งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาคารหลังที่ 1 อาคารเรียนแบบ ป 1 ก ขนาด 2 ห้อง สร้างเมื่อ พ. ศ. 2516 ปรับปรุง ซ่อมแซม พ. ศ.2534 งบประมาณ 65,000 บาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาคารหลังที่ 1 อาคารเรียนแบบ ป 1 ก ขนาด 2 ห้อง สร้างเมื่อ พ. ศ. 2516 ปรับปรุง ซ่อมแซม พ. ศ.2534 งบประมาณ 65,000 บาท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 อาคารหลังที่ 1 อาคารเรียนแบบ ป 1 ก ขนาด 2 ห้อง สร้างเมื่อ พ. ศ. 2516 ปรับปรุง ซ่อมแซม พ. ศ.2534 งบประมาณ 65,000 บาท

4 อาคารหลังที่ 2 อาคารเรียนชั่วคราว แบบ อื่น ๆ ขนาด 3 ห้อง สร้างเมื่อ พ. ศ. 2523 ซ่อมฝาผนังด้านหน้า พ. ศ.2534 ซ่อมเพดานและฝาผนังด้านหลัง ปีงบ 2552 งบประมาณ 190,000 บาท

5 อาคารหลังที่ 3 อาคารเรียนอนุบาล สร้างเมื่อ พ. ศ. 2534 เงินบริจาคและงบ โรงเรียนปัจจุบัน งบประมาณ 200,000 บาท

6 อาคารหลังที่ 4 แบบ สปช. 102/26 ขนาด 3 ห้อง สร้างเมื่อ พ. ศ. 2542 งบประมาณมิยาซาว่า จำนวน 1,834,000 บาท

7 อาคารอเนกประสงค์ หลังที่ 1 แบบ สปช.202/26 ขนาดกว้าง ยาว 10 × 12 เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. 2529 งบประมาณ 180,000 บาท

8 ห้องส้วม หลังที่ 1 แบบ อื่นๆ สร้างเมื่อ พ. ศ. 2523 งบประมาณ 11,000 บาท

9 ห้องส้วม หลังที่ 2 แบบ สปช.601/26 สร้างเมื่อ พ. ศ. 2544 งบประมาณ 50,000 บาท

10 ถังน้ำฝน แบบ 30 ฝ พิเศษ จำนวน 4 ลูก สร้างเมื่อ พ. ศ. 2529

11 รั้วโรงเรียน สร้างเมื่อ พ. ศ. 2552 งบประมาณ 658,000 บาท

12 โรงจอดรถ แบบ อื่น ๆ สร้างเมื่อปี พ. ศ. 2552 งบประมาณบริจาค 30,000 บาท

13 กิจกรรมเด่น ตามรอยพ่อ เศรษฐกิจพอเพียง

14

15

16 คุณธรรมนำ ชีวิต

17

18

19 เรียนรู้คู่ คุณธรรม

20 วิทยุชุมชน

21 รักพ่อหลวงห่วงพ่อเรา

22


ดาวน์โหลด ppt อาคารหลังที่ 1 อาคารเรียนแบบ ป 1 ก ขนาด 2 ห้อง สร้างเมื่อ พ. ศ. 2516 ปรับปรุง ซ่อมแซม พ. ศ.2534 งบประมาณ 65,000 บาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google