งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อการสอน เรื่อง เวลาและการบันทึก นายชูเกียรติ เมืองกรุง ครู โรงเรียนเทศบาล ๓ ( หล่า ยอิงราษฏร์บำรุง ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อการสอน เรื่อง เวลาและการบันทึก นายชูเกียรติ เมืองกรุง ครู โรงเรียนเทศบาล ๓ ( หล่า ยอิงราษฏร์บำรุง ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อการสอน เรื่อง เวลาและการบันทึก นายชูเกียรติ เมืองกรุง ครู โรงเรียนเทศบาล ๓ ( หล่า ยอิงราษฏร์บำรุง ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

2 การบอกเวลา การบอกเวลาบนหน้าปัดนาฬิกามี หลายวิธีเช่นบอกโดยเข็มยาวและเข็ม สั้นหรือบอกโดยใช้ตัวเลข การบอกเวลาบนหน้าปัดนาฬิกามี หลายวิธีเช่นบอกโดยเข็มยาวและเข็ม สั้นหรือบอกโดยใช้ตัวเลข

3 1) กลางวัน 2) กลางคืน 3) กลางวัน เวลา น. เวลา น. เวลา น. 4) กลางคืน 5) กลางวัน 6) กลางคืน เวลา น. เวลา น. เวลา น. การบอกเวลาการบอกเวลา

4 การเขียนบอกเวลาและการอ่าน การเขียนบอกเวลานิยมเขียนโดยใช้ จุด (.) คั่นระหว่างตัวเลขที่บอกเวลา เป็นชั่วโมงกับนาทีวงเล็บก่อน การเขียนบอกเวลานิยมเขียนโดยใช้ จุด (.) คั่นระหว่างตัวเลขที่บอกเวลา เป็นชั่วโมงกับนาทีวงเล็บก่อน

5 ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลา วินาทีนาทีชั่วโมงวันสัปดาห์และปีเป็นคำ ที่ใช้บอกเวลาที่แตกต่างกันและมีความสัมพันธ์ กันจำเป็นต้องเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ใน ชีวิตประจำวันได้ถูกต้อง วินาทีนาทีชั่วโมงวันสัปดาห์และปีเป็นคำ ที่ใช้บอกเวลาที่แตกต่างกันและมีความสัมพันธ์ กันจำเป็นต้องเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ใน ชีวิตประจำวันได้ถูกต้อง

6 แหล่งอ้างอิง - http://www.dpu.ac.th/techno/power point_template.php - http://pa- inta.blogspot.com/2010/10/blog- post.html - http://mykakuk.com/ - httP://www.watsadet.ac.th/ - httP://www.watsadet.ac.th/

7 นายชูเกียรติ เมืองกรุง ตำแหน่ง ครู โรงเรียนเทศบาล ๓ ( หล่ายอิงราษฏร์บำรุง ) สังกัด กองการศึกษา เทศบาลเมืองพะเยา ประวัติ ผู้จัดทำ


ดาวน์โหลด ppt สื่อการสอน เรื่อง เวลาและการบันทึก นายชูเกียรติ เมืองกรุง ครู โรงเรียนเทศบาล ๓ ( หล่า ยอิงราษฏร์บำรุง ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google