งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จำนวนจริง FMBN จำนวนจริง จำนวนจริง จำนวนตรรกยะ ทศนิยมซ้ำ  เศษส่วน จำนวนอตรรกยะ รากที่สอง รากที่สองของเศษส่วน รากที่สองของทศนิยม สมการรากที่สอง การหารากที่สอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จำนวนจริง FMBN จำนวนจริง จำนวนจริง จำนวนตรรกยะ ทศนิยมซ้ำ  เศษส่วน จำนวนอตรรกยะ รากที่สอง รากที่สองของเศษส่วน รากที่สองของทศนิยม สมการรากที่สอง การหารากที่สอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 จำนวนจริง FMBN

3 จำนวนจริง จำนวนจริง จำนวนตรรกยะ ทศนิยมซ้ำ  เศษส่วน จำนวนอตรรกยะ รากที่สอง รากที่สองของเศษส่วน รากที่สองของทศนิยม สมการรากที่สอง การหารากที่สอง โจทย์ปัญหารากที่สอง รากที่สาม รากที่สามของเศษส่วน รากที่สามของทศนิยม สมการรากที่สาม การหารากที่สาม โจทย์ปัญหารากที่สาม รากที่สอง Vs รากที่สาม FMBN

4 จำนวนจริง จำนวนจริง จำนวนตรรกยะจำนวนอตรรกยะ จำนวนเต็มเศษส่วน จำนวนเต็มบวกศูนย์จำนวนเต็มลบ FMBN

5 จำนวนจริง จำนวนตรรกยะ นิยาม จำนวนตรรกยะ คือจำนวนที่สามารถเขียนให้อยู่ในรูป ของเศษส่วน เมื่อ และ เป็นจำนวนเต็มที่ ตัวอย่าง เป็นจำนวนตรรกยะ เพราะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ เป็นจำนวนเต็ม ไม่เท่ากับ 0 FBNM

6 จำนวนจริง จำนวนตรรกยะ ตัวอย่าง เป็นจำนวนตรรกยะ เพราะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ เป็นจำนวนเต็ม ไม่เท่ากับ 0 เป็นจำนวนตรรกยะ เพราะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ เป็นจำนวนเต็ม ไม่เท่ากับ 0 FBNM

7 จำนวนจริง จำนวนตรรกยะ ตัวอย่าง เป็นจำนวนตรรกยะ เพราะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ เป็นจำนวนเต็ม ไม่เท่ากับ 0 เป็นจำนวนตรรกยะ เพราะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ เป็นจำนวนเต็ม ไม่เท่ากับ 0 FBNM

8 จำนวนจริง จำนวนตรรกยะ ตัวอย่าง เป็นจำนวนตรรกยะ เพราะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ เป็นจำนวนเต็ม ไม่เท่ากับ 0 เป็นจำนวนตรรกยะ เพราะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ เป็นจำนวนเต็ม ไม่เท่ากับ 0 FBNM

9 จำนวนจริง จำนวนตรรกยะ ตัวอย่าง เป็นจำนวนตรรกยะ เพราะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ เป็นจำนวนเต็ม ไม่เท่ากับ 0 เป็นจำนวนตรรกยะ เพราะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ เป็นจำนวนเต็ม ไม่เท่ากับ 0 FBNM

10 จำนวนจริง จำนวนตรรกยะ ตัวอย่าง จงแปลงเศษส่วนต่อไปนี้ให้เป็นทศนิยม FBNM

11 จำนวนจริง ทศนิยมซ้ำ ตัวอย่าง จงขยายรูปทศนิยมซ้ำต่อไปนี้ FBNM

12 จำนวนจริง การเขียนทศนิยมซ้ำให้เป็นเศษส่วน ตัวอย่าง จงเขียน ให้อยู่ในรูปของเศษส่วน วิธีทำ ให้ 1 2 12 FBNM

13 จำนวนจริง การเขียนทศนิยมซ้ำให้เป็นเศษส่วน ตัวอย่าง จงเขียน ให้อยู่ในรูปของเศษส่วน วิธีทำ ให้ 1 2 12 FBNM

14 จำนวนจริง การเขียนทศนิยมซ้ำให้เป็นเศษส่วน ตัวอย่าง จงเขียน ให้อยู่ในรูปของเศษส่วน วิธีทำ ให้ 1 2 12 FBNM

15 จำนวนจริง การเขียนทศนิยมซ้ำให้เป็นเศษส่วน ตัวอย่าง จงเขียน ให้อยู่ในรูปของเศษส่วน วิธีทำ ให้ 1 2 23 3 FBNM

16 จำนวนจริง การเขียนทศนิยมซ้ำให้เป็นเศษส่วน ตัวอย่าง จงเขียน ให้อยู่ในรูปของเศษส่วน วิธีทำ ให้ 1 2 13 3 FBNM

