งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บุคลากรและ โครงสร้างสสพ.1. โครงสร้างสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร ทั่วไป 3 คน กลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาการบริหาร การจัดการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บุคลากรและ โครงสร้างสสพ.1. โครงสร้างสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร ทั่วไป 3 คน กลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาการบริหาร การจัดการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บุคลากรและ โครงสร้างสสพ.1

2 โครงสร้างสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร ทั่วไป 3 คน กลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาการบริหาร การจัดการ สหกรณ์ 4 คน กลุ่มส่งเสริม และพัฒนา ธุรกิจสหกรณ์ 5 คน กลุ่มจัดตั้ง และส่งเสริม สหกรณ์ 4 คน กลุ่มตรวจการ สหกรณ์ 4 คน ลูกจ้างประ จำ 4 คน พนักงาน ราชการ 3 คน พนักงาน ราชการ 1 คน พนักงาน ราชการ 1 คน กลุ่มส่งเสริม สหกรณ์ 1 9 คน พนักงาน ราชการ 3 คน กลุ่มส่งเสริม สหกรณ์ 2 8 คน กลุ่มส่งเสริม สหกรณ์ 3 8 คน พนักงาน ราชการ 3 คน พนักงาน ราชการ 2 คน พนักงาน ราชการ 1 คน

3 บุคลากรของ สสพ.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป อภิชาญ เกิดพิบูลย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นันทนา ภู่อนุสาสน์นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ สุพัตราเทียมพนัสนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติงาน ณิชาพัฒน์บุณยาคมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สุทธิรักษ์แซ่ขวยเจ้าพนักงานธุรการ พีรเชษฐ์คำชมพูเจ้าพนักงานธุรการ อำไพวัลย์ท้วมเทียมพนักงานพิมพ์ วิมาลน้อยแย้มพนักงานขับรถยนต์ รณรงค์พูลวิชาพนักงานขับรถยนต์ อำนวยมากระจันทร์พนักงานขับ รถยนต์ กลุ่มจัดตั้งและ ส่งเสริมสหกรณ์ เยาวลักษณ์ หาญวรวงศ์ชัย ผอ. กลุ่มจัดตั้งฯ วิวาห์พร ลักษณะโภคิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญ การ ศรีรัตน์ จินตวรนักวิชาการสหกรณ์ชำนาญ การ บุษยมาศ หนูชมนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มตรวจการสหกรณ์ สิทธิพรปานใจผอ. กลุ่มจัดตั้งฯ ณภาภัชเจริญร่างนักวิชาการสหกรณ์ชำนาญ การ รุ้งนภาบุญเชิญนักวิชาการสหกรณ์ชำนาญ การ ศรีรัตน์ จินตวรนักวิชาการสหกรณ์ชำนาญ การ สาวิตรีพรหมเดชนิติกร

4 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ นางกาญจนา รัตนสุวรรณผอ. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ พิษณุ บัวแก้วนักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ชาญเกียรติ ไกรฤกษ์นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สิทธิพล วงศ์สุวัฒน์นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สุชานันท์ เปลี่ยนสินไชยนักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ปรัชญา ดิลกสัตยาผอ. กลุ่มธุรกิจฯ เปรมจิตต์ เจนจิรวัฒน์นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กฤติน ไกรกานนท์นักวิชาการสหกรณ์ ชำนาญการ ปสุตา ภูสอดสีนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ทศพร ยิ้มอยู่นักวิชาการมาตรฐาน กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 วีรชัย เต็มบุญฤทธิกุลผอ. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ กรณัฐ พฤกษ์ชัยกุลเจ้าพนักงานส่งเสริม สหกรณ์อาวุโส พรทิพย์ ศิลป์วิไลรัตน์นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ วิไลวรรณ เกิดพิทักษ์เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน อดุลย์ พุฒหอมเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญ งาน เอกวิทย์ พูลสมบัติเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน วัลลภา สีงามเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน วิลาพร พวงสำราญนักวิชาการสหกรณ์ ปฏิบัติการ ศิโรทัย ขำคงนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ปิยาภรณ์คงพูลนักวิชาการสหกรณ์ พิชช์ญาปราบหงส์นักวิชาการสหกรณ์ สาวิตรีพันธุ์วงษ์เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

5 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 อภิชาติโกสุมาศผอ. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ คำนวรเชาวน์ศิริเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญ งาน สินชัยพสกภักดีเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญ งาน โสฬสเจริญพูลเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญ งาน สุนีย์คำมาเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญ งาน วิสิทธิ์ศิริเลิศนักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ รัชภรขยันกิจนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ปิยะพรนิมาดนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ธีรัชพัชรวิภาวงศ์นักวิชาการสหกรณ์ นันทนาบาลเพชรเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ฐิติพรโนนตูมเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 กิตติศักดิ์จรินทร์รัตนากรผอ. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ นิตยาเอกอมรเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญ งาน วัชราคมทัพไชยเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญ งาน ณัฐมนภัณฑ์พัรชาพงศ์เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน นิทัตสุขสุสรเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญ งาน ศิวพรเหลืองอร่ามเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญ งาน นริศารอดไพนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ณปภัชพิทักษ์ธฤติกุลนักวิชาการสหกรณ์ ปฏิบัติการ จิราภรณ์ชมภู่นักวิชาการสหกรณ์ ดวงใจจันทร์กลางเจ้าพนักงานส่งเสริม สหกรณ์

6 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ดุสิต48รายเทวี24 พระนคร (2) 21 บางขุนเทียน4สาทร11 ป้อมปราบศัตรู พ่าย (3) 7 ยานนาวา8ปทุมวัน33ราษฎร์บูรณะ6 บางบอน4บางพลัด8 บางรัก (6) 12 คลองสาน (5) 2 บางคอแหลม (7) 7ทุ่งครุ7 พญาไท26จอมทอง11ภาษีเจริญ11 บางกอกใหญ่ (1) 1บางกอกน้อย11บางแค5 สัมพันธวงศ์ (4) 2ทวีวัฒนา2หนองแขม7 ธนบุรี3ตลิ่งชัน3 95 11 0 79 เขตรับผิดชอบ สสพ.2 ทวีวัฒนาตลิ่งชัน บางพลัด บางแค ภาษีเจริญ 1 ดุสิต บางกอกน้อย การจัดบุคลากรในเขตรับผิดชอบ 6 5 3 จอมทอง บางบอน หนองแขม 2 ราชเทวี 4 5 ธนบุรี


ดาวน์โหลด ppt บุคลากรและ โครงสร้างสสพ.1. โครงสร้างสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร ทั่วไป 3 คน กลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาการบริหาร การจัดการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google