งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวาดและการ ทำงานกับวัตถุ. วาดรูปทรงพื้นฐาน โปรแกรม PowerPoint ได้จัดเตรียมปุ่ม ที่ใช้สำหรับ วาดรูปทรงไว้ให้เลือกใช้งานมาก โดย สามารถวาดได้ทั้ง รูปทรงพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวาดและการ ทำงานกับวัตถุ. วาดรูปทรงพื้นฐาน โปรแกรม PowerPoint ได้จัดเตรียมปุ่ม ที่ใช้สำหรับ วาดรูปทรงไว้ให้เลือกใช้งานมาก โดย สามารถวาดได้ทั้ง รูปทรงพื้นฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวาดและการ ทำงานกับวัตถุ

2 วาดรูปทรงพื้นฐาน โปรแกรม PowerPoint ได้จัดเตรียมปุ่ม ที่ใช้สำหรับ วาดรูปทรงไว้ให้เลือกใช้งานมาก โดย สามารถวาดได้ทั้ง รูปทรงพื้นฐาน เส้นเชื่อมต่อ ลูกศร เครื่องหมายทาง คณิตศาสตร์ ซึ่งมีขั้นตอนการวาดดังนี้

3 วาดหลายรูปทรงอย่าง รวดเร็ว ในกรณีที่ต้องการวาดรูปทรงแบบ เดียวกันหลายๆ ชิ้น ก็ สามารถทำได้อย่างรวดเร็วเพียงเลือก คำสั่ง Lock Drawing Mode จากนั้นก็ไม่จำเป็นต้องไป คลิกปุ่ม คำสั่งเพื่อสร้างรูปทรงเดิมซ้ำๆ อีก ซึ่งจะ ช่วยให้ประหยัดเวลา ในการทำงานได้มากยิ่งขึ้น สำหรับ ขั้นตอน การทำงานมีดังนี้

4 จัดการกับรูปทรง ภายหลังจากวาดรูปทรงเรียบร้อยแล้ว ยังสามารถทำงาน ต่างๆ ได้อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นการ เลือก เคลื่อนย้าย คัดลอก ปรับขนาด หมุน พิมพ์ข้อความ เปลี่ยนลักษณะของ รูปทรง เปลี่ยนเป็นรูปทรงใหม่ รวมถึง ปรับเปลี่ยนแก้ไข รูปทรงได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

5 จัดการกับรูปทรง เลือกรูปทรงเดียว เมื่อต้องการเลือกรูปทรงใดๆ สามารถทำ ได้อย่างง่ายดาย เพียงคลิกเลือกรูปที่ต้องการจากนั้นก็จะ ปรากฏจุดควบคุม ขึ้นมาเพื่อให้ทำงานต่างๆ ได้ตามต้องการ เลือกรูปทรงหลายหลายชิ้นที่อยู่ ติดกัน ในกรณีที่ต้องการทำงานกับรูปทรงหรือ วัตถุหลายชิ้นอย่าง รวดเร็ว ก็สามารถทำได้เพียงลากคลุม รูปทรงที่ต้องการ จุด ควบคุมที่ปรากฏขึ้นมาจะปรากฏที่ตำแหน่ง ของหัวและปลายของ เส้นเท่านั้น

6 เลือกรูปทรงหลายชิ้นที่ไม่อยู่ติดกัน ไม่เพียงแต่การเลือกรูปทรงหรือวัตถุหลาย ชิ้นที่อยู่ติดกัน เท่านั้น แต่หากต้องการเลือกรูปหลายชิ้น อย่างอิสระ ก็ สามารถทำได้ดังนี้ เคลื่อนย้ายและคัดลอกรูปทรง เมื่อต้องการเคลื่อนย้ายเพื่อให้รูปทรง เปลี่ยนตำแหน่งไปจากเดิมสามารถทำได้ ด้วยการลากเมาส์แต่หากต้องการคัดลอก สามารถทำได้อย่างรวดเร็วเพียงกดปุ่ม Ctrl ค้างไว้ในขณะที่ลากเมาส์เท่านั้น สำหรับขั้นตอนมีดังนี้ จัดการกับรูปทรง

7 ปรับขนาดรูป หากเห็นว่าวัตถุหรือรูปทรงที่วาดขึ้นมามี ขนาดเล็กหรือ ใหญ่เกินไป ก็สามารถปรับขนาดเพื่อให้ เหมาะสมต่อการ ทำงานมากขึ้น โดยมีขั้นตอนดังนี้ หมุนรูป เมื่อคลิกเลือกรูปทรงหรือวัตถุใดๆ จะ ปรากฏจุดสีเขียวที่ใช้ใน การหมุนขึ้นมา โดยสามารถหมุนไปใน ทิศทางต่างๆ ได้ตาม ต้องการ ซึ่งจะช่วยเพิ่มลูกเล่นให้ผลงานที่ ได้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น จัดการกับรูปทรง

8 พิมพ์ข้อความลงในรูปทรง รูปทรงที่สร้างไว้ยังสามารถพิมพ์ ข้อความอธิบายพร้อมทั้ง ปรับเปลี่ยนรูปแบบเพิ่มเติมได้ เปลี่ยนลักษณะของรูปทรง บางรูปทรงจะปรากฏจุดสี่เหลี่ยมขนม เปียกปูนสีเหลือง ขึ้นมา ซึ่งจุดดังกล่าวจะมีประโยชน์ใช้ สำหรับปรับรูปทรงให้ มีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดย มีขั้นตอนดังนี้ จัดการกับรูปทรง

9 เปลี่ยนเป็นรูปทรงใหม่ ในกรณีที่สร้างรูปทรงใดๆ ไว้เรียบร้อยแล้ว หากเห็นว่าไม่ตรง ตามที่ต้องการ ก็สามารถเปลี่ยนให้เป็น รูปทรงใหม่ได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่จำเป็นต้องลบรูปทรงเดิมทิ้งไป สำหรับขั้นตอนมีดังนี้ ปรับเปลี่ยนแก้ไขรูปทรง ไม่เพียงแต่การเปลี่ยนลักษณะจากรูปทรง หนึ่งไปเป็นอีกรูปหนึ่ง เท่านั้น แต่สำหรับรูปทรงปกติก็สามารถ เปลี่ยนให้เป็นรูปทรงอิสระ เพื่อที่จะได้แก้ไขส่วนประกอบต่างๆ ให้ กลายเป็นรูปทรงใหม่ได้ ดังนี้ จัดการกับรูปทรง


ดาวน์โหลด ppt การวาดและการ ทำงานกับวัตถุ. วาดรูปทรงพื้นฐาน โปรแกรม PowerPoint ได้จัดเตรียมปุ่ม ที่ใช้สำหรับ วาดรูปทรงไว้ให้เลือกใช้งานมาก โดย สามารถวาดได้ทั้ง รูปทรงพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google