17 จำนวนจริง การเขียนทศนิยมซ้ำให้เป็นเศษส่วน ตัวอย่าง จงเขียน ให้อยู่ในรูปของเศษส่วน วิธีทำ ให้ 1 2 12 FBNM

18 จำนวนจริง สอบเก็บคะแนนย่อย (20 คะแนน) จงเขียนทศนิยมต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปเศษส่วน 1. 2. 3. 4. FBNM

19 จำนวนจริง เฉลยแบบทดสอบ 1. วิธีทำ ให้ 1 2 12 FBNM

20 จำนวนจริง เฉลยแบบทดสอบ 2. วิธีทำ ให้ 1 2 12 FBNM

21 จำนวนจริง เฉลยแบบทดสอบ 3. วิธีทำ ให้ 1 2 12 FBNM

22 จำนวนจริง เฉลยแบบทดสอบ 4. วิธีทำ ให้ 1 2 23 3 FBNM

23 พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า จำนวนจริง จำนวนอตรรกยะ = กว้างยาว พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส = ด้าน FBNM

24 จำนวนจริง จำนวนอตรรกยะ พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส = ด้าน = 2? ? = 2 = 2 FBNM

25 จำนวนจริง จำนวนอตรรกยะ FBNM

26 จำนวนจริง FBNM

27 จำนวนจริง FBNM

28 จำนวนจริง อยู่ระหว่าง ถึง กรณฑ์ หรือ สแควรูท FBNM

29 จำนวนจริง จำนวนอตรรกยะ พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส = ด้าน = 2? ? = 2 FBNM

30 จำนวนจริง จำนวนอตรรกยะ สแควรูทสอง จำนวนอตรรกยะ FBNM

31 จำนวนจริง นิยาม จำนวนอตรรกยะ คือจำนวนที่ไม่สามารถเขียนให้อยู่ใน รูปของเศษส่วน เมื่อ และ เป็นจำนวนเต็มที่ ตัวอย่าง FBNM

32 จำนวนจริง สอบเก็บคะแนนย่อย (20 คะแนน) จงหาว่าจำนวนต่อไปนี้เป็นจำนวนตรรกยะหรืออตรรกยะ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. FBNM

33 จำนวนจริง รากที่สอง 4 3 x 1 1 x FBNM

34 จำนวนจริง นิยาม รากที่สองของ a คือจำนวนยกกำลังสองแล้วได้ a ตัวอย่าง จึงได้ว่าเป็นรากที่สองของ จึงได้ว่าเป็นรากที่สองของ FBNM

35 จำนวนจริง รากที่สอง ตัวอย่าง จึงได้ว่าเป็นรากที่สองของ จึงได้ว่าเป็นรากที่สองของ จึงได้ว่าเป็นรากที่สองของ จึงได้ว่าเป็นรากที่สองของ FBNM

36 จำนวนจริง รากที่สอง รากที่สองของ มี จำนวนได้แก่และ รากที่สองของ มี จำนวนได้แก่และ รากที่สองของ มี จำนวนได้แก่และ นิยาม รากที่สองที่เป็นบวก เขียนแทนด้วย รากที่สองที่เป็นลบ เขียนแทนด้วย ถ้า เป็นจำนวนจริงบวกใด ๆ รากที่สองของ มีสองราก คือ FBNM

37 จำนวนจริง รากที่สอง แนวคิดในการหารากที่สอง รากที่สอง ของ a ? อะไรล่ะที่ยกกำลัง สอง แล้วได้ a มี 2 ค่าเลยนะ FBNM

38 จำนวนจริง รากที่สอง แนวคิดในการหารากที่สอง ถ้า a เป็นจำนวน จริงบวกใด ๆ รากที่สองที่เป็นบวกของ รากที่สองที่เป็นลบของ FBNM

39 จำนวนจริง รากที่สอง รากที่สองที่เป็นบวกของ รากที่สองที่เป็นลบของ รากที่สองที่เป็นบวกของ รากที่สองที่เป็นบวกของ รากที่สองที่เป็นลบของ รากที่สองที่เป็นลบของ FBNM

40 จำนวนจริง รากที่สอง รากที่สองที่เป็นบวกของ รากที่สองที่เป็นลบของ รากที่สองที่เป็นบวกของ รากที่สองที่เป็นบวกของ รากที่สองที่เป็นลบของ รากที่สองที่เป็นลบของ FBNM

41 จำนวนจริง รากที่สอง ตัวอย่าง จงหารากที่สองของ วิธีทำ รากที่สองของ มีสองค่าคือและ คือและ ดังนั้น อะไรยกกำลังสอง แล้วเท่ากับ 81 FBNM

