งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. อธิบายลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ได้รับการ ถ่ายทอดจากพ่อหรือแม่ได้ 2. ระบุปัจจัยที่ทำให้สิ่งมีชีวิตดำรงพันธุ์อยู่ได้ 3. ระบุสาเหตุที่ทำให้สิ่งมีชีวิตสูญพันธุ์ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. อธิบายลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ได้รับการ ถ่ายทอดจากพ่อหรือแม่ได้ 2. ระบุปัจจัยที่ทำให้สิ่งมีชีวิตดำรงพันธุ์อยู่ได้ 3. ระบุสาเหตุที่ทำให้สิ่งมีชีวิตสูญพันธุ์ได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. อธิบายลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ได้รับการ ถ่ายทอดจากพ่อหรือแม่ได้ 2. ระบุปัจจัยที่ทำให้สิ่งมีชีวิตดำรงพันธุ์อยู่ได้ 3. ระบุสาเหตุที่ทำให้สิ่งมีชีวิตสูญพันธุ์ได้ 4. ระบุวิธีการป้องกันการสูญพันธุ์ของ สิ่งมีชีวิตได้ จุดประสงค์การเรียนรู้

3 พันธุกรรม (heredity) คือ สิ่งที่ได้รับ ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ และสิ่งที่ถ่ายทอดส่ง ต่อจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง เช่น สีผิว สีผม ความสูง สีตา การห่อลิ้นได้ ห่อลิ้นไม่ได้ ผมหยิก ผมตรง เป็นต้น การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต

4 ภาพแสดง การถ่ายทอดพันธุกรรมจาก ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ มายังลูก ที่มา : http://krunitta148.files.wordpress.com/2011/08/image10.jpg

5 ลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม 1. ขนบนหลังมือ

6 ลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม 2. นิ้วหัวแม่มือ

7 ลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม 3. นิ้วชี้เท้า

8 ลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม 4. รูปหน้า

9 ลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม 5. ผม

10 ลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม 6. เชิงผมที่หน้าผาก

11 ลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม 7. ขวัญบนศรีษะ

12 ลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม 8. หนังตา

13 ลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม 9. ติ่งหู

14 ลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม 10. รอยหยักริมหู

15 ลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม 11. ลักยิ้ม

16 ลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม 12. ม้วนห่อลิ้น

17 สาเหตุที่ทำให้สิ่งมีชีวิตสูญพันธุ์ 1. แหล่งที่อยู่อาศัยถูกทำลาย 2. การกระทำของมนุษย์ ล่าสัตว์ไปขาย ล่า สัตว์เป็นกีฬา เผาป่าเพื่อหาของป่า 3. โครงสร้างร่างกายไม่เหมาะสม 4. ภัยธรรมชาติ น้ำท่วม ไฟป่า 5. ระยะเวลาตั้งท้องนานหรือจำนวนลูกน้อย

18 วิธีการป้องกันการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต 1. ปลูกป่าชายเลน ไม่ทำลายแหล่งปะการัง 2. ไม่ตัดไม้ทำลายป่า 3. ไม่ล่าสัตว์ หรือ จับสัตว์ในฤดูผสมพันธุ์ 4. ไม่ใช้อวนตาถี่ในการจับปลา ไม่ใช้ไฟฟ้า ไม่ใช้ระเบิด เป็นต้น 5. ไม่ล่าสัตว์ หรือ จับสัตว์ในฤดูผสมพันธุ์

19 สิ่งมีชีวิตที่ยังพบในปัจจุบัน ภาพซ้าย ลิง http://www.baanjomyut.com ภาพขวา แพนด้า http://lovepandana.blogspot.com http://www.baanjomyut.com

20 สิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์ ภาพเต่า http://nrei.rmutsv.ac.th/board/view.p hp?No=9

21 สิ่งมีชีวิตที่สูญพันธุ์ ภาพซ้าย ไดโนเสาร์ ภาพขวา สมัน http://www.oknation.net/blog/print.php?id=262 345 http://www.siamfreestyle.com http://www.oknation.net/blog/print.php?id=262 345http://www.siamfreestyle.com

22 เอกสารอ้างอิง http ://krunitta148.files.wordpress.com/2011/08 /image10.jpg http: www.myfirstbrain.com พื้นหลัง PPT : มหาวิทยลัยธุรกิจบัณทิตย์

23


ดาวน์โหลด ppt 1. อธิบายลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ได้รับการ ถ่ายทอดจากพ่อหรือแม่ได้ 2. ระบุปัจจัยที่ทำให้สิ่งมีชีวิตดำรงพันธุ์อยู่ได้ 3. ระบุสาเหตุที่ทำให้สิ่งมีชีวิตสูญพันธุ์ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google