งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้เครื่องพิมพ์และเครื่อง ถ่ายเอกสาร ระบบออนไลน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้เครื่องพิมพ์และเครื่อง ถ่ายเอกสาร ระบบออนไลน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้เครื่องพิมพ์และเครื่อง ถ่ายเอกสาร ระบบออนไลน์

2 ความสามารถของระบบ 1. สั่งพิมพ์เอกสารได้ด้วยตนเอง 2. ถ่ายเอกสารได้ด้วยตนเอง 3. ให้บริการทั้งเอกสารสีและขาวดำ ขนาด A4 และ A3 4. ตรวจสอบวงเงินที่คงเหลือได้ ด้วยตนเอง 5. ตรวจสอบรายการที่ใช้ไปได้ด้วย ตนเอง

3 การใช้งานระบบ ที่หน้า Login Windows กดปุ่ม Ctrl-Alt- Delete พร้อมกัน

4 การใช้งานระบบ ( ต่อ ) กรอกรหัสนิสิต ตรงช่อง User name ไม่ต้อง กรอก Password เลือก Log on to เป็น LIBRARY

5 การใช้งานระบบ ( ต่อ ) หากเครื่องเตือนให้เปลี่ยน Password ให้ คลิก OK

6 การใช้งานระบบ ( ต่อ ) ไม่ต้องใส่ Password ให้คลิก OK

7 การใช้งานระบบ ( ต่อ ) คลิก OK อีกครั้งเพื่อเข้าสู่การทำงาน

8 การสั่งพิมพ์เอกสาร เปิดเอกสารที่ต้องการสั่งพิมพ์ขึ้นมา เช่น การ สั่งพิมพ์จากเว็บไซต์

9 เลือกเครื่องพิมพ์ : หมายเลข 5010 เป็น เครื่องพิมพ์ขาวดำ : หมายเลข C5400 เป็น เครื่องพิมพ์สี การสั่งพิมพ์เอกสาร ( ต่อ )

10 การสั่งพิมพ์เอกสารแบบสี เลือกเครื่องพิมพ์หมายเลข C5400 คลิกที่ Preferences บางโปรแกรมอาจเป็นคำว่า Properties

11 เปลี่ยน Output Color จาก Black เป็น Color แล้วคลิกปุ่ม OK การสั่งพิมพ์เอกสารแบบสี ( ต่อ )

12 หากหน้าจอดับเนื่องจากโหมดประหยัดไฟให้กด Power Saver แล้วรอสักครู่ การรับงานพิมพ์ที่เครื่องพิมพ์

13 การรับงานพิมพ์ที่เครื่องพิมพ์ ( ต่อ ) งานพิมพ์ขาวดำสามารถสั่งพิมพ์ไปที่ เครื่องพิมพ์ตัวใดก็ได้ งานพิมพ์สีต้องสั่งพิมพ์ไปที่เครื่องพิมพ์ C5400 เท่านั้น

14 นำบัตรนักศึกษาด้านที่มีแถบแม่เหล็กหันออก นอกตัว การรับงานพิมพ์ที่เครื่องพิมพ์ ( ต่อ )

15 รอสักครู่ขณะเครื่องพิมพ์กำลังตรวจสอบข้อมูล การรับงานพิมพ์ที่เครื่องพิมพ์ ( ต่อ )

16 เลือกเมนู Web Applications จากทัชสกรีน

17 เลือกเมนู Follow You Print แล้วเลือก Open การรับงานพิมพ์ที่เครื่องพิมพ์ ( ต่อ )

18 หน้าจอจะแสดงรายการที่ได้สั่งพิมพ์มา และ วงเงินคงเหลือ

19 การรับงานพิมพ์ที่เครื่องพิมพ์ ( ต่อ ) เลือกที่รายชื่อเอกสารให้ขึ้นเป็นแถบสีน้ำเงิน

20 พิมพ์งานที่เลือก พิมพ์งานที่เลือกแล้ว ยังไม่ต้องลบไฟล์ การรับงานพิมพ์ที่เครื่องพิมพ์ ( ต่อ ) ลบงานที่เลือก ดู รายละเอียด งาน เลือกงาน ทั้งหมด

21 รับงานพิมพ์ที่เครื่องพิมพ์ ออกมาให้ การรับงานพิมพ์ที่เครื่องพิมพ์ ( ต่อ )

22 หลังใช้งานเสร็จให้กดปุ่ม Log in / Out และมี ไฟแดงเกิดขึ้น


ดาวน์โหลด ppt การใช้เครื่องพิมพ์และเครื่อง ถ่ายเอกสาร ระบบออนไลน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google