42 จำนวนจริง รากที่สอง ตัวอย่าง จงหารากที่สองของ วิธีทำ รากที่สองของ มีสองค่าคือและ คือและ ดังนั้น อะไรยกกำลังสอง แล้วเท่ากับ 16 FBNM

43 จำนวนจริง รากที่สอง ตัวอย่าง จงหารากที่สองของ วิธีทำ รากที่สองของ มีสองค่าคือและ คือและ ดังนั้น อะไรยกกำลังสอง แล้วเท่ากับ 49 FBNM

44 จำนวนจริง รากที่สอง ตัวอย่าง จงหารากที่สองของ วิธีทำ รากที่สองของ มีสองค่าคือและ คือและ ดังนั้น อะไรยกกำลังสอง แล้วเท่ากับ 625 FBNM

45 จำนวนจริง รากที่สอง ตัวอย่าง จงหารากที่สองของ วิธีทำ รากที่สองของ มีสองค่าคือและ คือและ ดังนั้น อะไรยกกำลังสอง แล้วเท่ากับ 3 ไม่มีนะจ๊ะ FBNM

46 จำนวนจริง รากที่สอง ตัวอย่าง จงหารากที่สองของ วิธีทำ รากที่สองของ มีสองค่าคือและ คือและ ดังนั้น อะไรยกกำลังสอง แล้วเท่ากับ 20 ไม่มีนะจ๊ะ FBNM

47 จำนวนจริง สอบเก็บคะแนนย่อย (20 คะแนน) จงหารากที่สองของจำนวนต่อไปนี้ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. FBNM

48 จำนวนจริง รากที่สองของเศษส่วน แนวคิดในการหารากที่สองของเศษส่วน รู้หรือเปล่า ตัวไหนคือเศษ แล้วรู้หรือเปล่า ตัวไหนคือส่วน FBNM

49 จำนวนจริง รากที่สองของเศษส่วน แนวคิดในการหารากที่สองของเศษส่วน 1.แยกตัวเศษและตัวส่วนออกจากกัน 2.หารากที่สองที่เป็นบวกของแต่ละตัว 3.เอามาทำเป็นเศษส่วนเช่นเดิม แค่นี้แหละ เสร็จแล้ว FBNM

50 จำนวนจริง รากที่สอง ตัวอย่าง จงหารากที่สองของ วิธีทำ รากที่สองของ มีสองค่าคือและ รากที่สองของ คือ และ ดังนั้น FBNM

51 จำนวนจริง รากที่สอง ตัวอย่าง จงหารากที่สองของ วิธีทำ รากที่สองของ มีสองค่าคือและ รากที่สองของ คือ และ ดังนั้น FBNM

52 จำนวนจริง รากที่สอง ตัวอย่าง จงหารากที่สองของ วิธีทำ รากที่สองของ มีสองค่าคือและ รากที่สองของ คือ และ ดังนั้น FBNM

53 จำนวนจริง รากที่สอง ตัวอย่าง จงหารากที่สองของ วิธีทำ รากที่สองของ มีสองค่าคือและ รากที่สองของ คือ และ ดังนั้น FBNM

54 จำนวนจริง รากที่สอง ตัวอย่าง จงหารากที่สองของ วิธีทำ รากที่สองของ มีสองค่าคือและ รากที่สองของ คือ และ ดังนั้น FBNM

55 จำนวนจริง สอบเก็บคะแนนย่อย (20 คะแนน) จงหารากที่สองของจำนวนต่อไปนี้ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. FBNM

56 จำนวนจริง รากที่สองของทศนิยม แนวคิดในการหารากที่สองของทศนิยม รู้จักทศนิยม หรือเปล่า แล้วรู้หรือเปล่า ทศนิยมนั้นมีกี่ตำแหน่ง FBNM

57 จำนวนจริง รากที่สองของทศนิยม แนวคิดในการหารากที่สองของทศนิยม 1.นับจำนวนตำแหน่งของทศนิยม 2.แบ่งครึ่งจำนวนที่ได้ในข้อ 1 3.จำนวนในข้อ 2 จะเป็นจำนวนตำแหน่งทศนิยมของผลลัพธ์ 4.ให้ถือว่าทศนิยมที่จะหารากที่สอง ไม่ใช่ทศนิยม 5.หารากที่สองของจำนวนในข้อ 4 6.จัดจำนวนในข้อ 5 ให้มีตำแหน่งทศนิยมตามข้อ 3 FBNM

58 จำนวนจริง รากที่สอง ตัวอย่าง จงหารากที่สองของ วิธีทำ รากที่สองของ มีสองค่าคือและ ทศนิยม 2 ตำแหน่ง แบ่งครึ่งเป็น 1 ตำแหน่ง คำตอบต้องเป็นทศนิยม 1 ตำแหน่ง รากที่สองของ คือ และ ดังนั้น FBNM

