งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จากรูปภาพ นักเรียนคิดว่าเป็นการแต่งกายของชนชาติใด ??

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จากรูปภาพ นักเรียนคิดว่าเป็นการแต่งกายของชนชาติใด ??"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จากรูปภาพ นักเรียนคิดว่าเป็นการแต่งกายของชนชาติใด ??

2 ชนชาติมอญในประเทศพม่า

3 มีวรรณคดีไทย เรื่องหนึ่งที่แปลและ เรียบเรียงจาก พงศาวดารมอญ นักเรียนทราบไหม ว่าวรรณคดีเรื่องนี้มี ชื่อว่าอะไร ?? เรื่องราชาธิราช วรรณคดีเรื่องนี้ คือ เรื่องราชาธิราช เดี๋ยวผมจะพา นักเรียนไปทำความ รู้จักกับผู้เชี่ยวชาญ วรรณคดีเรื่องนี้ ดีกว่า

4 ราชาธิราช วันนี้บุญเจิมจะพา เพื่อนๆ มาทำความ รู้จักกับวรรณคดี เรื่อง ราชาธิราช อย่าลืมเอา สมุดขึ้นมา บันทึก ความรู้ด้วย นะครับ

5 ผู้แปลและเรียบเรียง   เจ้าพระยาพระ คลัง ( หน )

6 ลักษณะคำประพันธ์   วรรณคดีร้อยแก้ว แนว นิทานอิงประวัติศาสตร์

7 ลักษณะคำประพันธ์ “ เรารักสัตย์ยิ่งกว่าทรัพย์ อย่าว่าแต่สมบัติมนุษย์นี้เลย ถึงท่านจะเอาทิพยสมบัติของสมเด็จอมรินทร์มายกให้เรา เราก็มิได้ปรารถนา ”   ใช้ประโยคที่มีขนาด สั้นยาวได้จังหวะ   มีคารมคมคาย

8 ที่มาของเรื่อง   รัชกาลที่ ๑ โปรดเกล้าฯให้ เจ้าพระยาพระคลัง ( หน ) แปลและ เรียบเรียงเรื่องราชาธิราชจาก พงศาวดารมอญ

9 จุดมุ่งหมายในการแต่ง   รัชกาลที่ ๑ มีพระราชประสงค์จะให้ วรรณคดีเรื่องนี้ให้เกิดประโยชน์แก่ พระบรมวงศานุวงศ์ข้าทูลละอองธุลี พระบาท จะได้จดจำไว้เป็นคติบำรุงสติปัญญา

10 เนื้อเรื่อง กล่าวถึงการสร้างเมืองเมาะตะมะและปฐมกษัตริย์ของมอญ ตอนที่ ๑

11 เนื้อเรื่อง ตอนที่ ๒ เรื่องของพระยา น้อยหรือพระเจ้า ราชาธิราชซึ่ง เป็นเนื้อหาหลัก ของวรรณคดี เรื่องนี้

12 เนื้อเรื่อง  ตอนที่ ๓  ตอนที่ ๓เหตุการณ์หลังจาก พระเจ้าราชาธิราชสวรรคตแล้ว มี กษัตริย์ครองราชย์ต่อมาจนถึง สมัย พระเจ้ามหาปิฎกธร

13 สำหรับในชั้นนี้ เพื่อนๆ จะได้ ศึกษาวรรณคดี เรื่อง ราชาธิราช ตอน สมิงพระราม อาสา

14 เนื้อเรื่อง ตอน สมิงพระรามอาสา เป็นการทำสงครามระหว่างพม่ากับมอญ เป็นตอนสืบเนื่องมาจากมอญสูญเสียทหาร ที่มีฝีมือ พม่าจึงเป็นฝ่ายได้เปรียบ สมิงพระรามเป็นทหารเอกของพระเจ้าราชาธิราช ถูกพม่าจับได้และและถูกจองจำในคุกพม่า

15 ตัวละครสำคัญ พระเจ้าต้าฉิง กษัตริย์แห่งกรุงจีน

16 พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องหรือพระเจ้ามณเฑียรทอง กษัตริย์พม่า ตัวละครสำคัญ

17 สมิงพระราม ทหารเอกของมอญ กามะนี ทหารเอกของจีน ตัวละครสำคัญ

18 ฝ่ายจีน ฝ่ายพม่าฝ่ายมอญ พระเจ้าต้าฉิง กามะนี พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องสมิงพระราม

19 มาทบทวนความรู้กันหน่อยนะครับ ผู้แต่งเรื่อง ราชาธิราช คือ ใคร พระยาพระ คลัง ( หน )

20 มาทบทวนความรู้กันหน่อยนะครับ ราชาธิราช เป็นชื่อของ ผู้ใด พระนามของ กษัตริย์ พระองค์หนึ่ง แห่งอาณาจักร มอญ

21 มาทบทวนความรู้กันหน่อยนะครับ ลักษณะคำ ประพันธ์ของ เรื่อง ราชาธิราช เป็นร้อยแก้ว นิทานอิง ประวัติศาสตร์

22 มาทบทวนความรู้กันหน่อยนะครับ ยกตัวอย่างชื่อ ตัวละครจาก ตอน สมิง พระรามอาสา มา ๓ คน   กามะนี   สมิงพระราม   พระเจ้า ฝรั่งมังฆ้อง


ดาวน์โหลด ppt จากรูปภาพ นักเรียนคิดว่าเป็นการแต่งกายของชนชาติใด ??

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google