งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทัศนศาสตร์(Optics) วิชาศึกษาธรรมชาติแสงและการมองเห็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทัศนศาสตร์(Optics) วิชาศึกษาธรรมชาติแสงและการมองเห็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทัศนศาสตร์(Optics) วิชาศึกษาธรรมชาติแสงและการมองเห็น

2 แสง (Lights) เป็นคลื่นชนิดหนึ่ง เกิดจากอะตอมเปลี่ยนแปลงพลังงาน
เป็นคลื่นชนิดหนึ่ง เกิดจากอะตอมเปลี่ยนแปลงพลังงาน แสงมีความเร็วสุญญากาศ 3 x 108 m/s ในตัวกลางอื่น ๆ แสงจะมีความเร็วลดลง ขึ้นกับคุณสมบัติตัวกลางนั้น

3 คุณสมบัติคลื่นแสง 1 การสะท้อน 2 การหักเห 3 การแทรกสอด 4 การเลี้ยวเบน

4 การสะท้อนแสง เป็นตามกฎการสะท้อน
มุมตกกระทบ เท่ากับ มุมสะท้อน โดยรังสีตกกระทบ รังสีสะท้อน และเส้นปกติ ต้องอยู่ในระนาบเดียวกัน

5

6

7

8 การสะท้อนของแสง ทำให้เกิดภาพจากวัตถุบางชนิด
การสะท้อนของแสง ทำให้เกิดภาพจากวัตถุบางชนิด การเกิดภาพจากกระจก กระจกนูน กระจกเว้า กระจกเงาระนาบ

9 กระจกโค้งทรงกลม C

10 กระจกโค้งทรงกลม C

11 กระจกโค้งทรงกลม C

12 กระจกโค้งทรงกลม C

13 กระจกโค้งทรงกลม C

14 หลักการเขียนภาพกระจกโค้งทรงกลมเว้า
1 ลากแกนมุข 2 ลากเส้นขนานกับแกนมุข สะท้อนผ่านโฟกัส 3 ลากเส้นผ่านจุดศูนย์กลาง สะท้อนกลับทางเดิม

15 C

16 กระจกโค้งทรงกลมเว้า C

17 กระจกโค้งทรงกลมเว้า C

18 ภาพจริง 1 เกิดจากแสงตัดกันจริง 2 มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ถ้าต้องการมองเห็นด้วยตาเปล่า ต้องนำฉากมาวางกั้น แล้วมองที่ฉาก 3 ภาพที่มองเห็น จะหัวกลับ เทียบกับวัตถุ

19 ภาพเสมือน 1 เกิดจากแสงไม่ตัดกันจริง ต้องต่อแนวย้อนออกไป
1 เกิดจากแสงไม่ตัดกันจริง ต้องต่อแนวย้อนออกไป 2 มองเห็นด้วยตาเปล่า ไม่ต้องนำฉากมาวางกั้น 3 ภาพที่มองเห็น หัวตั้งเหมือนวัตถุ

20 เงื่อนไขการเกิดภาพในกระจกโค้งทรงกลมเว้า เมื่อ
C เกิดภาพจริง เล็ก..เล็กกว่าวัตถุ

21 เงื่อนไขการเกิดภาพในกระจกโค้งทรงกลมเว้า เมื่อ
C เกิดภาพจริง เล็กกว่าวัตถุ

22 เงื่อนไขการเกิดภาพในกระจกโค้งทรงกลมเว้า เมื่อ
C เกิดภาพจริง เท่าวัตถุ

23 เงื่อนไขการเกิดภาพในกระจกโค้งทรงกลมเว้า เมื่อ
C เกิดภาพจริง ใหญ่กว่าวัตถุ

24 เงื่อนไขการเกิดภาพในกระจกโค้งทรงกลมเว้า เมื่อ
C เกิดภาพที่ไกลมาก ๆ

25 เงื่อนไขการเกิดภาพในกระจกโค้งทรงกลมเว้า เมื่อ
C เกิดภาพเสมือน ใหญ่กว่าวัตถุ

26 กระจกโค้งทรงกลมนูน C

27 กระจกโค้งทรงกลมนูน C

28 กระจกโค้งทรงกลมนูน C

29 เงื่อนไขการเกิดภาพในกระจกโค้งทรงกลมนูน
C

30 เงื่อนไขการเกิดภาพในกระจกโค้งทรงกลมนูน
C

31 เงื่อนไขการเกิดภาพในกระจกโค้งทรงกลมนูน
C

32 เงื่อนไขการเกิดภาพในกระจกโค้งทรงกลมนูน
C

33 การสะท้อนแสงในกระจกเงาระนาบ

34 การเกิดภาพในกระจก ตา

35 การเกิดภาพในกระจก 2 ขนาดภาพ = ขนาดวัตถุ 3 ภาพกลับช้าย ขวา ตา
1 ระยะภาพ = ระยะวัตถุ 2 ขนาดภาพ = ขนาดวัตถุ 3 ภาพกลับช้าย ขวา ตา


ดาวน์โหลด ppt ทัศนศาสตร์(Optics) วิชาศึกษาธรรมชาติแสงและการมองเห็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google