งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๗. อุปกรณ์การแสดงละคร ๖. เครื่องดนตรีที่บรรเลงประกอยการแสดง ๕. การแต่งหน้า ๔. การแต่งกาย ๓. เนื้อร้องและทำนองเพลง ๒. จังหวะ ๑. การฟ้อนรำ องค์ประกอบของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๗. อุปกรณ์การแสดงละคร ๖. เครื่องดนตรีที่บรรเลงประกอยการแสดง ๕. การแต่งหน้า ๔. การแต่งกาย ๓. เนื้อร้องและทำนองเพลง ๒. จังหวะ ๑. การฟ้อนรำ องค์ประกอบของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ๗. อุปกรณ์การแสดงละคร ๖. เครื่องดนตรีที่บรรเลงประกอยการแสดง ๕. การแต่งหน้า ๔. การแต่งกาย ๓. เนื้อร้องและทำนองเพลง ๒. จังหวะ ๑. การฟ้อนรำ องค์ประกอบของ นาฏศิลป์ไทย นางศุจินันท์ ฉลาด โรงเรียนโชคชัย สามัคคี นครราชสีมา

2 การฟ้อน รำ การฟ้อนรำหรือลีลาท่ารำ เป็นท่าทางของ การเยื้องกรายฟ้อนรำที่สวยงามโดยมีมนุษย์เป็น ผู้ประดิษฐ์ท่ารำเหล่านั้นให้ถูกต้องตามแบบแผน รวมทั้งบทบาทและลักษณะของตัวละคร ประเภทของการแสดงและการสื่อความหมายที่ ชัดเจน การฟ้อนรำหรือลีลาท่ารำ เป็นท่าทางของ การเยื้องกรายฟ้อนรำที่สวยงามโดยมีมนุษย์เป็น ผู้ประดิษฐ์ท่ารำเหล่านั้นให้ถูกต้องตามแบบแผน รวมทั้งบทบาทและลักษณะของตัวละคร ประเภทของการแสดงและการสื่อความหมายที่ ชัดเจน

3 จังหวะ จังหวะเป็นส่วนย่อยของบทเพลงที่ดำเนินไปเป็นระยะ และสม่ำเสมอ การฝึกหัดนาฏศิลป์ไทยจำเป็นต้องใช้ จังหวะเป็นพื้นฐานในการฝึกหัด เพราะจังหวะเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นจากธรรมชาติละมีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคน หาก ผู้เรียนมีทักษะทางการฟังจังหวะแล้ว ก็จะสามารถรำ ได้สวยงาม แต่ถ้าผู้เรียนไม่เข้าใจจังหวะก็จะทำให้รำๆ ไม่ถูกจังหวะหรือเรียกว่า “ บอดจังหวะ ” การรำก็จะ ไม่สวยงามและไม่ถูกต้อง จังหวะเป็นส่วนย่อยของบทเพลงที่ดำเนินไปเป็นระยะ และสม่ำเสมอ การฝึกหัดนาฏศิลป์ไทยจำเป็นต้องใช้ จังหวะเป็นพื้นฐานในการฝึกหัด เพราะจังหวะเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นจากธรรมชาติละมีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคน หาก ผู้เรียนมีทักษะทางการฟังจังหวะแล้ว ก็จะสามารถรำ ได้สวยงาม แต่ถ้าผู้เรียนไม่เข้าใจจังหวะก็จะทำให้รำๆ ไม่ถูกจังหวะหรือเรียกว่า “ บอดจังหวะ ” การรำก็จะ ไม่สวยงามและไม่ถูกต้อง

4 เนื้อร้องและทำนอง เพลง การแสดงท่ารำแต่ละครั้งจะต้องสอดคล้องตามเนื้อ ร้อง และทำนองเพลง ทั้งนี้เพื่อบอกความหมายของท่า รำ ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกในการแสดงได้ตามเนื้อ เรื่อง ตลอดจนสามารถสื่อความหมายให้กับผู้ชมเข้าใจ ตรงกันได้ เช่น การแสดงอารมณ์รัก ผู้รำจะประสานมือ ทาบไว้ที่หน้าอกใบหน้ายิ้มละไม สายตามองไปยังตัว ละครที่รำคู่กัน เป็นต้น

