งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีสารแยก สารเนื้อผสม วิธีสารแยก สารเนื้อผสม การกรอง การใช้แท่ง แม่เหล็ก การใช้แท่ง แม่เหล็ก การระเหิด การใช้มือหยิบ ออก, เขี่ยออก การใช้มือหยิบ ออก,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีสารแยก สารเนื้อผสม วิธีสารแยก สารเนื้อผสม การกรอง การใช้แท่ง แม่เหล็ก การใช้แท่ง แม่เหล็ก การระเหิด การใช้มือหยิบ ออก, เขี่ยออก การใช้มือหยิบ ออก,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีสารแยก สารเนื้อผสม วิธีสารแยก สารเนื้อผสม การกรอง การใช้แท่ง แม่เหล็ก การใช้แท่ง แม่เหล็ก การระเหิด การใช้มือหยิบ ออก, เขี่ยออก การใช้มือหยิบ ออก, เขี่ยออก การแยกสาร การใช้กรวย แยก การใช้กรวย แยก แบบทดสอบ ออกจากบทเรียน สาร สารเนื้อ เดียว สารเนื้อ ผสม สาร บริสุทธิ์ สารละล าย ธาตุ สารประ กอบ

2 วิธีสารแยก สารเนื้อผสม การกรอง การใช้แท่ง แม่เหล็ก การระเหิด การใช้มือหยิบ ออก, เขี่ยออก การแยกสาร เนื้อผสม การใช้กรวย แยก แบบทดสอบ ออกจากบทเรียน สารเนื้อผสม คือ สารที่มีสมบัติ ไม่เหมือนกันทุกส่วน เมื่อมอง ด้วยตาเปล่าจะเห็นเนื้อสาร มากกว่าหนึ่งอย่าง เช่น ขนมจีน ผสมน้ำยา, พริกน้ำปลา ฯลฯ ซึ่งมีวิธีการแยกมากมายขึ้นอยู่กับ องค์ประกอบของของผสม ความประหยัด ความสะดวกเป็นเกณฑ์

3 วิธีสารแยก สารเนื้อผสม การกรอง การใช้แท่ง แม่เหล็ก การระเหิด การใช้มือหยิบ ออก, เขี่ยออก การกรอง การใช้กรวย แยก แบบทดสอบ ออกจากบทเรียน ใช้แยกของผสมเนื้อผสมที่เกิดจาก ของแข็งผสมอยู่กับของเหลวและ ของแข็งไม่ละลายในของเหลว สิ่งที่ กรองได้คือ ของเหลว สิ่งที่ติดอยู่บน กระดาษกรองคือของแข็ง

4 วิธีสารแยก สารเนื้อผสม การกรอง การใช้ แม่เหล็ก การระเหิด การใช้มือหยิบ ออก, เขี่ยออก การใช้ แม่เหล็กดูด การใช้กรวย แยก แบบทดสอบ ออกจากบทเรียน ใช้แยกของผสมเนื้อผสมที่มีสารที่มี แม่เหล็กดูดได้ผสมปนอยู่ เช่น เหล็ก ผสมกับผงกำมะถัน แยกผงตะไบ เหล็กออกมาได้โดยใช้แม่เหล็กดูด ออกจากสารผสม

5 วิธีสารแยก สารเนื้อผสม การกรอง การใช้ แม่เหล็ก การระเหิด การใช้มือหยิบ ออก, เขี่ยออก การระเหิด การใช้กรวย แยก แบบทดสอบ ออกจากบทเรียน การระเหิด คือ ปรากฏการณ์ที่สารเปลี่ยนสถานะจาก ของแข็งกลายเป็นก๊าซหรือไอโดยไม่เปลี่ยนสถานะเป็น ของเหลวก่อน ใช้แยกสารเนื้อผสมที่เป็นของแข็งออกจากกัน ของแข็งที่มีสมบัติในการระเหิด ได้แก่ ลูกเหม็น พิมเสน การบูร น้ำแข็งแห้ง การบูรกับเกลือแกงก๊าซไอ เช่น เมื่อให้ความร้อนการบูรจะกลายเป็นไอแยกออกจาก เกลือแกง ดักไอของการบูรด้วยภาชนะที่เย็นจะได้การบูรเป็น ของแข็งแยกออกมาหรือ ถ้าเราใส่ลูกเหม็นในตู้เสื้อผ้าไว้สัก ระยะหนึ่ง ลูกเหม็นจะมีขนาดเล็กลงเพราะลูกเหม็นเปลี่ยน สถานะจากของแข็งกลายเป็นไอทำให้มีกลิ่นเหม็นไล่แมลง

