งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมปลูกพืชสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ เป็นกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียน รักสมุนไพรในท้องถิ่นของตนเอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมปลูกพืชสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ เป็นกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียน รักสมุนไพรในท้องถิ่นของตนเอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กิจกรรมปลูกพืชสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ เป็นกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียน รักสมุนไพรในท้องถิ่นของตนเอง

3 กิจกรรมแปรรูป สมุนไพรตะไคร้หอม เทียนหอมไล่ยุงจากตะไคร้หอม ธูปหอมกันยุงกลิ่น ตะไคร้หอม

4 ผลิตภัณฑ์ของ นักเรียน น้ำดื่มสมุนไพร ตะไคร้หอม น้ำยาล้างจานกลิ่น ตะไคร้หอม

5 การเรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียงแบบบูรณาการ กรณีใช้พืชในท้องถิ่นเป็น สื่อ การทำผลิตภัณฑ์ดอกไม้จากใบตะไคร้ หอมของนักเรียนระดับชั้น ป.2-3 การเรียนรู้แบบบูรณาการของระดับ อนุบาลผลิตก้อนบุหงารำไปจาก ตะไคร้หอม

6 การนำแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในชีวิตประจำวัน ทำให้ นักเรียนเห็นคุณค่าของ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพราะ สามารถนำไปเป็นพื้นฐาน ในการประกอบอาชีพ

7 ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการและคณะครู โรงเรียนบ้านแพรกกลาง ที่ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา นวัตกรรม


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมปลูกพืชสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ เป็นกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียน รักสมุนไพรในท้องถิ่นของตนเอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google