งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 กอง 4/2553 กลุ่มที่ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 กอง 4/2553 กลุ่มที่ 1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 กอง 4/2553 กลุ่มที่ 1
ธนกรณ์ ณัฐพล ณิชาภัทร ธัญลักษมณ์ ประภาวดี ภาณุพงศ์ อาทิตย์ กนกอร กร กิตติพร พรรัตน์ อาสาฬห์

2 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 กอง 4/2553 กลุ่มที่ 2
ธนวัฒน์ นรเศรษฐ์ ภูมิวิชญ์ วรรณิศา เจนตา ณัฐวุฒิ พรพชร พิทักษ์พล แพรวพรรณ มิก ศมณพร กรกช

3 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 กอง 4/2553 กลุ่มที่ 3
ดุษฎี พนัชพร ทวี ปฐวี ภาวิดา เลอลักษณ์ อภิวัฒน์ วัชระ วรรณิสา ปาริยา พล วรลักษณ์

4 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 กอง 4/2553 กลุ่มที่ 4
นวันวัจน์ ภัคพล รุจิรา วรา โอภาส เต็มศิริ เทพพิทักษ์ ปวิตร พรพิมล ยุวดี ฤกษ์ชัย ณัฐพล

5 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 กอง 4/2553 กลุ่มที่ 5
วุฒิชัย ศิริวรรณ กรองแก้ว เจนวิทย์ ชะรอยบุญ ณฐพล รดาพร สราวุธ สวนีย์ ศุภิดา กริชกาวิน


ดาวน์โหลด ppt นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 กอง 4/2553 กลุ่มที่ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google