งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บุคลากรและโครงสร้างสสพ.1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บุคลากรและโครงสร้างสสพ.1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บุคลากรและโครงสร้างสสพ.1

2 ผู้อำนวยการ โครงสร้างสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
ฝ่ายบริหารทั่วไป 3 คน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 4 คน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 5 คน กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มตรวจการสหกรณ์ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ 1 คน กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 9 คน กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 8 คน กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 2 คน

3 บุคลากรของ สสพ.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มจัดตั้งและ ส่งเสริมสหกรณ์
อภิชาญ เกิดพิบูลย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นันทนา ภู่อนุสาสน์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ สุพัตรา เทียมพนัส นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติงาน ณิชาพัฒน์ บุณยาคม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สุทธิรักษ์ แซ่ขวย เจ้าพนักงานธุรการ พีรเชษฐ์ คำชมพู เจ้าพนักงานธุรการ อำไพวัลย์ ท้วมเทียม พนักงานพิมพ์ วิมาล น้อยแย้ม พนักงานขับรถยนต์ รณรงค์ พูลวิชา พนักงานขับรถยนต์ อำนวย มากระจันทร์ พนักงานขับรถยนต์ บุคลากรของ สสพ.1 กลุ่มจัดตั้งและ ส่งเสริมสหกรณ์ เยาวลักษณ์ หาญวรวงศ์ชัย ผอ.กลุ่มจัดตั้งฯ วิวาห์พร ลักษณะโภคิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ศรีรัตน์ จินตวร นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ บุษยมาศ หนูชม นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มตรวจการสหกรณ์ สิทธิพร ปานใจ ผอ.กลุ่มจัดตั้งฯ ณภาภัช เจริญร่าง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ รุ้งนภา บุญเชิญ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ศรีรัตน์ จินตวร นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สาวิตรี พรหมเดช นิติกร

4 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
นางกาญจนา รัตนสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ พิษณุ บัวแก้ว นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ชาญเกียรติ ไกรฤกษ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สิทธิพล วงศ์สุวัฒน์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สุชานันท์ เปลี่ยนสินไชย นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ปรัชญา ดิลกสัตยา ผอ.กลุ่มธุรกิจฯ เปรมจิตต์ เจนจิรวัฒน์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กฤติน ไกรกานนท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ปสุตา ภูสอดสี นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ทศพร ยิ้มอยู่ นักวิชาการมาตรฐาน กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 วีรชัย เต็มบุญฤทธิกุล ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ กรณัฐ พฤกษ์ชัยกุล เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส พรทิพย์ ศิลป์วิไลรัตน์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ วิไลวรรณ เกิดพิทักษ์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน อดุลย์ พุฒหอม เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน เอกวิทย์ พูลสมบัติ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน วัลลภา สีงาม เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน วิลาพร พวงสำราญ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ศิโรทัย ขำคง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ปิยาภรณ์ คงพูล นักวิชาการสหกรณ์ พิชช์ญา ปราบหงส์ นักวิชาการสหกรณ์ สาวิตรี พันธุ์วงษ์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

5 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3
อภิชาติ โกสุมาศ ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ คำนวร เชาวน์ศิริ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน สินชัย พสกภักดี เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน โสฬส เจริญพูล เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน สุนีย์ คำมา เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน วิสิทธิ์ ศิริเลิศ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ รัชภร ขยันกิจ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ปิยะพร นิมาด นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ธีรัช พัชรวิภาวงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ นันทนา บาลเพชร เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ฐิติพร โนนตูม เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 กิตติศักดิ์ จรินทร์รัตนากร ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ นิตยา เอกอมร เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน วัชราคม ทัพไชย เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน ณัฐมนภัณฑ์ พัรชาพงศ์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน นิทัต สุขสุสร เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน ศิวพร เหลืองอร่าม เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน นริศา รอดไพ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ณปภัช พิทักษ์ธฤติกุล นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ จิราภรณ์ ชมภู่ นักวิชาการสหกรณ์ ดวงใจ จันทร์กลาง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

6 การจัดบุคลากรในเขตรับผิดชอบ
เขตรับผิดชอบ สสพ.2 ทวีวัฒนา ตลิ่งชัน บางพลัด บางแค ภาษีเจริญ 1 ดุสิต บางกอกน้อย เขตรับผิดชอบ สสพ.1 พญาไท 7 ยานนาวา ทุ่งครุ ราษฎร์บูรณะ บางขุนเทียน ปทุมวัน สาทร 6 5 3 จอมทอง บางบอน หนองแขม 2 ราชเทวี 4 ธนบุรี กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ดุสิต 48 รายเทวี 24 พระนคร (2) 21 บางขุนเทียน 4 สาทร 11 ป้อมปราบศัตรูพ่าย (3) 7 ยานนาวา 8 ปทุมวัน 33 ราษฎร์บูรณะ 6 บางบอน บางพลัด บางรัก (6) 12 คลองสาน (5) 2 บางคอแหลม (7) ทุ่งครุ พญาไท 26 จอมทอง ภาษีเจริญ บางกอกใหญ่ (1) 1 บางกอกน้อย บางแค 5 สัมพันธวงศ์ (4) ทวีวัฒนา หนองแขม ธนบุรี 3 ตลิ่งชัน 95 110 79 6


ดาวน์โหลด ppt บุคลากรและโครงสร้างสสพ.1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google