6 วิธีสารแยก สารเนื้อผสม การกรอง การใช้ แม่เหล็ก การระเหิด การใช้มือหยิบ ออก, เขี่ยออก การใช้มือ หยิบ, เขี่ยออก การใช้กรวย แยก แบบทดสอบ ออกจากบทเรียน การใช้มือหยิบหรือเขี่ยออก ใช้แยก องค์ประกอบของสารเนื้อผสมที่มีเนื้อสารขนาด ใหญ่แตกต่างกันมาก มีสีต่างกันชัดเจน และมี ปริมาณไม่มากนัก จึงสามารถเขี่ยออกหรือหยิบ ออกจากกันได้ง่าย เช่น การแยกข้าวเปลือกหรือ แกลบออกจากข้าวสาร การแยกพริกออกจาก เกลือ พี่ช่วยหยิบ นะจ๊ะ

7 วิธีสารแยก สารเนื้อผสม การกรอง การใช้ แม่เหล็ก การระเหิด การใช้มือหยิบ ออก, เขี่ยออก การใช้กรวย แยก การใช้กรวย แยก แบบทดสอบ ออกจากบทเรียน การใช้กรวยแยก ใช้แยกสารที่เป็นของเหลว และแยกคนละชั้น หรือมีขั้วต่างกัน เช่น น้ำกับ น้ำมัน จะแยกชั้นกันอยู่ เพราะน้ำมีขั้วแต่น้ำมันไม่มี ขั้ว ซึ่งกรวยแยกจะมีลักษณะเป็นกรวยให้เราใส่ ของเหลวลงไป ของเหลวนั้นจะแยกชั้นกันอยู่ จากนั้นให้เราไขก็อกของเหลวส่วนล่างก็จะไหล ออกมาเรื่อยๆ จนกระทั่งเราเห็นว่าของเหลว ส่วนล่างใกล้หมดแล้วเราก็ค่อยๆไขก็อกปิด แล้วก็ เปลี่ยนบีกเกอร์เพื่อมารองรับสารละลายส่วนบนที่ เหลืออยู่ต่อไป

8 วิธีสารแยก สารเนื้อผสม การกรอง การใช้ แม่เหล็ก การระเหิด การใช้มือหยิบ ออก, เขี่ยออก แบบทดสอบ การใช้กรวย แยก แบบทดสอบ ออกจากบทเรียน 1. การแยกองค์ประกอบของสารเนื้อผสมอาจใช้วิธีง่ายๆ คือ ก. การเขี่ย ข. การใช้แม่เหล็ก ค. การ ระเหยแห้ง ง. การกรอง 2. การทำนาเกลืออาศัยหลักการใด ก. การตกผลึก ข. การละลาย ค. การระเหย แห้ง ง. การระเหิด 3. ถ้าการบูรผสมกับเกลือแกงจะมีวิธีใดแยกสารทั้งสองออก จากกัน ก. การกรอง ข. การใช้แม่เหล็ก ค. การระเหิด ง. การหยิบหรือเขี่ยออก 4. สารใดที่มีคุณสมบัติในการระเหิด ก. น้ำหอม ข. ลูกเหม็น ค. พิมเสน ง. สเปรย์ดับกลิ่น 5. ข้อใดไม่ใช่วิธีการแยกสารเนื้อผสม ก. การกลั่น ข. การกรอง ค. การ ระเหิด ง. การตกตะกอน ลองดูซิ... ถูกกี่ข้อ


ดาวน์โหลด ppt วิธีสารแยก สารเนื้อผสม วิธีสารแยก สารเนื้อผสม การกรอง การใช้แท่ง แม่เหล็ก การใช้แท่ง แม่เหล็ก การระเหิด การใช้มือหยิบ ออก, เขี่ยออก การใช้มือหยิบ ออก,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google