งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินความ พึงพอใจ การจัดกิจกรรมงาน “ มหัศจรรย์ 1,328 ปี ปี๋ใหม่เมืองนคร ลำปาง ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินความ พึงพอใจ การจัดกิจกรรมงาน “ มหัศจรรย์ 1,328 ปี ปี๋ใหม่เมืองนคร ลำปาง ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินความ พึงพอใจ การจัดกิจกรรมงาน “ มหัศจรรย์ 1,328 ปี ปี๋ใหม่เมืองนคร ลำปาง ”

2 แสดงความพึงพอใจการจัดงานใน วันที่ 9 – 11 เมษายน 2553

3 ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม ใน วันที่ 12 เมษายน 2552

4 ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม ใน วันที่ 13 เมษายน 2552

5 ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม ใน วันที่ 14 เมษายน 2552

6 ปัญหาและอุปสรรคใน การจัดงาน 1. การแบ่งปันงานและหน้าที่ความ รับผิดชอบไม่ชัดเจน 2. การประสานงานระหว่างผู้ปฏิบัติงาน และคณะทำงานไม่เป็นไปตามที่ กำหนดไว้ 3. ขาดการเตรียมการสำหรับ เหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือความ คาดหมาย เช่น พายุฝน

7 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในการจัดงาน 1. ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นในส่วน รายละเอียดการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน 2. ขบวนอัญเชิญพระแก้วมรกต ควรจัดขบวนใน ถนนสายหลัก 3. การจัดกิจกรรมแกงฮังเลหลวง กาดมั่วคัวแลง และการประกวดเทพีควรให้เยาวชนและ สถาบันการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม 4. การประกวดเทพีสงกรานต์ และการแข่งขัดตี๋ก๋อง ปูจา ควรจัดที่สวนสาธารณเขลางค์นคร 5. ควรพัฒนาการจัดรูปแบบขบวนแห่จุมพระพุทธรูป คู่บ้าน คู่เมืองให้มีการแตกต่างจากปีก่อน 6. ควรเพิ่มการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร สถานที่จอดรถ “ มหัศจรรย์ 1,328 ปี ปี๋ใหม่เมืองนคร ลำปาง ”

8 © 2007 Your company name


ดาวน์โหลด ppt การประเมินความ พึงพอใจ การจัดกิจกรรมงาน “ มหัศจรรย์ 1,328 ปี ปี๋ใหม่เมืองนคร ลำปาง ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google