งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครง เรื่อง. ๑. นางสาวรวิศร บุญเจริญ ( ๒ ) ๒. นางสาวณัฐวรา เข็มเพชร เจษฎา ( ๓ ) ๓. นางสาวรัชกมล พร บัณฑิตย์ปัทมา ( ๔ ) ๔. นางสาวดวงกมล ซ่อนขำ ( ๖ ) ๕.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครง เรื่อง. ๑. นางสาวรวิศร บุญเจริญ ( ๒ ) ๒. นางสาวณัฐวรา เข็มเพชร เจษฎา ( ๓ ) ๓. นางสาวรัชกมล พร บัณฑิตย์ปัทมา ( ๔ ) ๔. นางสาวดวงกมล ซ่อนขำ ( ๖ ) ๕."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครง เรื่อง

2 ๑. นางสาวรวิศร บุญเจริญ ( ๒ ) ๒. นางสาวณัฐวรา เข็มเพชร เจษฎา ( ๓ ) ๓. นางสาวรัชกมล พร บัณฑิตย์ปัทมา ( ๔ ) ๔. นางสาวดวงกมล ซ่อนขำ ( ๖ ) ๕. นางสาวพิราวรรณ จันทร์ ศักดิ์รา ( ๗ ) ๖. นางสาวอรสุมา ตันศรีตรัง ( ๙ ) ๗. นางสาวธมนวรรณ ดิลก คุณานันท์ ( ๒๘ ) รายชื่อสมาชิกชั้น ม. ๕ / ๑

3 เหตุการณ์ คือ เรื่องที่เกิดโดยทั่วไป เนื้อ เรื่องในวรรณคดีมักจะเป็นเรื่องการรบ การ ผจญภัย ตัวละครเอกต้องผจญปัญหาและ หาวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ และมักจบลงด้วย ความสุขและความสำเร็จ โครงเรื่อง หมายถึง ลำดับเหตุการณ์ที่ ผู้แต่งวางจุดมุ่งหมายไว้

4 เหตุการณ์ต่างๆที่ สอดแทรกลงในตัวเรื่อง ทำ ให้เกิดเป็นเรื่องราวต่างๆ เป็น เรื่องสำคัญ ผู้อ่านต้อง พิจารณาว่ากวีกำหนด เหตุการณ์แต่ละขั้นตอน อย่างไร สอดคล้องสัมพันธ์ กันตลอดเรื่องหรือไม่ เหตุการณ์ใดสำคัญ เหตุการณ์ใดไม่สำคัญเป็น เหตุเป็นผลกับเนื้อเรื่อง หรือไม่ เหตุการณ์ต่างๆที่กวี สร้างขึ้นมามีความสมจริง หรือไม่

5 ตัวอย่างโครง เรื่อง รามเกียรติ์ เหตุเกิดเมื่อนนทกไปเกิดใหม่เป็นทศกัณฐ์มีสิบ หน้ายี่สิบมือตามคำพระนารายณ์ ก่อนนั้นเมื่อพระ นารายณ์สังหารนนทกแล้ว ได้ไปขอพระอิศวรจะ ให้เหล่าเทวดา และตนไปตามสังหารนนทกใน ชาติหน้า หลังจากนั้น ทหารเอกทั้งห้า จึงเกิด ตามกันไป ได้แก่ หนุมานเกิดจากเหล่าศาสตรา วุธของพระอิศวรไปอยู่ในครรภ์นางสวาหะ สุครีพ เกิดจากพระอาทิตย์แล้วโดนคำสาปฤๅษีที่เป็น พ่อของนางสวาหะ องคต เป็นลูกของพาลีที่เป็น พี่ของสุครีพ ชมพูพาน เกิดจากการชุบเลี้ยง ของพระอินทร์ นิลพัท เป็นลูกของพระกาฬ

6 เสภาขุนช้างขุนแผน ตอนขุน ช้างถวายฎีกา เกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่ง ซึ่งตกอยู่ใน สถานการณ์คับขัน ไม่อาจตัดสินใจได้ว่าจะ เลือกไปอยู่กับผู้ชายคนใด เพราะคนหนึ่งตนก็ รักมาก อีกคนหนึ่งก็สงสารเห็นใจว่าเขาดีต่อ ตนมาก

7 ที่มา http://th.wikipedia.org/ http://www.nmt.ac.th/home/thai/thai2/page7.h tm http://www.nmt.ac.th/home/thai/thai2/page7.h tm http://khrudaysi.blogspot.com/2007/09/blog- post_08.html http://khrudaysi.blogspot.com/2007/09/blog- post_08.html http://www.oknation.net/blog/print.php?id=758 669 http://www.oknation.net/blog/print.php?id=758 669

8 ขอบคุณ ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt โครง เรื่อง. ๑. นางสาวรวิศร บุญเจริญ ( ๒ ) ๒. นางสาวณัฐวรา เข็มเพชร เจษฎา ( ๓ ) ๓. นางสาวรัชกมล พร บัณฑิตย์ปัทมา ( ๔ ) ๔. นางสาวดวงกมล ซ่อนขำ ( ๖ ) ๕.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google