59 จำนวนจริง รากที่สอง ตัวอย่าง จงหารากที่สองของ วิธีทำ รากที่สองของ มีสองค่าคือและ ทศนิยม 2 ตำแหน่ง แบ่งครึ่งเป็น 1 ตำแหน่ง คำตอบต้องเป็นทศนิยม 1 ตำแหน่ง รากที่สองของ คือ และ ดังนั้น FBNM

60 จำนวนจริง รากที่สอง ตัวอย่าง จงหารากที่สองของ วิธีทำ รากที่สองของ มีสองค่าคือ และ รากที่สองของ คือ และ ดังนั้น FBNM

61 จำนวนจริง สอบเก็บคะแนนย่อย (20 คะแนน) จงหารากที่สองของจำนวนต่อไปนี้ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. FBNM

62 จำนวนจริง รากที่สอง ตัวอย่าง จงหารากที่สองที่เป็นบวกของ วิธีทำ รากที่สองที่เป็นบวกของ คือ คือ ดังนั้น FBNM

63 จำนวนจริง รากที่สอง ตัวอย่าง จงหารากที่สองที่เป็นบวกของ วิธีทำ รากที่สองที่เป็นบวกของ คือ คือ ดังนั้น FBNM

64 จำนวนจริง รากที่สอง ตัวอย่าง จงหาค่าของ วิธีทำ เท่ากับ ดังนั้น ตัวอย่าง จงหาค่าของ วิธีทำ เท่ากับ ดังนั้น FBNM

65 จำนวนจริง รากที่สอง ตัวอย่าง จงหาค่าของ วิธีทำ เท่ากับ ดังนั้น ตัวอย่าง จงหาค่าของ วิธีทำ เท่ากับ ดังนั้น FBNM

66 จำนวนจริง รากที่สอง ตัวอย่าง จงหาค่าของ วิธีทำ เท่ากับ ดังนั้น FBNM

67 จำนวนจริง รากที่สอง หารากที่สองที่เป็น ลบได้อย่างไร ก็หารากที่สองที่เป็นบวก แล้วเติมลบเข้าไป FBNM

68 จำนวนจริง รากที่สอง ตัวอย่าง จงหารากที่สองที่เป็นลบของ วิธีทำ รากที่สองที่เป็นลบของ คือ คือ ดังนั้น หารากที่สองที่เป็นบวกก่อน FBNM

69 จำนวนจริง รากที่สอง ตัวอย่าง จงหาค่าของ วิธีทำ เท่ากับ ดังนั้น ตัวอย่าง จงหาค่าของ วิธีทำ เท่ากับ ดังนั้น FBNM

70 จำนวนจริง รากที่สอง ตัวอย่าง จงหาค่าของ วิธีทำ เท่ากับ ดังนั้น ตัวอย่าง จงหาค่าของ วิธีทำ เท่ากับ ดังนั้น FBNM

71 จำนวนจริง รากที่สอง ตัวอย่าง จงหาค่าของ วิธีทำ เท่ากับ ดังนั้น ตัวอย่าง จงหาค่าของ วิธีทำ เท่ากับ ดังนั้น FBNM

72 จำนวนจริง รากที่สอง สแคว์รูทเอ ยกกำลังสอง เท่ากับค่าสัมบูรณ์ของ เอ FBNM

73 จำนวนจริง สอบเก็บคะแนนย่อย (20 คะแนน) จงหาค่าของจำนวนต่อไปนี้ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. FBNM

74 จำนวนจริง รากที่สอง ( การแก้สมการ ) ตัวอย่าง จงหาคำตอบของสมการ วิธีทำ เท่ากับ ดังนั้น สิ่งที่ต้องการหาคือค่าของ จาก ต้องหาว่า อะไรยกกำลังสองแล้วเท่ากับ จะพบว่า และ FBNM

75 จำนวนจริง รากที่สอง ( การแก้สมการ ) ตัวอย่าง จงหาคำตอบของสมการ วิธีทำ เท่ากับ ดังนั้น สิ่งที่ต้องการหาคือค่าของ จาก ต้องหาว่า อะไรยกกำลังสองแล้วเท่ากับ จะพบว่า และ FBNM

76 จำนวนจริง รากที่สอง ( การแก้สมการ ) ตัวอย่าง จงหาคำตอบของสมการ วิธีทำ เท่ากับ ดังนั้น สิ่งที่ต้องการหาคือค่าของ จาก ต้องหาว่า สแคว์รูทอะไรเท่ากับ จะพบว่า FBNM

77 จำนวนจริง รากที่สอง ( การแก้สมการ ) หลักการ กรณีตัวแปรติดยกกำลังสอง ให้ใส่ เข้าไป ทั้งสองข้างของสมการ FBNM

