งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พ. อ. อาทิตย์ ศรีหริ่ง ผอ. กปช. กช. ( อัตรา พ. อ.( พ.)) พ. อ. จตุพร พุ่มเจริญ รอง ผอ. กปช. กช. ( อัตรา พ. อ.) ร. ท. นรุธ นัยชิต ประจำกอง ( อัตรา ร. อ.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พ. อ. อาทิตย์ ศรีหริ่ง ผอ. กปช. กช. ( อัตรา พ. อ.( พ.)) พ. อ. จตุพร พุ่มเจริญ รอง ผอ. กปช. กช. ( อัตรา พ. อ.) ร. ท. นรุธ นัยชิต ประจำกอง ( อัตรา ร. อ.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พ. อ. อาทิตย์ ศรีหริ่ง ผอ. กปช. กช. ( อัตรา พ. อ.( พ.)) พ. อ. จตุพร พุ่มเจริญ รอง ผอ. กปช. กช. ( อัตรา พ. อ.) ร. ท. นรุธ นัยชิต ประจำกอง ( อัตรา ร. อ.) จ. ส. อ. มนตรี ปาน สุวรรณ เสมียน ( อัตรา จ.( พ.)) ส. อ. ไพโรจน์ เสือ เฒ่า เสมียน ( อัตรา ส. อ.) ส่วนธุรการ / บก. กอง

2 หน. แผนก ( อัตรา พ. ท.) หน. แผนก ( อัตรา พ. ท.) ร. อ. หญิง อัชฌาณี เพ็ชร รุจิ ประจำแผนก ( อัตรา ร. อ.) ส. ท. เจนริน ละชิน ลา เสมียน ( อัตรา ส. อ.) จ. ส. อ. สาโรจน์ ผูกขวัญ เสมียน ( อัตรา จ.) ประจำแผนก ( อัตรา พ. ต.) ปิดการ บรรจุ เสมียน ( อัตรา ส. อ.) แผนก งบประมาณ ว่าง

3 พ. ท. สุรศํกดิ์ วิไล หน. แผนก ( อัตรา พ. ท.) ประจำแผนก ( อัตรา ร. อ.) จ. ส. อ. จิรพัฒน์กิจ แก้วช่าง เขียน ( ชรก. กคช. กช.) เสมียน ( อัตรา จ.) เสมียน ( อัตรา ส. อ.) ประจำแผนก ( อัตรา พ. ต.) ปิดการ บรรจุ แผนกควบคุม ภายใน ว่าง ว่าง

4 หน. แผนก ( อัตรา พ. ท.) หน. แผนก ( อัตรา พ. ท.) ประจำแผนก ( อัตรา ร. อ.) จ. ส. อ. พุทธพงษ์ ซ่อนกลิ่น เสมียน ( อัตรา จ.) ส. ท. สุเมธ เจริญ ผล เสมียน ( อัตรา ส. อ.) ประจำแผนก ( อัตรา พ. ต.) ว่าง ปิดการ บรรจุ เสมียน ( อัตรา ส. อ.) เสมียน ( อัตรา ส. อ.) แผนกตรวจสอบและวิเคราะห์ ปิดการ บรรจุ ว่าง

5 กำลังพลช่วยราชการ กปช. กช. พ. ต. สุรัช จริตควร หน. กกพ. กช. หน. กกพ. กช. ร. อ. หญิง รชยา กระแสสินธุ์ ประจำแผนก รร. ช. กช. ส. อ. ปริญญา คงวัฒนา ผบ. หมู่ ช. พัน.51 จ. ส. อ. สุก ปลีสุวรรณ์ ช่างยานยนต์สายพาน กคช. กช.


ดาวน์โหลด ppt พ. อ. อาทิตย์ ศรีหริ่ง ผอ. กปช. กช. ( อัตรา พ. อ.( พ.)) พ. อ. จตุพร พุ่มเจริญ รอง ผอ. กปช. กช. ( อัตรา พ. อ.) ร. ท. นรุธ นัยชิต ประจำกอง ( อัตรา ร. อ.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google