งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Microsoft Office PowerPoin t 2003 ฝ่ายข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาการและการเผยแพร่ สันนิบาต สหกรณ์แห่งประเทศไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Microsoft Office PowerPoin t 2003 ฝ่ายข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาการและการเผยแพร่ สันนิบาต สหกรณ์แห่งประเทศไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Microsoft Office PowerPoin t 2003 ฝ่ายข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาการและการเผยแพร่ สันนิบาต สหกรณ์แห่งประเทศไทย

2 หลักการทำงานของ Microsoft PowerPoint Microsoft PowerPoint เป็นโปรแกรมที่ ช่วยในการสร้างสรรค์งานที่ใช้ในการ นำเสนอผลงาน (Presentation) เช่น การ ทำภาพนิ่ง, การจัดทำแผ่นใส, การจัดพิมพ์ เอกสารประกอบการบรรยาย โดยมีรูปแบบ สำเร็จให้เราเลือกใช้ได้มากมายตามลักษณะ งานที่จะนำเสนอ รวมถึงการปรับแต่งก็ กระทำได้โดยง่าย และยังสามารถสร้างงาน นำเสนอเพื่อนำไปแสดงในอินเตอร์เน็ตได้ อีกด้วย

3  Plan ( วางแผน ) บรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับ ผู้ฟังและกำหนดจุดประสงค์ในการพูดของคุณ Plan ( วางแผน )  Prepare ( เตรียมการ ) สร้างแนวคิดทางบวกและ เตรียมโครงสร้างและเวลาในการนำเสนอของคุณ Prepare ( เตรียมการ )  Practice ( ฝึกฝน ) ทบทวนเนื้อหาของคุณ ทดสอบ และขอความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำเสนอ ของคุณ และสร้างความกระตือรือร้นและความ มั่นใจในการนำเสนอ Practice ( ฝึกฝน )  Present ( นำเสนอ ) มุ่งมั่นกับหัวข้อของคุณและ สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับผู้ฟังเพื่อดึง ความสนใจของผู้ฟังและชี้ให้เห็นคุณค่าข้อความ ของคุณ Present ( นำเสนอ ) การนำเสนออย่างมี ประสิทธิภาพ

4 1 2 การเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2003

5 ส่วนประกอบของ โปรแกรม Buttons View Status Bar Toolbar Menu Bar Title Bar Task Pane Minimize Restore down Close Scroll Bar Slide Area Slide Tab Outline Tab Note Pane

6 ตัวอย่างมุมมองต่าง ๆ (Buttons View) Normal ViewSlide Sorter View Slide Show from current slide

7 การสร้างงานนำเสนอ แบ่งเป็น 3 ประเภท  AutoContent Wizard ( ตัวช่วยสร้าง เนื้อหาอัตโนมัติ )  Template( จากแม่แบบออกแบบ )  Blank( งานนำเสนอเปล่า )

8 การสร้างงานนำเสนอด้วย AutoContent Wizard  ในหน้าต่าง Task Pane คลิกที่ Create a new presentation  ในหัวข้อ New ให้ คลิกที่ From AutoContent wizard 1 2

9 3. คลิกปุ่ม เพื่อทำขั้นตอนต่อไป 3 การสร้างงานนำเสนอด้วย AutoContent Wizard ( ต่อ )

10 4 5 6 4. คลิกปุ่ม เพื่อสามารถดูหัวข้อได้ทั้งหมด 5. เลือกชนิดงานนำเสนอที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด 6. คลิกปุ่ม เพื่อทำขั้นตอนต่อไป การสร้างงานนำเสนอด้วย AutoContent Wizard ( ต่อ )

11 7. เลือกชนิดอุปกรณ์ที่ใช้นำเสนอ 8. คลิกปุ่ม เพื่อทำขั้นตอนต่อไป 7 8 การสร้างงานนำเสนอด้วย AutoContent Wizard ( ต่อ )

12 ชนิดของอุปกรณ์ที่ใช้ นำเสนอ 1.On-screen presentation ( งานนำเสนอบน หน้าจอ ) 2.Web presentation ( งานนำเสนอบนเว็บ ) 3.Black and White overheads ( เครื่องฉายข้าม ศีรษะแบบขาวดำ ) 4.Color overheads เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะแบบสี 5.35 mm slides เครื่องฉายภาพนิ่ง 35 ม. ม. การสร้างงานนำเสนอด้วย AutoContent Wizard ( ต่อ )

13 9. ชื่อเรื่องงานนำเสนอ 10. ใส่ข้อความที่ต้องการไว้ที่ท้ายกระดาษ 11. คลิกปุ่ม เพื่อสิ้นสุดการทำงาน 9 10 11 การสร้างงานนำเสนอด้วย AutoContent Wizard ( ต่อ )

