งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คลื่นกล.  1. (O-NET’49) เมื่อคลื่นเดินทางจากน้ำลึกสู่ น้ำตื้น ข้อใดต่อไปนี้ถูก 1. อัตราเร็วคลื่นในน้ำลึกน้อยกว่า อัตราเร็วคลื่นในน้ำตื้น 2. ความยาวคลื่นในน้ำลึกมากกว่าความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คลื่นกล.  1. (O-NET’49) เมื่อคลื่นเดินทางจากน้ำลึกสู่ น้ำตื้น ข้อใดต่อไปนี้ถูก 1. อัตราเร็วคลื่นในน้ำลึกน้อยกว่า อัตราเร็วคลื่นในน้ำตื้น 2. ความยาวคลื่นในน้ำลึกมากกว่าความ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คลื่นกล

2  1. (O-NET’49) เมื่อคลื่นเดินทางจากน้ำลึกสู่ น้ำตื้น ข้อใดต่อไปนี้ถูก 1. อัตราเร็วคลื่นในน้ำลึกน้อยกว่า อัตราเร็วคลื่นในน้ำตื้น 2. ความยาวคลื่นในน้ำลึกมากกว่าความ ยาวคลื่นในน้ำตื้น 3. ความถี่คลื่นในน้ำลึกมากกว่าความถี่คลื่น ในน้ำตื้น 4. ความถี่คลื่นในน้ำลึกน้อยกว่าความถี่ คลื่นในน้ำตื้น

3 คลื่นกล  2. (O-NET’49) คลื่นใดต่อไปนี้ เป็นคลื่นที่ต้องอาศัย ตัวกลางในการเคลื่อนที่  คลื่นแสง  คลื่นเสียง  คลื่นผิวน้ำ  คำตอบที่ถูกต้องคือ  1. ทั้ง 1, 2 และ 3 2. ข้อ 2 และ 3 3. ข้อ 1 เท่านั้น 4. ผิดทุกข้อ

4 คลื่นกล  3. (O-NET’49) คลื่นขบวนหนึ่งมีความถี่ 10 เฮิรตซ์ มวลของเชือกที่จุดใด ๆ จะสั่นได้กี่ รอบในเวลา 1 นาที ( แบบเติมคำตอบ )  ตอบ.........................................................................................

5 คลื่นกล  4. (O-NET'50) มนุษย์อวกาศสองคนปฏิบัติ ภารกิจบนพื้นผิวดวงจันทร์ สื่อสารกันด้วยวิธี ใดสะดวกที่สุด 1. คลื่นเสียงธรรมดา 2. คลื่นเสียงอัลตราซาวด์ 3. คลื่นวิทยุ 4. คลื่นโซนาร์

6 คลื่นกล  5. (O-NET'50) เมื่อคลื่นเคลื่อนที่จากตัวกลาง ที่หนี่งไปตัวกลางที่สองโดยอัตราเร็วของ คลื่นลดลง ถามว่าสำหรับคลื่นในตัวกลางที่ สอง ข้อใดถูกต้อง 1. ความถี่เพิ่มขึ้น 2. ความถี่ลดลง 3. ความยาวคลื่นเพิ่มขึ้น 4. ความยาวคลื่นน้อยลง

7 คลื่นกล  6. (O-NET'50) ถ้ากระทุ่มน้ำเป็นจังหวะ สม่ำเสมอ ลูกปิงปองที่ลอยอยู่ห่างออกไปจะ เคลื่อนที่อย่างไร 1. ลูกปิงปองเคลื่อนออกห่างไปมาก ขึ้น 2. ลูกปิงปองเคลื่อนที่เข้ามาหา 3. ลูกปิงปองเคลื่อนที่ขึ้น - ลงอยู่ที่ตำแหน่ง เดิม 4. ลูกปิงปองเคลื่อนี่ไปด้านข้าง

8 คลื่นกล  7. (O-NET51) ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง เกี่ยวกับคลื่นตามยาว 1. เป็นคลื่นที่ของตัวกลางมีการสั่น ในแนวเดียวกับการเคลื่อนที่ของคลื่น 2. เป็นคลื่นที่เคลื่อนที่ไปตามแนว ยาวของตัวกลาง 3. เป็นคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลาง ในการเคลื่อนที่ 4. เป็นคลื่นที่อนุภาคของตัวกลางมี การสั่นได้หลายแนว

9 คลื่นกล (O-NET52) 8.

10 คลื่นกล (O-NET52)  9. ในการทดลองเพื่อสังเกตผลของ สิ่งกีดขวางเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่าน เป็นการศึกษาสมบัติตามข้อใดของ คลื่น 1. การหักเห 2. การเลี้ยวเบน 3. การสะท้อน 4. การแทรกสอด

11 คลื่นกล (O-NET52)

12 คลื่นกล (O-NET53)

13

14  สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt คลื่นกล.  1. (O-NET’49) เมื่อคลื่นเดินทางจากน้ำลึกสู่ น้ำตื้น ข้อใดต่อไปนี้ถูก 1. อัตราเร็วคลื่นในน้ำลึกน้อยกว่า อัตราเร็วคลื่นในน้ำตื้น 2. ความยาวคลื่นในน้ำลึกมากกว่าความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google