งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชุดการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 3 เรื่อง มุม มาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2.2 (4) 3.1 (1-3) 6.1 (1,2) / 6.2 (1) / 6.3 (1) / 6.4 (1,2) / 6.5 (1) ผู้สอน นายประยุทธ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชุดการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 3 เรื่อง มุม มาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2.2 (4) 3.1 (1-3) 6.1 (1,2) / 6.2 (1) / 6.3 (1) / 6.4 (1,2) / 6.5 (1) ผู้สอน นายประยุทธ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชุดการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 3 เรื่อง มุม มาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2.2 (4) 3.1 (1-3) 6.1 (1,2) / 6.2 (1) / 6.3 (1) / 6.4 (1,2) / 6.5 (1) ผู้สอน นายประยุทธ เขื่อนแก้ว

2 สาระการเรียนรู้ กกกการเรียกชื่อมุม จุดยอดมุม และแขนของมุม กกกการเขียนสัญลักษณ์แทนมุม ชชชชนิดของมุม กกกการวัดขนาดของมุม กกกการสร้างมุมโดยใช้ไม้โพรแทรกเตอร์

3 ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง  เมื่อกำหนดมุมให้ สามารถบอกชื่อมุม จุดยอด มุม แขนของมุม และเขียนสัญลักษณ์แทนมุม ได้  เมื่อกำหนดมุมให้ สามารถวัดขนาดของมุมเป็น องศา จำแนกชนิดของมุมพร้อมทั้งบอกเหตุ ผลได้  เมื่อกำหนดขนาดของมุมให้ สามารถสร้างมุม โดยใช้ไม้โพรแทรกเตอร์ได้

4 การเรียกชื่อมุม จุดยอดมุม และแขนของมุม มุมเกิดขึ้นได้อย่างไร มุมเกิดจากรังสีสองเส้นที่มีจุดปลายเดียวกัน จุดนี้เรียกว่า จุดยอดมุม ส่วนรังสีทั้งสองเส้น เรียกว่า แขนของมุม ดังรูป ขข ก ค จุด ข เรียกว่า จุดยอดมุม รังสี ข ก และ รังสี ข ค เรียกว่าแขนของมุม

5 การ เรียกชื่อ มุม เรียกตามชื่ออักษร 3 ตัว คือ ชื่อจุด หนึ่งบนแขนของมุมข้างใดข้างหนึ่ง ชื่อจุดยอดมุม และชื่อจุดบนแขนของ มุมข้างที่เหลือตามลำดับ หรือ สามารถเรียกตามชื่ออักษรเพียงตัว เดียว คือ ชื่อ จุดยอดมุม ดัง ตัวอย่างเช่น เรียกตามชื่ออักษร 3 ตัว คือ ชื่อจุด หนึ่งบนแขนของมุมข้างใดข้างหนึ่ง ชื่อจุดยอดมุม และชื่อจุดบนแขนของ มุมข้างที่เหลือตามลำดับ หรือ สามารถเรียกตามชื่ออักษรเพียงตัว เดียว คือ ชื่อ จุดยอดมุม ดัง ตัวอย่างเช่น ร ว ม จากรูป ชื่อมุม คือ มุม ร ว ม หรือ มุม ม ว ร หรือ มุม ว มี ว เป็นจุดยอดมุม และ รังสี ว ร และ รังสี ว ม เป็นแขนของมุม

6 บ อ ก จากรูป ชื่อมุม คือ มุม บ อ ก หรือ มุม ก อ บ หรือ มุม อ มี อ เป็นจุดยอดมุม และ รังสี อ บ และ รังสี อ ก เป็นแขนของมุม

7 การเขียน สัญลักษณ์แทน มุม สัญลัก ษณ์ แทน มุม เขียนไว้เหนือตัวอักษรที่เป็นจุดยอดมุม สัญลัก ษณ์ แทน มุม เขียนไว้หน้าตัวอักษรที่เป็นชื่อมุม สัญลัก ษณ์ แทน รังสี เขียนไว้เหนือตัวอักษรที่เป็นแขนของมุม แทน ส่วนของเส้นตรง เขียนไว้เหนือตัวอักษร ที่เป็นแขนของมุม

8 การเขียน สัญลักษณ์แทนมุม ส ว ย จุดยอดมุม คือ แขนของมุม คือ ชื่อมุม คือ จุด ว รังสี ว ส เขียนสัญลักษณ์แทนด้วย และ รังสี ว ย เขียนสัญลักษณ์แทนด้วย มุม ส ว ย เขียนสัญลักษณ์แทนด้วย มุม ย ว ส เขียนสัญลักษณ์แทนด้วย มุม ว เขียนสัญลักษณ์แทนด้วย ว สว ส ว ย ส ว ย ย ว ส ว

9 ก อ ด จุดยอดมุม คือ จุด อ แขนของมุม คือ รังสี อ ก เขียนสัญลักษณ์แทนด้วย และ รังสี อ ด เขียนสัญลักษณ์แทนด้วย อ ก อ ด ชื่อมุม คือ มุม ก อ ด เขียนสัญลักษณ์แทนด้วย มุม ด อ ก เขียนสัญลักษณ์แทนด้วย มุม อ เขียนสัญลักษณ์แทนด้วย ก อ ด ด อ ก อ


ดาวน์โหลด ppt ชุดการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 3 เรื่อง มุม มาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2.2 (4) 3.1 (1-3) 6.1 (1,2) / 6.2 (1) / 6.3 (1) / 6.4 (1,2) / 6.5 (1) ผู้สอน นายประยุทธ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google