งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพิมพ์งาน คือ การสั่งให้งานที่ พิมพ์ ออกมาเป็นเอกสารในรูปแบบ ของกระดาษ ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ การพิมพ์งานมีอยู่ด้วยกัน 2 วิธี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพิมพ์งาน คือ การสั่งให้งานที่ พิมพ์ ออกมาเป็นเอกสารในรูปแบบ ของกระดาษ ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ การพิมพ์งานมีอยู่ด้วยกัน 2 วิธี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพิมพ์งาน คือ การสั่งให้งานที่ พิมพ์ ออกมาเป็นเอกสารในรูปแบบ ของกระดาษ ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ การพิมพ์งานมีอยู่ด้วยกัน 2 วิธี

2 วิธีที่ 1 ทำได้โดย 1. คลิก เมนู แฟ้ม 2. คลิก คำสั่ง พิมพ์

3 จะปรากฏหน้าต่าง พิมพ์ออกมาดังรูป ข้อมูล เกี่ยวกั บ เครื่อง พิมพ์ คุณสม บัติ เครื่องพิ มพ์ ขอบเ ขต การ พิมพ์ กำหนดก ารพิมพ์ กรณี ต้องการ กำหนด หน้าที่ ต้องการ พิมพ์ ถ้า ต้องการ ทำ สำเนา ให้ใส่ จำนวน หน้า เมื่อเลือก ตามที่ ต้องการได้ แล้วคลิก ตกลง ส่วนประกอบของการ พิมพ์

4 วิธีที่ 2 ท ำได้โดย ใช้แป้นลัดของคีย์บอร์ด โดย การกดปุ่ม Ctrl + P ก็ขึ้นหน้าต่างการพิมพ์ได้ เช่นกัน


ดาวน์โหลด ppt การพิมพ์งาน คือ การสั่งให้งานที่ พิมพ์ ออกมาเป็นเอกสารในรูปแบบ ของกระดาษ ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ การพิมพ์งานมีอยู่ด้วยกัน 2 วิธี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google