5 การแต่งกาย การแต่งกายในการแสดงนาฏศิลป์ สามารถบ่งบอก ถึงยศ ฐานะและบรรดาศักดิ์ของผู้แสดงตัวนั้นๆ โดยเฉพาะการแสดงโขน การแต่งกายจะเปรียบเทียบ แทนสีกายของตัวละคร เช่น เมื่อแสดงเป็นหนุมาน จะต้องแต่งกายด้วยชุดสีขาวมีลายปักแทนขนเป็นลาย ทักษิณาวัตร สวมหัวโขนสีขาว เป็นต้น การแต่งกายในการแสดงนาฏศิลป์ สามารถบ่งบอก ถึงยศ ฐานะและบรรดาศักดิ์ของผู้แสดงตัวนั้นๆ โดยเฉพาะการแสดงโขน การแต่งกายจะเปรียบเทียบ แทนสีกายของตัวละคร เช่น เมื่อแสดงเป็นหนุมาน จะต้องแต่งกายด้วยชุดสีขาวมีลายปักแทนขนเป็นลาย ทักษิณาวัตร สวมหัวโขนสีขาว เป็นต้น หนุมาน เป็นลิงเผือก ( กายสีขาว ) พระรามมีกายสีเขียว ทศกัณฐ์ ก็คือยักษ์นนทุกกลับชาติมาเกิด มี 10 หน้า 20 มือ มีสีกายเป็นสีเขียว

6 การแต่งหน้า การแต่งหน้าเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ทำให้ผู้แสดง สวยงามและอำพรางข้อบกพร่องของใบหน้าของผู้ แสดงได้ และการแต่งหน้ายังสามารถบ่งบอกถึงวัย ลักษณะเฉพาะของตัวละครได้ เช่น แต่งหน้าคนหนุ่ม ให้เป็นคนแก่ หรือแต่งหน้าผู้แสดงให้เป็นตัวตลก เป็น ต้น การแต่งหน้าเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ทำให้ผู้แสดง สวยงามและอำพรางข้อบกพร่องของใบหน้าของผู้ แสดงได้ และการแต่งหน้ายังสามารถบ่งบอกถึงวัย ลักษณะเฉพาะของตัวละครได้ เช่น แต่งหน้าคนหนุ่ม ให้เป็นคนแก่ หรือแต่งหน้าผู้แสดงให้เป็นตัวตลก เป็น ต้น

7 เครื่องดนตรีที่บรรเลง ประกอบการแสดง การแสดงนาฏศิลป์จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการแสดง ดังนั้นผู้ แสดงจะต้องรำให้สอดคล้องตามเนื้อร้องและ ทำนองเพลง ในขณะเดียวกัน ดนตรีเป็น องค์ประกอบหลักที่สำคัญในการช่วยเสริมให้ การแสดงสมบูรณ์และสื่อความหมายได้ชัดเจน มากขึ้น อีกทั้งยังช่วยเสริมบรรยากาศในการ แสดงให้สมจริงยิ่งขึ้นด้วย การแสดงนาฏศิลป์จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการแสดง ดังนั้นผู้ แสดงจะต้องรำให้สอดคล้องตามเนื้อร้องและ ทำนองเพลง ในขณะเดียวกัน ดนตรีเป็น องค์ประกอบหลักที่สำคัญในการช่วยเสริมให้ การแสดงสมบูรณ์และสื่อความหมายได้ชัดเจน มากขึ้น อีกทั้งยังช่วยเสริมบรรยากาศในการ แสดงให้สมจริงยิ่งขึ้นด้วย

8 อุปกรณ์การแสดง ละคร การแสดงบางชุด อาจต้องมีอุปกรณ์ประกอบการ แสดงละครด้วย เช่นระบำพัด ระบำนกเขา ฟ้อนเทียน ฟ้อนเล็บ ฟ้อนร่ม เป็นต้น อุปกรณ์แต่ละชนิดที่ใช้ ประกอบการแสดงจะต้องสมบูรณ์ สวยงาม และการ แสดง เช่น ร่ม ผู้แสดงจะต้องมีทักษะในการใช้อุปกรณ์ ได้อย่างคล่องแคล่ว วางในระดับที่ถูกต้อง สวยงาม การแสดงบางชุด อาจต้องมีอุปกรณ์ประกอบการ แสดงละครด้วย เช่นระบำพัด ระบำนกเขา ฟ้อนเทียน ฟ้อนเล็บ ฟ้อนร่ม เป็นต้น อุปกรณ์แต่ละชนิดที่ใช้ ประกอบการแสดงจะต้องสมบูรณ์ สวยงาม และการ แสดง เช่น ร่ม ผู้แสดงจะต้องมีทักษะในการใช้อุปกรณ์ ได้อย่างคล่องแคล่ว วางในระดับที่ถูกต้อง สวยงาม “ ระบำพัดใบพ้อ ” ระบำร่ม ( ฟ้อนจ้อง ฟ้อนดาบ


ดาวน์โหลด ppt ๗. อุปกรณ์การแสดงละคร ๖. เครื่องดนตรีที่บรรเลงประกอยการแสดง ๕. การแต่งหน้า ๔. การแต่งกาย ๓. เนื้อร้องและทำนองเพลง ๒. จังหวะ ๑. การฟ้อนรำ องค์ประกอบของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google