งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี. โครงสร้างอัตรากำลัง / หน้าที่ความ รับผิดชอบ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปัตตานี นายสญชัย อ่อนศรีทอง พัฒนาการอำเภอเมืองปัตตานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี. โครงสร้างอัตรากำลัง / หน้าที่ความ รับผิดชอบ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปัตตานี นายสญชัย อ่อนศรีทอง พัฒนาการอำเภอเมืองปัตตานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

2 โครงสร้างอัตรากำลัง / หน้าที่ความ รับผิดชอบ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปัตตานี นายสญชัย อ่อนศรีทอง พัฒนาการอำเภอเมืองปัตตานี นางสุดจิตร พรหมทอง ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบตำบล ปะกาฮะรัง นางจีระพร แก้วทับทิม ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบตำบล ปูยุด

3 โครงสร้างอัตรากำลัง / หน้าที่ความ รับผิดชอบ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปัตตานี ( ต่อ ) นางพิมพ์ อาการักษ์ นางอรุณรัตน์ ช่วยส่ง ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบตำบล บาราเฮาะ รับผิดชอบตำบล ตะลุโบะ นางสุกัญญา รองเดช นายนิกร เสนพรหม ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน รับผิดชอบตำบล ตันหยงลุโละ รับผิดชอบตำบล บานา

4 โครงสร้างอัตรากำลัง / หน้าที่ความ รับผิดชอบ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปัตตานี ( ต่อ ) นางสาวเจ๊ะเซ๊าะ ดาโต๊ะ นายอิบรอฮิม สาและ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญ รับผิดชอบตำบล คลองมานิง รับผิดชอบตำบล กะมิยอ นายไพจิตร รัตนกาญจน์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน รับผิดชอบตำบล รูสะมิแล

5 งานในสำนักงานพัฒนาชุมชน เช่น กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เช่น กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ยกระดับครัวเรือนตกเกณฑ์ ยกระดับครัวเรือนตกเกณฑ์ การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ แผนชุมชน แผนชุมชน งานสตรี งานสตรี งานพัฒนาสังคม งานพัฒนาสังคม ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เด็กและเยาวชน ฯลฯ เด็กและเยาวชน ฯลฯ

6 งานที่ได้รับมอบหมาย งานหลัก คือ พิมพ์หนังสือ ถ่ายเอกสาร ส่ง หนังสือถึงพัฒนาชุมชนจังหวัด และลงบันทึก หนังสือรับและหนังสือส่ง งานหลัก คือ พิมพ์หนังสือ ถ่ายเอกสาร ส่ง หนังสือถึงพัฒนาชุมชนจังหวัด และลงบันทึก หนังสือรับและหนังสือส่ง งานรอง คือ ติดตามหัวหน้าและเจ้าหน้าที่ไป ลงพื้นที่ งานรอง คือ ติดตามหัวหน้าและเจ้าหน้าที่ไป ลงพื้นที่

7 ภาพการปฏิบัติงาน ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัด ปัตตานี


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี. โครงสร้างอัตรากำลัง / หน้าที่ความ รับผิดชอบ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปัตตานี นายสญชัย อ่อนศรีทอง พัฒนาการอำเภอเมืองปัตตานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google