งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จากรูปภาพ นักเรียนคิดว่าเป็นการแต่งกายของชนชาติใด??

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จากรูปภาพ นักเรียนคิดว่าเป็นการแต่งกายของชนชาติใด??"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จากรูปภาพ นักเรียนคิดว่าเป็นการแต่งกายของชนชาติใด??

2 ชนชาติมอญในประเทศพม่า

3 มีวรรณคดีไทยเรื่องหนึ่งที่แปลและเรียบเรียงจากพงศาวดารมอญ นักเรียนทราบไหมว่าวรรณคดีเรื่องนี้มีชื่อว่าอะไร ?? วรรณคดีเรื่องนี้ คือ เรื่องราชาธิราช เดี๋ยวผมจะพานักเรียนไปทำความรู้จักกับผู้เชี่ยวชาญวรรณคดีเรื่องนี้ดีกว่า

4 อย่าลืมเอาสมุดขึ้นมาบันทึกความรู้ด้วยนะครับ
วันนี้บุญเจิมจะพาเพื่อนๆ มาทำความรู้จักกับวรรณคดีเรื่อง ราชาธิราช อย่าลืมเอาสมุดขึ้นมาบันทึกความรู้ด้วยนะครับ

5 ผู้แปลและเรียบเรียง เจ้าพระยาพระคลัง (หน)

6 ลักษณะคำประพันธ์ วรรณคดีร้อยแก้ว แนวนิทานอิงประวัติศาสตร์

7 ลักษณะคำประพันธ์ “ เรารักสัตย์ยิ่งกว่าทรัพย์ อย่าว่าแต่สมบัติมนุษย์นี้เลย ถึงท่านจะเอาทิพยสมบัติของสมเด็จอมรินทร์มายกให้เรา เราก็มิได้ปรารถนา ” ใช้ประโยคที่มีขนาดสั้นยาวได้จังหวะ มีคารมคมคาย

8 ที่มาของเรื่อง รัชกาลที่ ๑ โปรดเกล้าฯให้เจ้าพระยาพระคลัง (หน) แปลและเรียบเรียงเรื่องราชาธิราชจากพงศาวดารมอญ

9 จุดมุ่งหมายในการแต่ง
รัชกาลที่ ๑ มีพระราชประสงค์จะให้วรรณคดีเรื่องนี้ให้เกิดประโยชน์แก่พระบรมวงศานุวงศ์ข้าทูลละอองธุลีพระบาท จะได้จดจำไว้เป็นคติบำรุงสติปัญญา

10 กล่าวถึงการสร้างเมืองเมาะตะมะและปฐมกษัตริย์ของมอญ
เนื้อเรื่อง ตอนที่ ๑ กล่าวถึงการสร้างเมืองเมาะตะมะและปฐมกษัตริย์ของมอญ

11 เนื้อเรื่อง ตอนที่ ๒ เรื่องของพระยาน้อยหรือพระเจ้าราชาธิราชซึ่งเป็นเนื้อหาหลักของวรรณคดีเรื่องนี้

12 เนื้อเรื่อง ตอนที่ ๓ เหตุการณ์หลังจากพระเจ้าราชาธิราชสวรรคตแล้ว มีกษัตริย์ครองราชย์ต่อมาจนถึงสมัย พระเจ้ามหาปิฎกธร

13 สำหรับในชั้นนี้ เพื่อนๆ จะได้ศึกษาวรรณคดี เรื่อง ราชาธิราช
ตอน สมิงพระรามอาสา

14 เนื้อเรื่อง ตอน สมิงพระรามอาสา
เป็นการทำสงครามระหว่างพม่ากับมอญ เป็นตอนสืบเนื่องมาจากมอญสูญเสียทหาร ที่มีฝีมือ พม่าจึงเป็นฝ่ายได้เปรียบ สมิงพระรามเป็นทหารเอกของพระเจ้าราชาธิราช ถูกพม่าจับได้และและถูกจองจำในคุกพม่า

15 ตัวละครสำคัญ พระเจ้าต้าฉิง กษัตริย์แห่งกรุงจีน

16 พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องหรือพระเจ้ามณเฑียรทอง
ตัวละครสำคัญ พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องหรือพระเจ้ามณเฑียรทอง กษัตริย์พม่า

17 ตัวละครสำคัญ สมิงพระราม ทหารเอกของมอญ กามะนี ทหารเอกของจีน

18 ตัวละครสำคัญ กามะนี พระเจ้าต้าฉิง พระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง สมิงพระราม
ฝ่ายพม่า ฝ่ายมอญ ฝ่ายจีน พระเจ้าต้าฉิง พระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง สมิงพระราม กามะนี

19 มาทบทวนความรู้กันหน่อยนะครับ ผู้แต่งเรื่องราชาธิราช
คือ ใคร พระยาพระคลัง (หน)

20 มาทบทวนความรู้กันหน่อยนะครับ
ราชาธิราช เป็นชื่อของผู้ใด พระนามของกษัตริย์พระองค์หนึ่งแห่งอาณาจักรมอญ

21 มาทบทวนความรู้กันหน่อยนะครับ
ลักษณะคำประพันธ์ของเรื่องราชาธิราช เป็นร้อยแก้ว นิทานอิงประวัติศาสตร์

22 มาทบทวนความรู้กันหน่อยนะครับ
ยกตัวอย่างชื่อตัวละครจากตอน สมิงพระรามอาสา มา ๓ คน กามะนี สมิงพระราม พระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง


ดาวน์โหลด ppt จากรูปภาพ นักเรียนคิดว่าเป็นการแต่งกายของชนชาติใด??

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google