78 จำนวนจริง รากที่สอง ( การแก้สมการ ) หลักการ กรณีตัวแปรติดสแคว์รูท ให้ยกกำลังสองเข้าไป ทั้งสองข้างของสมการ FBNM

79 จำนวนจริง รากที่สอง ( การแก้สมการ ) ตัวอย่าง จงหาคำตอบของสมการ วิธีทำ เท่ากับ ดังนั้น จาก และ จะได้ FBNM

80 จำนวนจริง รากที่สอง ( การแก้สมการ ) ตัวอย่าง จงหาคำตอบของสมการ วิธีทำ เท่ากับ ดังนั้น จาก และ จะได้ FBNM

81 จำนวนจริง รากที่สอง ( การแก้สมการ ) ตัวอย่าง จงหาคำตอบของสมการ วิธีทำ เท่ากับ ดังนั้น จาก จะได้ FBNM

82 จำนวนจริง รากที่สอง ( การแก้สมการ ) ตัวอย่าง จงหาคำตอบของสมการ วิธีทำ เท่ากับ ดังนั้น จาก จะได้ FBNM

83 จำนวนจริง สอบเก็บคะแนนย่อย (20 คะแนน) จงหาแก้สมการต่อไปนี้ 1. 2. 3. 4. 5. 6. FBNM

84 จำนวนจริง การหารากที่สอง ( แยกตัวประกอบ ) แนวคิดในการหารากที่สองโดยวิธีแยกตัวประกอบ 1.แยกตัวประกอบของจำนวนที่ต้องการหารากที่สอง 2.จัดตัวประกอบที่แยกได้ออกเป็นสองกลุ่มที่เหมือนกัน 3.หาผลคูณของตัวเลขแต่ละกลุ่ม 4.ซึ่งจะค่าที่เท่ากัน 5.ผลคูณนั้นคือรากที่สองที่เป็นบวก 6.รากที่สองที่เป็นลบหาได้โดยเติมลบไว้ข้างหน้าจำนวนในข้อ 5 FBNM

85 จำนวนจริง ทบทวนการแยกตัวประกอบ การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนเต็มให้อยู่ในรูป การคูณกันของจำนวนเฉพาะ ตัวอย่าง FBNM

86 จำนวนจริง การหารากที่สอง ( แยกตัวประกอบ ) ทบทวนการแยกตัวประกอบ FBNM

87 จำนวนจริง ทบทวนการแยกตัวประกอบ FBNM

88 จำนวนจริง ตัวอย่าง จงหารากที่สองของ วิธีทำ แยกตัวประกอบของ รากที่สองที่ของคือ ดังนั้น และ FBNM

89 จำนวนจริง FBNM

90 จำนวนจริง การหารากที่สอง ( แยกตัวประกอบ ) ตัวอย่าง จงหาค่าของ วิธีทำ แยกตัวประกอบของ มีค่าเท่ากับ ดังนั้น FBNM

91 จำนวนจริง การหารากที่สอง ( แยกตัวประกอบ ) ตัวอย่าง จงหาค่าของ วิธีทำ แยกตัวประกอบของ คือ ดังนั้น FBNM

92 จำนวนจริง FBNM

93 จำนวนจริง สอบเก็บคะแนนย่อย (20 คะแนน) จงหารากที่สองของจำนวนต่อไปนี้ โดยวิธีแยกตัวประกอบ 1. 2. 3. 4. FBNM

94 จำนวนจริง การหารากที่สอง ( ประมาณค่า ) แนวคิดในการหารากที่สองโดยการประมาณค่า 1.หาจำนวนที่มากกว่าและน้อยกว่าที่สามารถหารากที่สองได้ 2.จำนวนที่ต้องการหารากที่สองใกล้เคียงกับจำนวนใด 3.ให้ตอบโดยประมาณเป็นรากที่สองของจำนวนนั้นได้เลย 4.ถ้าจะประมาณให้ละเอียดเป็นทศนิยมก็ทำเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ ใช้ในกรณีที่หาค่าราก ที่สองที่ลงตัวไม่ได้ FBNM

95 จำนวนจริง การหารากที่สอง ( การประมาณค่า ) ตัวอย่าง จงหารากที่สองของ วิธีทำ รากที่สองที่ของมีค่าประมาณ ดังนั้น และ จำนวนที่น้อยกว่าจำนวนที่มากกว่า ห่าง จะได้ว่า ใกล้กับ FBNM

96 จำนวนจริง การหารากที่สอง ( การประมาณค่า ) ตัวอย่าง จงหาค่าของ วิธีทำ ถ้าประมาณเป็นจำนวนเต็มจะได้ว่า ถ้าประมาณเป็นทศนิยม 1 ตำแหน่งจะได้ว่า FBNM

97 จำนวนจริง การหารากที่สอง ( การประมาณค่า ) ตัวอย่าง จงหาค่าของ วิธีทำ ถ้าประมาณเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่งจะได้ว่า FBNM

