งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมที่ 4.6 การหักเหของแสง ในตัวกลางต่างชนิด กัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมที่ 4.6 การหักเหของแสง ในตัวกลางต่างชนิด กัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมที่ 4.6 การหักเหของแสง ในตัวกลางต่างชนิด กัน

2 จุดประสงค์การทดลอง  ทดลองและบอกได้ว่าเมื่อ มองวัตถุที่อยู่ในน้ำจะเห็น วัตถุอยู่ตื้นกว่าที่เป็นจริง  อธิบายสาเหตุของ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ ได้

3 วิธีดำเนินการทดลอง  นำดินสอใส่ลงในแก้วเปล่า แล้วมองแท่งดินสอใน แนวต่างๆ กัน ( ตำแหน่งของตาอยู่เหนือถ้วย ) สังเกตลักษณะที่เห็น จากนั้นนำดินสอใส่ในแก้วที่ บรรจุน้ำ สังเกตลักษณะที่เห็น และลองทำซ้ำโดย เปลี่ยนจากดินสอเป็นหลอดนม สังเกตลักษณะที่เห็น เช่นกัน

4 2. นำเหรียญบาทใส่ไว้ในแก้ว เปล่าให้อยู่ในตำแหน่งที่มอง จากขอบแก้วไปยังขอบก้นแก้ว แล้วยังมองไม่เห็นเหรียญ จากนั้นค่อยๆเติมน้ำลงไปใน แก้วสังเกตปรากฏการณ์ที่ เกิดขึ้น บันทึกผล

5 3. ให้แต่ละกลุ่มออกมาสังเกตการ ทดลองในชุดที่จัดแสดงไว้ดังภาพ ให้สังเกตแนวลำแสงที่ผ่านเข้าไป ในแท่งพลาสติก พร้อมเขียนภาพ แสดงตามที่เห็น แท่ง พลาสติก แนวลำแสงจาก กล่องแสง เส้นแนว ฉาก มุมตก กระทบ มุมหัก เห

6 เข้าใจแล้ว ลอง ทำเลยนะคะ เสร็จแล้วส่งเลย นะจ๊ะ


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมที่ 4.6 การหักเหของแสง ในตัวกลางต่างชนิด กัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google