งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแทรกหัวข้อย่อยและเลข ลำดับ. แทรกหัวข้อย่อย ขั้นตอน 1. ลากเมาส์คลุมข้อความที่ต้องการใส่ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย 2. ที่แท็บ หน้าแรก ให้คลิกปุ่ม สัญลักษณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแทรกหัวข้อย่อยและเลข ลำดับ. แทรกหัวข้อย่อย ขั้นตอน 1. ลากเมาส์คลุมข้อความที่ต้องการใส่ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย 2. ที่แท็บ หน้าแรก ให้คลิกปุ่ม สัญลักษณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแทรกหัวข้อย่อยและเลข ลำดับ

2 แทรกหัวข้อย่อย ขั้นตอน 1. ลากเมาส์คลุมข้อความที่ต้องการใส่ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย 2. ที่แท็บ หน้าแรก ให้คลิกปุ่ม สัญลักษณ์ แสดงหัวข้อย่อย ( อยู่ในกลุ่มย่อหน้า ) 3. คลิกเลือกรูปแบบของสัญลักษณ์หัวข้อย่อย ที่ต้องการ

3 1. เลือกเค้าโครงภาพนิ่ง จาก แท็บ หน้าแรก แล้วเลือก รายการ สร้างภาพนิ่ง 2. เลือกเค้าโครงภาพนิ่ง เฉพาะชื่อเรื่อง

4 3. พิมพ์ข้อความใน ส่วนหัวของกล่อง ข้อความ

5 4. คลิกเมาส์ที่แท็บ แทรก แล้วเลือกรายการ กล่องข้อความ เพื่อพิมพ์ รายละเอียดข้อมูล

6 5. ลากขอบเขตของ กล่องข้อความ แล้ว พิมพ์ข้อความลงไป

7

8 การแทรก หัวข้อย่อย 1. ลากเมาส์ คลุมดำใน ข้อความที่ ต้องการ 2. คลิกที่แท็บ หน้าแรก เลือกรายการ สัญลักษณ์ แสดงหัวข้อ ย่อย แล้ว เลือกรูปแบบที่ ต้องการ

9 ผลที่ได้ ดัง รูป

10 ลักษณะของผู้นำที่มี ประสิทธิภาพ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ วิสัยทัศน์กว้างไกล เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชา แสดงความคิดเห็น สร้างและพัฒนาระบบติดต่อสื่อสาร สร้างความประทับใจแก่ ผู้ใต้บังคับบัญชา

11 การแทรกภาพและรูปทรง อัตโนมัติ บุคลากร จัดเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของการใช้ คอมพิวเตอร์ และ ระบบสื่อสาร เนื่องจากบุคลากรทุกระดับชั้นในการ ทำงานต้องเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

12 แทรกภาพจากคลิปอาร์ต (clip Art) 1. คลิกที่แท็บ แทรก 2. จากนั้นคลิกปุ่ม ภาพตัดปะ เพื่อเลือกแทรก ภาพคลิปอาร์ต 3. คลิกที่ จัดระเบียบภาพตัดปะ เพื่อเปิด หน้าต่าง Microsoft Clip Organizer

13 1. คลิ ก แท รก 2. คลิ ก ภา พ ตัด ปะ 3. คลิก จัด ระเบียบภาพ ตัดปะ 4. คลิกที่ เครื่องหมาย + หน้า Office คอลเลคชั่น 5. คลิกที่เครื่องหมาย + หน้า โฟลเดอร์ ของ หมวดหมู่ภาพตัดปะ 6. คลิกที่เครื่องหมายเลือก รายการ แล้วคลิก คัดลอก

14 7. เลือกรายการ คัดลอก

15 8. คลิกปุ่มขวา ของเมาส์ แล้ว เลือกรายการ วาง

16 ผลที่ได้

17 แทรกรูปภาพจากแฟ้มภาพ

18 1. คลิก แท็บ แทรก 2. คลิกปุ่ม รูปภาพ 3. เลือกที่ เก็บแฟ้ม ภาพ 4. เลือกภาพ 5. คลิกปุ่ม แทรก

19 ผลจากการแทรกรูปภาพจาก แฟ้มภาพ หลังจากนั้นให้ทำการ ปรับแต่งรูปภาพ โดย คลิกที่ตัวรูปภาพ บน แถบชื่อเรื่องจะปรากฏ แท็บรายการ เครื่องมือ การวาด เลือกรายการ รูปแบบ แล้วปรับแต่ง ภาพ โดยใช้เครื่องมือ ของแท็บ รูปแบบ

20 กลุ่มของเครื่องมือที่ใช้ใน การ ปรับแต่งรูปภาพ

21 แทรกรูปทรงอัตโนมัติ ขั้นตอน 1. คลิกที่แท็บ แทรก แล้วเลือกปุ่มคำสั่ง รูปร่าง 2. คลิกเลือกรูปทรงอัตโนมัติในหมวดต่าง ๆ 3. จะปรากฏรูปทรงที่เลือกบนสไลด์ให้ ปรับแต่งรูปทรงในลักษณะที่ต้องการ 4. เสร็จแล้วให้พิมพ์ข้อความลงในกรอบคำ บรรยาย

22 1. คลิก แทรก 2. คลิกปุ่ม รูปร่าง 3. คลิกเลือก รูปทรงที่ ต้องการ

23 รูปสี่เหลี่ยม รูป วงกลม รูปทรงคำ บรรยายภาพ

24 จัดรวมกลุ่มออบเจ็กต์ และ จัดเรียงออบเจ็กต์ซ้อนกัน เมื่อวาดรูปทรงต่าง ๆ แล้ว ต้องการรวมกลุ่ม หรือ จัดเรียงให้วัตถุซ้อน กัน ให้ดำเนินการดังนี้ 1. คลิกเลือกที่วัตถุ หรือ รูปภาพ 2. ที่แถบชื่อเรื่อง จะ ปรากฏแท็บรายการที่ ชื่อว่า เครื่องมือการ วาด 3. คลิกที่แท็บรายการ รูปแบบ และเลือก คำสั่งในกลุ่มจัดเรียง เมื่อวาดรูปทรงต่าง ๆ แล้ว ต้องการรวมกลุ่ม หรือ จัดเรียงให้วัตถุซ้อน กัน ให้ดำเนินการดังนี้ 1. คลิกเลือกที่วัตถุ หรือ รูปภาพ 2. ที่แถบชื่อเรื่อง จะ ปรากฏแท็บรายการที่ ชื่อว่า เครื่องมือการ วาด 3. คลิกที่แท็บรายการ รูปแบบ และเลือก คำสั่งในกลุ่มจัดเรียง


ดาวน์โหลด ppt การแทรกหัวข้อย่อยและเลข ลำดับ. แทรกหัวข้อย่อย ขั้นตอน 1. ลากเมาส์คลุมข้อความที่ต้องการใส่ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย 2. ที่แท็บ หน้าแรก ให้คลิกปุ่ม สัญลักษณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google