งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการสร้างสารบัญ ตารางอัตโนมัติ. 1. การสร้างตาราง อัตโนมัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการสร้างสารบัญ ตารางอัตโนมัติ. 1. การสร้างตาราง อัตโนมัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการสร้างสารบัญ ตารางอัตโนมัติ

2 1. การสร้างตาราง อัตโนมัติ

3 1.1 เลือกเมนู เพื่อทำการสร้าง ตาราง

4 1.2 เลือกจำนวนคอลัมน์และแถวที่ ต้องการจะสร้าง

5 1.3 ตารางจะปรากฏขึ้นมาในเอกสาร ดังรูป

6 1.4 คลิกที่ปุ่มในกรอบสีแดงดังรูป เพื่อเลือกทั้งตาราง

7 1.5 เลือกเมนูตามกรอบสีแดง แทรก => การ อ้างอิง => คำอธิบายเฉพาะ 1 2 3

8 1.6 คลิกไปที่ “ สร้างป้ายชื่อ ”

9 1.7 ตั้งชื่อของตาราง ในที่นี้ใช้คำว่า “ ตารางที่ ”

10 1.8 เมื่อตั้งชื่อของตารางแล้ว กดตก ลง

11 1.9 ชื่อตารางจะปรากฏขึ้น

12 1.10 ผู้ใช้พิมพ์ชื่อของตารางและจะได้ ชื่อตารางที่ถูกต้อง เพื่อที่สามารถนำไปสร้างสารบัญตาราง อัตโนมัติได้

13 1.11 คลิกเลือกสไตล์ไฟล์ที่เหมาะสม ในที่นี้คือ “ KU ภาพที่ / ภาพผนวกที่ / ตารางที่ / ตารางผนวกที่ ”

14 1.12 ผู้ใช้จะได้ชื่อตารางที่ถูกต้อง ตามสไตล์ไฟล์

15 1.13 ตารางต่อไป ทำตามขั้นตอนเหมือนในการ สร้างตารางอันแรก แต่ ไม่จำเป็นต้องสร้าง ป้ายชื่อ ในขั้นตอนที่ 7 ผู้ใช้ สามารถกด “ ตกลง ” ได้เลย

16 2. การสร้างสารบัญ ตารางอัตโนมัติ

17 2.1 กำหนดหน้าสารบัญตารางขึ้นมา ใหม่

18 2.2 เลือกเมนู แทรก => การอ้างอิง => ดัชนีและตาราง ( ตามลำดับ ) 1 2 3

19 2.3 1) เลือกเมนู “ สารบัญภาพ ” 2) เลือกเมนู ป้ายชื่อคำอธิบายเฉพาะ ( คือชื่อตาราง ที่เราสร้าง ) 3) เลือกรูปแบบของสารบัญ 1 3 2

20 2.4 สารบัญตารางจะปรากฏขึ้น อัตโนมัติ

21 2.5 ปรับแต่งให้สวยงามด้วยสไตล์ไฟล์ และต้องตรงตามรูปแบบของคู่มือ วิทยานิพนธ์


ดาวน์โหลด ppt วิธีการสร้างสารบัญ ตารางอัตโนมัติ. 1. การสร้างตาราง อัตโนมัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google