98 จำนวนจริง การหารากที่สอง ( เปิดตาราง ) FBNM

99 จำนวนจริง สอบเก็บคะแนนย่อย (20 คะแนน) จงหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มของจำนวนต่อไปนี้ 1. 2. จงหาค่าประมาณเป็นทศนิยม 1 ตำแหน่งของ จงหาค่าประมาณเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่งของ FBNM

100 จำนวนจริง โจทย์ปัญหารากที่สอง ตัวอย่าง วิธีทำ รูป รูปหนึ่งยาว 8 ซม. มีเส้นทแยงมุมยาว 9 ซม. จงหาว่ารูปนี้กว้างกี่ ซม. รูปนี้กว้างประมาณ ดังนั้น ซม. FBNM

101 E AB C Dจำนวนจริง โจทย์ปัญหารากที่สอง ตัวอย่าง ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน มีฐานยาว 15 ซม. พื้นที่ 150 ตร.ซม. และด้าน BE เป็น ส่วนสูง จงหาว่าด้าน AE ยาวประมาณ กี่เซนติเมตร (ตอบเป็นจำนวนเต็มหน่วย) วิธีทำ 15 ? หา พื้นที่ ฐานสูง FBNM

102 จำนวนจริง โจทย์ปัญหารากที่สอง ตัวอย่าง กำหนดให้รูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ABCDEFGH มี หน่วย หน่วย และ หน่วย จงหาความยาวของ (ตอบเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง) FBNM

103 จำนวนจริง โจทย์ปัญหารากที่สอง ตัวอย่าง FBNM

104 จำนวนจริง โจทย์ปัญหารากที่สอง ตัวอย่าง FBNM

105 จำนวนจริง โจทย์ปัญหารากที่สอง ตัวอย่าง FBNM

106 จำนวนจริง ทดสอบย่อยเก็บคะแนน (20 คะแนน) FBN 1. ห้องนั่งเล่นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีพื้นที่ 37 ตารางเมตร จงหาว่าห้อง นี้กว้างประมาณกี่เมตร (ตอบเป็นทศนิยม 1 ตำแหน่ง) 2. จากรูป มี ให้ หน่วย และ จงหาความยาวของ (ตอบเป็นจำนวนเต็มหน่วย) M

107 จำนวนจริง ทดสอบย่อยเก็บคะแนน (20 คะแนน) FBN 3. รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่งยาว 8 เซนติเมตร มีเส้นทแยงมุมยาว 9 เซนติเมตร จงหาว่ารูปนี้กว้างกี่เซนติเมตร (ตอบเป็นทศนิยม 1 ตำแหน่ง) 4. จากรูป กำหนดให้ มี หน่วย หน่วย และ จงหาความยาวของ (ตอบเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง) M

108 จำนวนจริง รากที่สาม FBN รากที่สองของ a คือจำนวนที่ ยกกำลังสอง แล้วได้ a รากที่สามของ a คือจำนวนที่ ยกกำลังสาม แล้วได้ a ตัวอย่าง จึงได้ว่าเป็นรากที่สามของ จึงได้ว่าเป็นรากที่สามของ M

109 จำนวนจริง รากที่สาม นิยาม จำนวนที่ยกกำลังสามแล้วได้ เขียนแทนด้วย ถ้า เป็นจำนวนจริงใด ๆ รากที่สามของ คือ ตัวอย่าง รากที่สามของเขียนแทนด้วย รากที่สามของเขียนแทนด้วย รากที่สามของเขียนแทนด้วย FBNM

110 จำนวนจริง รากที่สาม แนวคิดในการหารากที่สาม รากที่สาม ของ a ? อะไรล่ะที่ยกกำลัง สาม แล้วได้ a มีเพียงค่า เดียวเองนะ FBNM

111 จำนวนจริง รากที่สาม เป็นรากที่สามของ มีค่าเท่ากับ รากที่สามของคือจำนวนที่ยกกำลังสามแล้วได้ จะได้ว่า FBNM

112 จำนวนจริง รากที่สาม ตัวอย่าง FBNM

113 จำนวนจริง รากที่สาม ตัวอย่าง รากที่สามของเขียนแทนด้วย และ ดังนั้น รากที่สามของ คือ หรือ ตัวอย่าง รากที่สามของเขียนแทนด้วย และ ดังนั้น รากที่สามของ คือ หรือ FBNM

114 จำนวนจริง รากที่สาม ตัวอย่าง รากที่สามของเขียนแทนด้วย และ ดังนั้น รากที่สามของ คือ หรือ ตัวอย่าง รากที่สามของเขียนแทนด้วย และ ดังนั้น รากที่สามของ คือ หรือ FBNM

