งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางอาภาภรณ์ มณีคง ผู้อำนวยการโรงเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางอาภาภรณ์ มณีคง ผู้อำนวยการโรงเรียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางอาภาภรณ์ มณีคง ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางอาภาภรณ์ มณีคง ผู้อำนวยการโรงเรียน

2

3 อาคารเรียนแบบ ป 1 ก ขนาด 2 ห้อง
อาคารหลังที่ 1 อาคารเรียนแบบ ป 1 ก ขนาด 2 ห้อง สร้างเมื่อ พ.ศ ปรับปรุงซ่อมแซม พ.ศ.2534 งบประมาณ 65,000 บาท

4 อาคารเรียนชั่วคราว แบบ อื่น ๆ ขนาด 3 ห้อง
อาคารหลังที่ 2 อาคารเรียนชั่วคราว แบบ อื่น ๆ ขนาด 3 ห้อง สร้างเมื่อ พ.ศ ซ่อมฝาผนังด้านหน้า พ.ศ.2534 ซ่อมเพดานและฝาผนังด้านหลัง ปีงบ 2552 งบประมาณ 190,000 บาท

5 สร้างเมื่อ พ.ศ. 2534 เงินบริจาคและงบโรงเรียนปัจจุบัน
อาคารหลังที่ 3 อาคารเรียนอนุบาล สร้างเมื่อ พ.ศ เงินบริจาคและงบโรงเรียนปัจจุบัน งบประมาณ 200,000 บาท

6 งบประมาณมิยาซาว่า จำนวน 1,834,000 บาท
อาคารหลังที่ 4 แบบ สปช. 102/26 ขนาด 3 ห้อง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2542 งบประมาณมิยาซาว่า จำนวน 1,834,000 บาท

7 อาคารอเนกประสงค์ หลังที่ 1
อาคารอเนกประสงค์ หลังที่ 1 แบบ สปช.202/26 ขนาดกว้าง ยาว 10 × 12 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2529 งบประมาณ 180,000 บาท

8 ห้องส้วม หลังที่ 1 แบบ อื่นๆ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2523 งบประมาณ 11,000 บาท

9 ห้องส้วม หลังที่ 2 แบบ สปช.601/26 สร้างเมื่อ พ.ศ. 2544 งบประมาณ 50,000 บาท

10 ถังน้ำฝน แบบ 30 ฝ พิเศษ จำนวน 4 ลูก สร้างเมื่อ พ.ศ. 2529

11 รั้วโรงเรียน สร้างเมื่อ พ.ศ. 2552 งบประมาณ 658,000 บาท
รั้วโรงเรียน สร้างเมื่อ พ.ศ งบประมาณ 658,000 บาท

12 โรงจอดรถ แบบ อื่น ๆ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2552 งบประมาณบริจาค 30,000 บาท

13 กิจกรรมเด่น ตามรอยพ่อ เศรษฐกิจพอเพียง

14 กิจกรรมเด่น ตามรอยพ่อ เศรษฐกิจพอเพียง

15 กิจกรรมเด่น ตามรอยพ่อ เศรษฐกิจพอเพียง

16 คุณธรรมนำชีวิต

17

18

19 เรียนรู้คู่คุณธรรม

20 วิทยุชุมชน

21 รักพ่อหลวงห่วงพ่อเรา

22


ดาวน์โหลด ppt นางอาภาภรณ์ มณีคง ผู้อำนวยการโรงเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google