์ วิธีการทำงาน และอื่นๆ ให้ คนในองค์กรได้รับรู้โดยทั่วกัน ดังนั้นสิ่งที่คนส่วน ใหญ่ใช้คือการฉายสไลด์ขึ้นฉากขนาดใหญ่เพื่อให้ เห็นข้อมูลตัวอักษร ภาพ กราฟ ต่างๆ ได้ทั่วกัน โปรแกรมที่เราจะพูดถึงต่อไปนี้ เป็นโปรแกรมที่ช่วย ให้สร้างสไลด์เพื่อการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ –Microsoft PowerPoint –Corel Presentations –Lotus Freelance Graphics –Pladao Impress

4 โปรแกรมนำเสนอ โปรแกรมนำเสนอส่วนใหญ่จะมีรูปแบบ WYSIWYG(what you see is what you get) สร้างสไลด์ที่สามารถใส่ตัวอักษรได้ สร้างสไลด์ที่สามารถใส่รูปภาพ แผ่นภูมิ สร้างสไลด์ที่สามารถใส่ตารางได้ อื่นๆ

5 Tool bar Title bar Menu bar Status bar

6 เริ่มใช้งาน Microsoft PowerPoint ทำการเปิดโปรแกรม Microsoft PowerPoint จะได้หน้าต่างดังนี้

7 การสร้างงานนำเสนอ เลือกเมนู แฟ้ม / สร้าง จะปรากฎไดอะล็อก ดังนี้ เราสามารถ สร้างสไลด์ เปล่า โดยทำ การใส่สิ่งต่างๆ ได้อย่างอิสระ หรือเลือกสร้าง สไลด์ได้จาก แม่แบบที่มีใน โปรแกรม MS PowerPoint ก็ ได้

8 โปรแกรม Microsoft PowerPoint สำหรับโปรแกรมนำเสนอจะมองสิ่งสำคัญคือ สไลด์โดยสิ่งต่างๆ จะถูกเขียนใส่ในสไลด์ ใน ไฟล์ๆ หนึ่งสามารถประกอบด้วยสไลด์หลาย สไลด์ได้ ดังนั้นเราจะต้องทำการเพิ่มหน้า สไลด์ก่อนจึงจะใส่สิ่งต่างๆ ที่จะนำเสนอลง บนหน้าสไลด์ของเราได้ สิ่งต่างๆ บนสไลด์ จะมองเป็นอิสระแยกจากกัน ดังนั้นจึงสามาถ กำหนดและเคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระด้วย

9

10 การเพิ่มสไลด์ เลือกเมนู แทรก / สร้างภาพนิ่ง จะปรากฎ ไดอะล็อกให้ทำการเลือกรูปแบบสไลด์ที่เรา ต้องการจะใส่ ให้คลิกเลือกรูปแบบ กดปุ่ม “ ตกลง ”

11 การใส่ข้อความ เลือกเมนู แทรก / กล่องข้อความ ตัวชี้เมาส์ จะเปลี่ยนเป็นเส้นตรงแนวตั้ง ให้นำมาคลิกที่ พื้นที่ในสไลด์จะเกิดกล่องข้อความ เสร็จแล้ว ให้ทำการพิมพ์ข้อความใส่ได้ตามต้องการ ข้อความที่ใส่สามารถเปลี่ยนสี ขนาดหรือ ฟอนต์ก็ได้

12

13 การใส่รูปภาพ เลือกเมนูแทรก / รูปภาพ เลือกแหล่งของรูปภาพได้ตามต้องการ – ภาพตัดปะ คือรูปภาพที่โปรแกรม Microsoft Office มีมาให้ – จากแฟ้ม คือภาพทั่วไปที่เรานำมาจากที่อื่นเก็บ ไว้ในหน่วยความจำสำรอง – รูปร่างอัตโนมัติ เป็นรูปทรงที่โปรแกรม Microsoft Office มีให้ – ข้อความศิลป์ก็เป็นรูปแบบที่ Microsoft Office มี ให้ แต่ส่วนข้อความเราสามารถใส่ได้ตาม ต้องการ

14 การใส่แผนภูมิ เลือกเมนู แทรก / แผนภูมิ จะปรากฎรูป แผนภูมิพร้อม Spread Sheet ให้ ใส่ข้อมูลที่จะทำ การวาดเป็น แผนภูมิ

15 การใส่พื้นหลัง โปรแกรมนำเสนอ เพื่อให้มีสีสันขึ้น นอกจาก ใส่รูปภาพและเปลี่ยนสีตัวอักษรแล้ว โปรแกรม Microsoft PowerPoint ยัง สามารถเปลี่ยนพื้นหลังได้ตามต้องการอีก ด้วย

16

17 การกำหนดโครงร่างสีภาพนิ่ง เลือกเมนู รูปแบบ / โครงร่างสีภาพนิ่งจะ ปรากฎไดอะล็อก เราสามารถเลือกจากที่มีกำหนดไว้ หรือ กำหนดได้ด้วยตนเอง

18 การกำหนดการเปลี่ยนสไลด์ เลือกเมนู แสดงภาพนิ่ง / การเปลี่ยนภาพนิ่ง จะขึ้งไดอะล็อกให้แก้ไข ให้ทำการเลือก รูปแบบการเปลี่ยนสไลด์ตามต้องการ โดยรูปแบบการเปลี่ยนจะมีการแสดงให้เห็น ในรูปเล็กๆ บนขวา เมื่อได้รูปแบบที่ต้องการให้กดปุ่ม – ใช้ทั้งหมด ถ้าต้องการให้สไลด์ทุกสไลด์มีการ เปลี่ยนเหมือนกันหมด – ใช้ ถ้าต้องการเฉพาะสไลด์ปัจจุบันให้เปลี่ยนเป็น แบบที่ต้องการ

19

20 การใส่ลักษณะพิเศษ เลือกเมนู แสดงภาพนิ่ง / ภาพเคลื่อนไหว กำหนดเอง เมื่อไดอะล็อกปรากฎขึ้นให้เลือก “ แท็ป กำหนดเวลา ” จะแสดงวัตถุที่อยู่ในสไลด์ ปัจจุบันให้เห็น เลือกวัตถุที่ต้องการ แล้ว เลือก “ แท็ป ลักษณะพิเศษ ” เพื่อกำหนด ลักษณะ เมื่อเลือกได้แล้ว คลิกปุ่ม แสดงตัวอย่าง เพื่อ ดูผลลัพธ์ในหน้าต่างเล็ก กดปุ่มตกลงเมื่อพอใจแล้ว

21


ดาวน์โหลด ppt ปฏิบัติการที่ 7 การใช้งาน Microsoft PowerPoint. ปฏิบัติการที่ 7 นักศึกษาทุกคนจะได้รู้จักกับโปรแกรมเพื่อใช้ สร้างภาพสไลด์นำเสนองานต่อสาธารณะชน นักศึกษาได้ฝึกออกแบบการนำเสนอต่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google