115 จำนวนจริง รากที่สาม ตัวอย่าง จงหาค่าของ วิธีทำ คือรากที่สามของ ต้องหาให้ได้ว่าอะไรยกกำลังสามแล้วได้ จะพบว่า ดังนั้น FBNM

116 จำนวนจริง รากที่สาม ตัวอย่าง จงหาค่าของ วิธีทำ คือรากที่สามของ ต้องหาให้ได้ว่าอะไรยกกำลังสามแล้วได้ จะพบว่า ดังนั้น FBNM

117 จำนวนจริง รากที่สาม ตัวอย่าง จงหาค่าของ วิธีทำ คือรากที่สามของ ต้องหาให้ได้ว่าอะไรยกกำลังสามแล้วได้ จะพบว่า ดังนั้น FBNM

118 จำนวนจริง รากที่สาม ตัวอย่าง จงหาค่าของ วิธีทำ คือรากที่สามของ ต้องหาให้ได้ว่าอะไรยกกำลังสามแล้วได้ จะพบว่า ดังนั้น FBNM

119 จำนวนจริง รากที่สาม ตัวอย่าง จงหาค่าของ วิธีทำ คือรากที่สามของ ต้องหาให้ได้ว่าอะไรยกกำลังสามแล้วได้ จะพบว่า ดังนั้น FBNM

120 จำนวนจริง สอบเก็บคะแนนย่อย (20 คะแนน) จงหารากที่สามของจำนวนต่อไปนี้ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. FBNM

121 จำนวนจริง รากที่สามของเศษส่วน แนวคิดในการหารากที่สามของเศษส่วน รู้หรือเปล่า ตัวไหนคือเศษ แล้วรู้หรือเปล่า ตัวไหนคือส่วน FBNM

122 จำนวนจริง รากที่สามของเศษส่วน แนวคิดในการหารากที่สามของเศษส่วน 1.แยกตัวเศษและตัวส่วนออกจากกัน 2.หารากที่สามของแต่ละตัว 3.เอามาทำเป็นเศษส่วนเช่นเดิม แค่นี้แหละ เสร็จแล้ว FBNM

123 จำนวนจริง รากที่สาม ตัวอย่าง จงหารากที่สามของ วิธีทำ รากที่สามของ คือ รากที่สามของ คือ ดังนั้น FBNM

124 จำนวนจริง รากที่สาม ตัวอย่าง จงหารากที่สามของ วิธีทำ รากที่สามของ คือ รากที่สามของ คือ ดังนั้น FBNM

125 จำนวนจริง รากที่สามของทศนิยม แนวคิดในการหารากที่สามของทศนิยม รู้จักทศนิยม หรือเปล่า แล้วรู้หรือเปล่า ทศนิยมนั้นมีกี่ตำแหน่ง FBNM

126 จำนวนจริง รากที่สามของทศนิยม แนวคิดในการหารากที่สามของทศนิยม 1.นับจำนวนตำแหน่งของทศนิยม 2.นำจำนวนที่ได้ในข้อ 1 หารด้วย 3 3.จำนวนในข้อ 2 จะเป็นจำนวนตำแหน่งทศนิยมของผลลัพธ์ 4.ให้ถือว่าทศนิยมที่จะหารากที่สาม ไม่ใช่ทศนิยม 5.หารากที่สามของจำนวนในข้อ 4 6.จัดจำนวนในข้อ 5 ให้มีตำแหน่งทศนิยมตามข้อ 3 FBNM

127 จำนวนจริง รากที่สาม ตัวอย่าง จงหารากที่สามของ วิธีทำ รากที่สามของ คือ ทศนิยม 3 ตำแหน่ง หารด้วย 3 เป็น 1 ตำแหน่ง คำตอบต้องเป็นทศนิยม 1 ตำแหน่ง รากที่สามของ คือ ดังนั้น FBNM

128 จำนวนจริง รากที่สาม ตัวอย่าง จงหารากที่สามของ วิธีทำ รากที่สามของ คือ รากที่สามของ ดังนั้น FBNM

129 จำนวนจริง รากที่สาม รากที่สามของเอ ยกกำลัง สาม เท่ากับ เอ FBNM

130 จำนวนจริง สอบเก็บคะแนนย่อย (20 คะแนน) จงหาค่าของจำนวนต่อไปนี้ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. FBNM

131 จำนวนจริง รากที่สาม ( การแก้สมการ ) หลักการ กรณีตัวแปรติดยกกำลังสาม ให้ใส่ เข้าไป ทั้งสองข้างของสมการ FBNM

132 จำนวนจริง รากที่สาม ( การแก้สมการ ) หลักการ กรณีตัวแปรรากที่สาม ให้ยกกำลังสามเข้าไป ทั้งสองข้างของสมการ FBNM

