งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลักษณะเป็นของเหลวใส ไม่มีสี มี กลิ่นฉุน แสบจมูก และตา ฟอร์มาดีไฮด์ และและพาราฟอร์มาดีไฮด์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลักษณะเป็นของเหลวใส ไม่มีสี มี กลิ่นฉุน แสบจมูก และตา ฟอร์มาดีไฮด์ และและพาราฟอร์มาดีไฮด์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลักษณะเป็นของเหลวใส ไม่มีสี มี กลิ่นฉุน แสบจมูก และตา ฟอร์มาดีไฮด์ และและพาราฟอร์มาดีไฮด์

2 ผลิตเคมีภัณฑ์ พลาสติก สิ่งของ ผ้า รักษาผ้าไม่ให้ยับ หรือ ย่น

3 ขึ้นกับปริมาณสารที่ได้รับ สัมผัสหรือสูดดม จะทำให้ผิวหนังอักเสบ ระคายเคืองตา จมูก ระบบทางเดินหายใจ และระบบทางเดินอาหาร

4 รับสารนี้จำนวนมากเข้าไปทางปากโดยตรง ทำให้เกิดพิษเฉียบพลัน ปวดท้องอย่างรุนแรง อาเจียน อุจจาระร่วง ถ้ากินเข้าไปมาก ประมาณ 30 - 60 มิลลิลิตร มีผลให้การทำงานของตับ ไต หัวใจ สมองเสื่อมลง หมดสติและตาย เนื่องจากระบบหมุนเวียนโลหิตล้มเหลว

5 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 93 ( พ. ศ. 2528) กำหนดให้ ฟอร์มาดีไฮด์ และพาราฟอร์มาดีไฮด์ เป็นวัตถุที่ห้ามใช้ในอาหาร

6 ระดับต่ำสุดที่ตรวจได้ 0.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จำนวนตัวอย่างที่ตรวจได้ 1 ตัวอย่าง

7 อุปกรณ์ชุดทดสอบ 1. ผงทดสอบฟอร์มาลิน 1 1 ขวด 2. ผงทดสอบฟอร์มาลิน 2 1 ขวด 3. น้ำยาทดสอบฟอร์มาลิน 3 1 ขวด 4. ถ้วยยาพลาสติก 1 ใบ 5. หลอดหยด 3 หลอด 6. คู่มือชุดทดสอบ 1 แผ่น

8 ก. เติมน้ำดื่มบรรจุขวดลงในผง ทดสอบฟอร์มาลิน 1 จำนวน 50 มิลลิลิตร ปิดฝาจุกให้สนิท เขย่าให้ ละลาย ข. เติมน้ำดื่มบรรจุขวดลงในผง ทดสอบฟอร์มาลิน 2 จำนวน 50 มิลลิลิตร ปิดฝาจุกให้สนิท เขย่าให้ละลาย

9 1.1 ถ้าตัวอย่างเป็นของเหลวเทน้ำแช่อาหาร ลงในถ้วยยาพลาสติก ประมาณ 5 มิลลิลิตร 1.2 ถ้าตัวอย่างไม่มีน้ำ ให้ใช้น้ำสะอาด ล้าง ตัวอย่าง นำน้ำล้างใส่ลงในถ้วยพลาสติก ประมาณ 5 มิลลิลิตร

10 2. ใช้หลอดหยดหลอดที่ 1 ดูดน้ำในข้อ ก. ประมาณ 1 มิลลิลิตร (2 ขีด ) ใส่ลงในถ้วยยาพลาสติกข้อ 1 เขย่า

11 3. ใช้หลอดหยดหลอดที่ 2 ดูดน้ำในข้อ ข. ประมาณ 1 มิลลิลิตร (2 ขีด ) ใส่ลงในถ้วยยาพลาสติกข้อ 1 เขย่า

12 4. ใช้หลอดหยดหลอดที่ 3 ดูดน้ำยาทดสอบ ฟอร์มาลิน 3 ประมาณ 1 มิลลิลิตร (2 ขีด ) ใส่ลง ในถ้วยยาพลาสติกในข้อ 3 เขย่า สังเกตสีของ สารละล่าย

13 ถ้าสารละลายเป็นสีชมพูถึงสีแดง แสดงว่ามี ฟอร์มาลิน ปนอยู่ในตัวอย่างอาหารนั้น

14 1. สารละลายฟอร์มาลิน 1,2 และน้ำยาทดสอบ ฟอร์มาลิน 3 : ปิดจุก ให้แน่นแล้วเก็บลงกล่อง 2. ถ้วยยาพลาสติก : เทน้ำในถ้วยทิ้ง ล้างด้วย น้ำ สะอาด คว่ำให้แห้ง แล้วเก็บลงกล่อง 3. หลอดหยด : ใช้หลอดหยดดูดน้ำสะอาดแล้ว บีบทิ้ง ทำซ้ำ 3-4 ครั้ง ทิ้งไว้ให้แห้ง แล้วเก็บลงกล่อง

15  น้ำยาทดสอบฟอร์มาลิน 3 มีสภาพเป็นกรด หากหกเปื้อนมือหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของ ร่างกายให้ล้างด้วยน้ำและฟอกสบู่ให้สะอาด  อย่าวางชุดทดสอบใกล้มือเด็ก  เก็บที่อุณหภูมิห้อง / 2 ปี  ผงทดสอบฟอร์มาลิน 1 และ 2 เมื่อละลาย ด้วยน้ำ ดื่มบรรจุแล้ว จะเก็บที่อุณหภูมิห้องได้ ประมาณ 2 เดือน


ดาวน์โหลด ppt ลักษณะเป็นของเหลวใส ไม่มีสี มี กลิ่นฉุน แสบจมูก และตา ฟอร์มาดีไฮด์ และและพาราฟอร์มาดีไฮด์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google