งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จดหมายเวียน (Mail Merge)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จดหมายเวียน (Mail Merge)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จดหมายเวียน (Mail Merge)
จดหมายเวียนคือ จดหมายที่มีข้อความเดิมซ้ำๆ กันทุกๆ ฉบับจดหมายแต่ละฉบับอาจแตกต่างกันเฉพาะบางส่วนเท่านั้น เช่น ชื่อและที่อยู่ผู้รับ

2 จดหมายเวียน (Mail Merge)
วิธีการทำจดหมายเวียนมีดังนี้ สร้างเนื้อจดหมาย สร้างตารางข้อมูลของผู้รับจดหมาย

3 จดหมายเวียน (Mail Merge)
เปิดแฟ้มเอกสารที่เป็นเอกสารหลัก(ตัวจดหมาย) เลือกเครื่องมือจดหมายเวียนจาก เมนูมุมมอง เลือกแถบเครื่องมือ และเลือกจดหมายเวียน จะได้แถบเครื่องมือดังรูป

4 จดหมายเวียน (Mail Merge)
Click mouse ที่ปุ่ม เพื่อเปิดแหล่งข้อมูลที่สร้างไว้แล้ว ดังรูป

5 จดหมายเวียน (Mail Merge)
กำหนดตำแหน่งที่จะใส่ข้อมูลในจดหมายโดย Click mouse ลงไปในตำแหน่งที่จะแทรกชื่อ หรือที่อยู่ แล้วกดปุ่ม จะปรากฏหน้าจอดังรูป จากนั้นให้เลือกเขตข้อมูลเช่น ชื่อ ที่อยู่ ตามที่เรากำหนดไว้ แล้วกดแทรก เมื่อได้แล้วกดปิด จะทำการปิดหน้าจอนี้แล้วกลับสู่เอกสารหลัก

6 จดหมายเวียน (Mail Merge)
เมื่อต้องการดูผลการผสานของ จดหมายและตาราง ให้กดปุ่ม

7 การทำงานของปุ่มต่างๆ บนเครื่องมือจดหมายเวียน
ระเบียนแรก หมายถึง เลือนไปยังระเบียนแรกของแหล่งข้อมูล ระเบียนก่อนหน้า หมายถึง เลื่อนไประเบียนก่อนหน้านี้ ไปที่ระเบียน หมายถึง ระบุเลขที่ระเบียนที่ต้องการ ระเบียนถัดไป หมายถึง เลื่อนไปยังระเบียนถัดไป ระเบียนสุดท้าย เลื่อนไปยังระเบียนสุดท้าย

8 การทำงานของปุ่มต่างๆ บนเครื่องมือจดหมายเวียน
ตรวจสอบหาข้อผิดพลาด หมายถึง กำหนดให้ผสานผลลัพธ์ตัวอย่าง ไว้ในเอกสารใหม่ พร้อมทั้ง ตรวจสอบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ก่อน การผสานจริง ผสานเป็นเอกสารใหม่ หมายถึง ผสานแล้วนำผลลัพธ์ ไปแสดงใน เอกสารใหม่ ผสานไปยังเครื่องพิมพ์ หมายถึง สั่งให้ผสานแล้วส่งผลลัพธ์ไป พิมพ์ที่เครื่องพิมพ์ ค้นหารายการ หมายถึง ค้นหาข้อมูลที่ต้องการ


ดาวน์โหลด ppt จดหมายเวียน (Mail Merge)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google