133 จำนวนจริง รากที่สาม ( การแก้สมการ ) ตัวอย่าง จงหาคำตอบของสมการ วิธีทำ เท่ากับ ดังนั้น จาก จะได้ FBNM

134 จำนวนจริง รากที่สาม ( การแก้สมการ ) ตัวอย่าง จงหาคำตอบของสมการ วิธีทำ เท่ากับ ดังนั้น จาก จะได้ FBNM

135 จำนวนจริง รากที่สาม ( การแก้สมการ ) ตัวอย่าง จงหาคำตอบของสมการ วิธีทำ เท่ากับ ดังนั้น จาก จะได้ FBNM

136 จำนวนจริง สอบเก็บคะแนนย่อย (20 คะแนน) จงแก้สมการต่อไปนี้ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. FBNM

137 จำนวนจริง การหารากที่สาม ( แยกตัวประกอบ ) แนวคิดในการหารากที่สามโดยวิธีแยกตัวประกอบ 1.แยกตัวประกอบของจำนวนที่ต้องการหารากที่สาม 2.จัดตัวประกอบที่แยกได้ออกเป็นสามกลุ่มที่เหมือนกัน 3.หาผลคูณของตัวเลขแต่ละกลุ่ม 4.ซึ่งจะค่าที่เท่ากัน 5.ผลคูณนั้นคือรากที่สามนั่นเอง 6.ถ้าจำนวนที่หารากที่สามติดลบ ค่าของรากที่สามก็จะติดลบ FBNM

138 จำนวนจริง ตัวอย่าง จงหารากที่สาม วิธีทำ แยกตัวประกอบของ รากที่สามที่ของคือ ดังนั้น FBNM

139 จำนวนจริง การหารากที่สาม ( แยกตัวประกอบ ) ตัวอย่าง จงหาค่าของ วิธีทำ แยกตัวประกอบของ คือ ดังนั้น FBNM

140 จำนวนจริง การหารากที่สาม ( เปิดตาราง ) FBNM

141 จำนวนจริง โจทย์ปัญหารากที่สาม ตัวอย่าง แท็งก์น้ำทรงลูกบาศก์ 2 ใบ ใบแรกจุน้ำได้ 512,000 ลบ. ซม. ใบที่สองจุได้ 729,000 ลบ.ซม. แท็งก์ใบที่สองมี ด้านแต่ละด้านยาวกว่าแท็งก์ใบแรกกี่เซนติเมตร FBNM

142 จำนวนจริง โจทย์ปัญหารากที่สาม FBN วิธีทำ แท็งก์ใบที่สองมีด้านแต่ละด้านยาวกว่าแท็งก์ใบแรกกี่ ซม. ผลลัพธ์ใบที่ 2ใบที่ 1 แท็งก์ใบที่สองมีด้านแต่ละ ด้านยาวกว่าแท็งก์ใบแรก 10 ซม. ดังนั้น M

143 จำนวนจริง โจทย์ปัญหารากที่สาม FBN วิธีทำ หาความยาวของด้านของแท็งก์ใบที่ 2 ปริมาตรกว้างยาวสูง M

144 จำนวนจริง โจทย์ปัญหารากที่สาม FBN วิธีทำ หาความยาวของด้านของแท็งก์ใบที่ 1 ปริมาตรกว้างยาวสูง M

145 จำนวนจริง สอบเก็บคะแนนย่อย (20 คะแนน) 1. โรงงานผลิตกล่องพลาสติกแห่งหนึ่ง สำรวจพบว่ากล่องขนาดที่ ขายดีที่สุดเป็นกล่องทรงลูกบาศก์สามารถจุของได้อย่างน้อย 1,500 ลูกบาศก์นิ้ว โรงงานต้องผลิตกล่องที่มีความยาวอย่างน้อย กี่นิ้ว (ตอบเป็นจำนวนเต็มหน่วย) 2. หลุมฝังขยะในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเป็นทรงลูกบาศก์มีปริมาตร 30 ลบ.ม. อ้นประมาณความยาวของแต่ละด้านของหลุมฝังขยะนี้เป็น 4 เมตร ส่วนอ้อมประมาณได้เป็น 3 เมตร คำตอบของใครสมเหตุ สมผลกว่ากัน เพราะเหตุใด FBNM

146 จำนวนจริง สอบเก็บคะแนนย่อย (20 คะแนน) จงหาค่าของจำนวนต่อไปนี้ 1. 2. 3. 4. FBNM

147 จำนวนจริง FBNM


ดาวน์โหลด ppt จำนวนจริง FMBN จำนวนจริง จำนวนจริง จำนวนตรรกยะ ทศนิยมซ้ำ  เศษส่วน จำนวนอตรรกยะ รากที่สอง รากที่สองของเศษส่วน รากที่สองของทศนิยม สมการรากที่สอง การหารากที่สอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google