งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การหักเหของแสงในตัวกลางต่างชนิดกัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การหักเหของแสงในตัวกลางต่างชนิดกัน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การหักเหของแสงในตัวกลางต่างชนิดกัน
กิจกรรมที่4.6 การหักเหของแสงในตัวกลางต่างชนิดกัน

2 อธิบายสาเหตุของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ได้
จุดประสงค์การทดลอง ทดลองและบอกได้ว่าเมื่อมองวัตถุที่อยู่ในน้ำจะเห็นวัตถุอยู่ตื้นกว่าที่เป็นจริง อธิบายสาเหตุของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ได้

3 วิธีดำเนินการทดลอง นำดินสอใส่ลงในแก้วเปล่า แล้วมองแท่งดินสอในแนวต่างๆ กัน (ตำแหน่งของตาอยู่เหนือถ้วย) สังเกตลักษณะที่เห็น จากนั้นนำดินสอใส่ในแก้วที่บรรจุน้ำ สังเกตลักษณะที่เห็น และลองทำซ้ำโดยเปลี่ยนจากดินสอเป็นหลอดนม สังเกตลักษณะที่เห็นเช่นกัน

4 2. นำเหรียญบาทใส่ไว้ในแก้วเปล่าให้อยู่ในตำแหน่งที่มองจากขอบแก้วไปยังขอบก้นแก้วแล้วยังมองไม่เห็นเหรียญ จากนั้นค่อยๆเติมน้ำลงไปในแก้วสังเกตปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น บันทึกผล

5 3. ให้แต่ละกลุ่มออกมาสังเกตการทดลองในชุดที่จัดแสดงไว้ดังภาพ ให้สังเกตแนวลำแสงที่ผ่านเข้าไปในแท่งพลาสติก พร้อมเขียนภาพแสดงตามที่เห็น แนวลำแสงจากกล่องแสง เส้นแนวฉาก มุมหักเห มุมตกกระทบ แท่งพลาสติก

6 เข้าใจแล้ว ลองทำเลยนะคะ เสร็จแล้วส่งเลยนะจ๊ะ


ดาวน์โหลด ppt การหักเหของแสงในตัวกลางต่างชนิดกัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google