งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จดหมายเวียนคือ จดหมายที่มีข้อความ เดิมซ้ำๆ กันทุกๆ ฉบับจดหมายแต่ละฉบับ อาจแตกต่างกันเฉพาะบางส่วนเท่านั้น เช่น ชื่อและที่อยู่ผู้รับ จดหมายเวียน (Mail Merge)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จดหมายเวียนคือ จดหมายที่มีข้อความ เดิมซ้ำๆ กันทุกๆ ฉบับจดหมายแต่ละฉบับ อาจแตกต่างกันเฉพาะบางส่วนเท่านั้น เช่น ชื่อและที่อยู่ผู้รับ จดหมายเวียน (Mail Merge)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จดหมายเวียนคือ จดหมายที่มีข้อความ เดิมซ้ำๆ กันทุกๆ ฉบับจดหมายแต่ละฉบับ อาจแตกต่างกันเฉพาะบางส่วนเท่านั้น เช่น ชื่อและที่อยู่ผู้รับ จดหมายเวียน (Mail Merge)

2 จดหมายเวียน (Mail Merge) วิธีการทำจดหมายเวียนมีดังนี้ สร้างเนื้อจดหมาย สร้างตารางข้อมูลของผู้รับจดหมาย

3 จดหมายเวียน (Mail Merge) เปิดแฟ้มเอกสารที่เป็นเอกสารหลัก ( ตัวจดหมาย ) เลือกเครื่องมือจดหมายเวียนจาก เมนูมุมมอง เลือกแถบเครื่องมือ และเลือกจดหมายเวียน จะได้ แถบเครื่องมือดังรูป

4 จดหมายเวียน (Mail Merge) Click mouse ที่ปุ่ม เพื่อเปิดแหล่งข้อมูลที่สร้าง ไว้แล้ว ดังรูป

5 กำหนดตำแหน่งที่จะใส่ ข้อมูลในจดหมายโดย Click mouse ลงไปใน ตำแหน่งที่จะแทรกชื่อ หรือที่อยู่ แล้วกดปุ่ม จะปรากฏหน้าจอดังรูป จากนั้นให้เลือกเขต ข้อมูลเช่น ชื่อ ที่อยู่ ตามที่เรากำหนดไว้ แล้ว กดแทรก เมื่อได้แล้วกด ปิด จะทำการปิดหน้าจอ นี้แล้วกลับสู่เอกสารหลัก จดหมายเวียน (Mail Merge)

6 เมื่อต้องการดูผลการผสานของ จดหมาย และตาราง ให้กดปุ่ม

7 การทำงานของปุ่มต่างๆ บน เครื่องมือจดหมายเวียน ระเบียนแรก หมายถึง เลือนไปยังระเบียนแรก ของแหล่งข้อมูล ระเบียนก่อนหน้า หมายถึง เลื่อนไประเบียน ก่อนหน้านี้ ไปที่ระเบียน หมายถึง ระบุเลขที่ระเบียนที่ ต้องการ ระเบียนถัดไป หมายถึงเลื่อนไปยัง ระเบียนถัดไป ระเบียนสุดท้ายเลื่อนไปยังระเบียนสุดท้าย

8 การทำงานของปุ่มต่างๆ บน เครื่องมือจดหมายเวียน ตรวจสอบหาข้อผิดพลาด หมายถึง กำหนดให้ ผสานผลลัพธ์ตัวอย่างไว้ในเอกสารใหม่ พร้อมทั้ง ตรวจสอบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ก่อนการ ผสานจริง ผสานเป็นเอกสารใหม่ หมายถึง ผสานแล้วนำ ผลลัพธ์ ไปแสดงในเอกสารใหม่ ผสานไปยังเครื่องพิมพ์ หมายถึง สั่งให้ผสาน แล้วส่งผลลัพธ์ไปพิมพ์ที่เครื่องพิมพ์ ค้นหารายการ หมายถึง ค้นหาข้อมูลที่ต้องการ


ดาวน์โหลด ppt จดหมายเวียนคือ จดหมายที่มีข้อความ เดิมซ้ำๆ กันทุกๆ ฉบับจดหมายแต่ละฉบับ อาจแตกต่างกันเฉพาะบางส่วนเท่านั้น เช่น ชื่อและที่อยู่ผู้รับ จดหมายเวียน (Mail Merge)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google