งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชนิดของคำใน ภาษาไทย คำในภาษาไทย มี ๗ ชนิด ได้แก่ ๑.คำนาม ๒.คำสรรพนาม ๓.คำกริยา ๔.คำวิเศษณ์ ๕.คำบุพบท ๖.คำสันธาน ๗.คำอุทาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชนิดของคำใน ภาษาไทย คำในภาษาไทย มี ๗ ชนิด ได้แก่ ๑.คำนาม ๒.คำสรรพนาม ๓.คำกริยา ๔.คำวิเศษณ์ ๕.คำบุพบท ๖.คำสันธาน ๗.คำอุทาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชนิดของคำใน ภาษาไทย คำในภาษาไทย มี ๗ ชนิด ได้แก่ ๑.คำนาม ๒.คำสรรพนาม ๓.คำกริยา ๔.คำวิเศษณ์ ๕.คำบุพบท ๖.คำสันธาน ๗.คำอุทาน

2

3

4

5

6 คำวิเศษณ์ คำวิเศษณ์ คือ คำที่ทำหน้าที่ประกอบคำอื่นๆ เพื่อให้ได้ ใจความชัดเจนยิ่งขึ้น หรือคำที่ใช้ขยายคำนาม คำสรรพนาม คำกริยา และคำ วิเศษณ์ เพื่อบอกเวลา บอกลักษณะ บอกจำนวน บอกขนาด บอกคุณภาพ บอกสถานที่ ฯลฯ อาจแบ่งได้ดังนี้ ๑. คำวิเศษณ์บอกลักษณะ " น้องคนเล็กชื่อเล็ก " " ถาดใบ ใหญ่ใส่ส้มผลเล็ก " ๒. คำวิเศษณ์บอกเวลา " เขามาสายทุกวัน " " ไปเดี๋ยวนี้ " ๓. คำวิเศษณ์บอกสถานที่ " เขาเดินไกลออกไป " " เธอย้าย บ้านไปอยู่ทางเหนือ " ๔. คำวิเศษณ์บอกปริมาณหรือจำนวน " ชนทั้งผอง พี่น้องกัน " " คนอ้วนมักกินจุ " ๕. คำวิเศษณ์บอกความชี้เฉพาะ " อย่าพูดเช่นนั้นเลย " " บ้าน นั้นทาสีสวย " ๖. คำวิเศษณ์บอกความไม่ชี้เฉพาะ " คนอื่นไปกันหมดแล้ว " " สิ่งใดก็ไม่สำคัญ เท่าความสามัคคี "

7 ๗. คำวิเศษณ์แสดงคำถาม " ประเทศอะไรมีจำนวนประชากร มากที่สุดในโลก " " น้องเธออายุเท่าไร " ๘. คำวิเศษณ์แสดงคำขาน " หวานจ๋าไปเที่ยวไหมจ๊ะ " " คุณครู คะ กรุณาอธิบายช้าๆ หน่อยเถอะค่ะ " ๙. คำวิเศษณ์แสดงความปฏิเสธ " คนที่ไม่รักชาติของตนเป็น คนที่คบไม่ได้ " " บุญคุณของบุพการีประมาณมิได้ " ๑๐. คำวิเศษณ์ขยายคำนาม " เด็กน้อยร้องไห้ " ( น้อย ขยาย เด็ก ) " ปลาใหญ่กินปลาเล็ก " ( ใหญ่ - เล็ก ขยาย ปลา ) " ฉันมีกระเป๋าใบโต " ( โต ขยาย * กระเป๋า ) " เด็กดี ใครๆ ก็รัก " ( ดี ขยาย เด็ก ) ๑๑. คำวิเศษณ์ขยายสรรพนาม " พวกเราทั้งหมดเลือกคุณ " ( ทั้งหมด ขยาย พวกเรา ) " ฉันเองเป็นคนทำ " ( เอง ขยาย ฉัน ) " ท่านทั้งหลาย โปรดเงียบ " ( ทั้งหลาย ขยาย ท่าน ) " ใครเล่าจะล่วงรู้ได้ " ( เล่า ขยาย ใคร ) ๑๒. คำวิเศษณ์ขยายกริยา " ผู้ใหญ่บ้านตื่นแต่เช้า " ( เช้า ขยาย ตื่น ) " อย่ากินมูมมาม " ( มูมมาม ขยาย กิน ) " ฝนตกหนัก " ( หนัก ขยาย ตก ) " เขาดำน้ำทน " ( ทน ขยาย ดำน้ำ ) ๑๓. คำวิเศษณ์ขยายวิเศษณ์ " ม้าวิ่งเร็วมาก " ( มาก ขยาย เร็ว ) " พายุพัดแรงมาก " ( มาก ขยาย แรง ) " เขาท่องหนังสือหนักมาก " ( มาก ขยาย หนัก ) " เธอร้องเพลงเพราะจริงๆ " ( จริงๆ ขยาย เพราะ )

8 คำบุพบท

9 คำอุทาน

10 ๑. " กับ " ใช้แสดงอาการกระชับ อาการร่วม อาการกำกับกัน อาการ เทียบกัน และแสดงระดับ เช่น " ลุงไปกับป้า " ( ร่วม ) " ฉันเห็นกับตา " ( กระชับ ) ๒. " แก่ " ใช้นำหน้าคำที่เป็นฝ่ายรับอาการ เช่น " คนไทยควรเห็นแก่ ชาติ " " พ่อให้เงินแก่ลูก " ๓. " แต่ " ใช้ในความหมายว่า จาก ตั้งแต่ เฉพาะ เช่น " ฉันจะกินแต่ ผลไม้ " " เขามาถึงโรงเรียนแต่เช้า " ๔. " แด่ " ใช้แทนคำว่า " แก่ " ในที่เคารพ เช่น " นักเรียนมอบดอกไม้ แด่อาจารย์ " " เขาถวายอาหารแด่พระสงฆ์ " ๕. " ต่อ " ใช้นำหน้าแสดงความเกี่ยวข้องกัน ติดต่อกันเฉพาะหน้า ถัดไปเทียบจำนวน เช่น " ฉันต้องรายงานต่อที่ประชุม " " เขายื่นคำร้องต่อ เจ้าหน้าที่ตำรวจ " ๖. " ด้วย " ใช้นำหน้าคำนามหรือคำสรรพนาม เพื่อบอกให้รู้ว่าเป็น เครื่องใช้ และใช้ประกอบคำกริยาแสดงว่าทำกริยาร่วมกัน เช่น " ยายกินข้าว ด้วยมือ " " ผมขอทานข้าวด้วยคนนะ "

11 คำสันธาน

12


ดาวน์โหลด ppt ชนิดของคำใน ภาษาไทย คำในภาษาไทย มี ๗ ชนิด ได้แก่ ๑.คำนาม ๒.คำสรรพนาม ๓.คำกริยา ๔.คำวิเศษณ์ ๕.คำบุพบท ๖.คำสันธาน ๗.คำอุทาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google