งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงานเรื่อง เทศกาลไหว้ พระจันทร์ จัดทำโดย กลุ่ม 1 1. นางสาวอรสา เข็มขาว 2. นางสาวรัชดาวรรณ เหล็กราช 3. นางสาวเจนจิรา คิดดี อาจารย์เบญจมาภรณ์ ท้าว คำหล่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงานเรื่อง เทศกาลไหว้ พระจันทร์ จัดทำโดย กลุ่ม 1 1. นางสาวอรสา เข็มขาว 2. นางสาวรัชดาวรรณ เหล็กราช 3. นางสาวเจนจิรา คิดดี อาจารย์เบญจมาภรณ์ ท้าว คำหล่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงานเรื่อง เทศกาลไหว้ พระจันทร์ จัดทำโดย กลุ่ม 1 1. นางสาวอรสา เข็มขาว 2. นางสาวรัชดาวรรณ เหล็กราช 3. นางสาวเจนจิรา คิดดี อาจารย์เบญจมาภรณ์ ท้าว คำหล่อ เสน อ

2 ที่มาและ ปัญหา จุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาเรื่องเทศกาลไหว้พระจันทร์และเผยแพร่ ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ วันที่ 15 เดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติของจีน เป็นวันไหว้พระจันทร์ เป็นวันที่ชาวจีนรับรู้และถือ ปฏิบัติมานมนามว่าเป็นวันที่มีเสน่ห์และโรแมนติกวัน หนึ่ง โดยเฉพาะภายใต้พระจันทร์ขาวนวลผ่องกลม ๆ ที่ส่องอยู่บนท้องฟ้า วันนี้เป็นวันที่พระจันทร์กลมและ ใหญ่เป็นพิเศษ จึงเหมาะอย่างยิ่งที่บรรยากาศนี้จะเป็น โอกาสที่เหล่าหนุ่มสาวคู่รักนัดพบกันและผู้จัดทำมี ความสงสัยว่าทำไมในเทศกาลไหว้พระจันทร์นั้นคน จีนทำไม่ถึงต้องกินขนมไหว้พระจันทร์พร้อมๆไปกับ การชมจันทร์ และเทศกาลนี้แท้จริงแล้วมีความเป็นมา อย่างไร ดังนั้นผู้จัดทำจึงต้องการที่จะศึกษาเกี่ยวกับ เรื่องวันไหว้พระจันทร์พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้ ที่สนใจ

3 ประวัติความเป็นมาเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ วันที่ 15 เดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติของจีน เป็นวันไหว้ พระจันทร์ 中秋节 จงชิวเจี๋ย (“ จงชิว 中秋 ” " จงชิว “ แปลว่า " กลางฤดูใบไม้ร่วง ") เกิดขึ้นในสมัยเมื่อมองโกลเข้ามา ปกครองแผ่นดินจีน ส่วนความเป็นมาของวันไหว้พระจันทร์ นั้นก็มีความแตกต่างกันหลายเรื่องราว เช่น ฉางเอ๋อสู่พระจันทร์ 嫦蛾奔月 การก่อการล้มล้างราชวงศ์หยวนของจูหยวนจาง朱元璋月 饼起义 “ จักรพรรดิถัง หมิงท่องวังจันทรา 唐明皇游月宫 ตำนานการเก็บเกี่ยวของชาวไร่ชาวนา

4 ประเพณีปฏิบัติในการฉลองเทศกาลไหว้ พระจันทร์ สมาชิกในครอบครัวจะมาอยู่ รวมกัน ทุกคนในครอบครัวมาร่วมรับประทานอาหาร ร่วมกัน รับประทานขนมไหว้พระจันทร์ร่วมกัน และชม จันทร์จิบชา ก่อเจดีย์และชมการแสดงรำมังกร

5 ขนมไหว้ พระจันทร์ ทำไมต้องกินขนมไหว้พระจันทร์ในวันไหว้ พระจันทร์ ??? 1. เพื่อเป็นการฉลองที่ชาวจีนกอบกู้ แผ่นดินสำเร็จ 2. เช่นไหว้และขอพรจากเทพที่อยู่บน พระจันทร์ ( ฉางเอ๋อ ) 3. ระลึกถึงการล้มล้างราชวงค์หยวนของจู หยวนจาง

6 ขนมไหว้ พระจันทร์ ขนมไหว้พระจันทร์ทำจากการนำแป้งหมี่กับ น้ำมันหมูมานวดเข้ากัน คลึงเป็นแผ่นที่มีความหนา พอประมาณ จากนั้นห่อด้วยไส้ชนิดต่างๆ ไส้ที่ สำหรับขนมไหว้พระจันทร์นั้น มีหลากหลายประเภท เช่น ขนมไหว้พระจันทร์นั้น โดยทั่วไปจะห่อด้วยซาน จา กุหลาบ ครีมพุทราจีน วอลนัท อัลมอนล์ เม็ดแตง ถั่วบด เป็นต้น ไส้ขนมไหว้พร ะจันทร์ในเขตพื้นที่ กวางตุ้ง ซึ่งเป็นภาคใต้ของจีน มักเป็นไข่แดง เม็ด บัว โหงวยิ้ง และเส้นมะพร้าว ส่วนไส้แบบซูโจว มัก เป็นกุหลาบ ถั่วบด เม็ดพุทรา พริกกับเกลือ และอา จมรการเพิ่มเม็ดสนและวอลนัทเข้าไปด้วย เมื่อห่อไส้ เรียบร้อย ก็จะนำไปบรรจุเข้าไปในเบ้าทรงกลมที่ เตรียมไว้ในเบ้านั้นมักมีลวดลายหรือลายลักษณ์ อักษร เช่น " โจง ชิว เย้ว ปิ่ง " หรือชื่ออื่นๆ

7 อ้างอิง http://www.tcbl-thai.net http://www.oecschool.com http://blog.th.88db.com http://www.thaichinese.net http://student.nu.ac.th/moonfes tival/Story3.html


ดาวน์โหลด ppt โครงงานเรื่อง เทศกาลไหว้ พระจันทร์ จัดทำโดย กลุ่ม 1 1. นางสาวอรสา เข็มขาว 2. นางสาวรัชดาวรรณ เหล็กราช 3. นางสาวเจนจิรา คิดดี อาจารย์เบญจมาภรณ์ ท้าว คำหล่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google