14 การสร้างงานนำเสนอด้วย Template  คลิกที่เมนู File ->New  ในหน้าต่าง Task Pane ส่วนหัวข้อ New ให้คลิกที่ From design template  ในส่วนของ Apply a design template เลือกรูปแบบ Templates ที่ต้องการ

15 2 3 การสร้างงานนำเสนอด้วย Template ( ต่อ )

16 การสร้างงานนำเสนอด้วย Blank presentation  คลิกที่เมนู File - >New  ในหน้าต่าง Task Pane ส่วนหัวข้อ New ให้คลิกที่ Blank presentation

17 3. ในส่วนของ Apply slide layout เลือก รูปแบบ layout ที่ต้องการ การสร้างงานนำเสนอด้วย Blank presentation ( ต่อ )

18 การสร้างกล่องข้อความ (text box) 1. คลิกปุ่ม Text box ที่ทูลบาร์ 2. ลากเมาส์เพื่อเลือกพื้นที่ ที่ต้องการวาง ข้อความ 3. พิมพ์ข้อความลงไป

19 การจัดรูปแบบข้อความ เลือกข้อความ 1. ลากเมาส์คลุมข้อความเฉพาะที่ต้องการ 2. เลือกกรอบข้อความ เลือกการจัดรูปแบบ แบบตัวอักษร ขนาดตัวอักษร ตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส้นใต้ เพิ่มเงา ชิดซ้าย จัดกึ่งกลาง ชิดขวา เพิ่มขนาด ลดขนาด

20 การใส่สัญลักษณ์และเลขลำดับ Bullets and Numbering 1. เลือกข้อความ 2. คลิกปุ่ม Bullets เพื่อใส่ สัญลักษณ์หรือ 3. คลิกปุ่ม Numbering เพื่อใส่เลข ลำดับ 4. วิธีการยกเลิกให้คลิกที่ปุ่มเดิมซ้ำอีกครั้ง

21 การเปลี่ยนรูปแบบของสัญลักษณ์ คลิกที่เมนู  Format เลือก Bullets and Numbering เลือกรูปแบบ สัญลักษณ์ เลือกขนาด ( ปกติจะเป็น 100%) เลือกสี

22 1. คลิกปุ่ม เพื่อเลือกรูปภาพ 2. คลิกปุ่ม เพื่อเลือกสัญลักษณ์ การเปลี่ยนรูปแบบของสัญลักษณ์ ( ต่อ )

23 จัดรูปแบบพื้นหลังสไลด์ (Background) 1. คลิกเมนู Format ->Background หรือคลิกเมาส์ขวา - ที่ว่างๆบนพื้นสไลด์ 2. เลือกสีที่ต้องการ หรือเลือกสีอื่นๆ More Colors และสีแบบพิเศษ Fill Effect

24  เลือกคำสั่ง Slide Design-Color Scheme จากหน้าต่าง Task Pane  คลิกเลือกโครงร่างสีที่ต้องการ ( เปลี่ยนทุก Slides)  คลิกเมาส์ขวาที่สี Color Scheme เลือก Apply to All Slides ใช้กับ Slide ทุกแผ่น เลือก Apply to Selected Slides ใช้กับ Slide ที่เลือกไว้ 3 เปลี่ยน โครงร่างสีสไลด์

25  คลิก Edit Color Schemes  คลิกเลือกสี ที่ต้องการจะเปลี่ยน  คลิกที่ปุ่ม แก้ไขสีโครงร่างด้วยตนเอง

26 4. คลิกเลือกสี ที่ ต้องการ 5. คลิก ปุ่ม OK 6. คลิกปุ่ม Apply( จะมี ผลกับสีของสไลด์ ทุกแผ่น ) แก้ไขสีโครงร่างด้วยตนเอง ( ต่อ )

27 คลิกที่เมนู View  Toolbars  Drawing การสร้างเส้น วาดลูกศร สร้างสี่เหลี่ยม วงกลม กล่องข้อความ อักษรศิลป์ ไดอะแกรม ภาพตัดปะ รูปภาพ เติมสีให้กับรูป สีเส้น สีตัวอักษร ลักษณะของเส้น ลักษณะของเส้นประ ลักษณะลูกศร กำหนดเงา รูป 3 มิติ สร้างรูปอัตโนมัติ เลือกวัตถุ แก้ไขและปรับแต่งรูป การวาดภาพ (Drawing)


ดาวน์โหลด ppt Microsoft Office PowerPoin t 2003 ฝ่ายข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาการและการเผยแพร่ สันนิบาต สหกรณ์แห่งประเทศไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google