งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มีเนื้อที่ 11 ไร่ 2 งาน 98 ตาราง วา ประกอบด้วยอาคารเรียน 3 หลัง อาคารประกอบ 2 หลัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มีเนื้อที่ 11 ไร่ 2 งาน 98 ตาราง วา ประกอบด้วยอาคารเรียน 3 หลัง อาคารประกอบ 2 หลัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 มีเนื้อที่ 11 ไร่ 2 งาน 98 ตาราง วา ประกอบด้วยอาคารเรียน 3 หลัง อาคารประกอบ 2 หลัง

3 สร้าง 2520 ด้วยงบประมาณ 240,000 จำนวน 3 ห้องเรียน ใช้เป็นห้องเรียน ชั้นอนุบาล 1-2 และ ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อาคารชวนะพงษ์ ( แบบ ป.1 ก )

4 ใช้เป็นห้องสหกรณ์ ห้องวิชาการ ห้องพยาบาล และห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 สร้าง 2521 ด้วยงบประมาณ 500,000 จำนวน 4 ห้องเรียน อาคารท่าราบนุสรณ์ ( แบบ ป.008)

5 ชั้นบน ใช้เป็นห้องจริยธรรม ห้อง E-learning ห้องเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5-6 ชั้นล่าง ใช้เป็น ห้องสมุด ห้องอเนกประสงค์ และห้อง วิทยาศาสตร์ สร้าง 2540 ด้วยงบประมาณ 1,854,000 จำนวน 6 ห้องเรียน อาคารเรียนราชาวดี ( แบบ สปช.105/29 )

6 สร้าง 2523 ด้วยงบประมาณ 141,000 อาคารอเนกประสงค์ ( แบบ สามัญ /336 ) ใช้เป็นโรงอาหาร

7 ห้องน้ำ / ห้องส้วม ปรับปรุงจากเงินบริจาคของผู้มีจิต ศรัทธา เมื่อ 2554 สร้าง 2524 ด้วยงบประมาณ 42,000

8 อาคารผู้บริหาร

9 ลานบัว

10 ลานธรรมะ

11 ลานกล้วยไม้

12 ลาน กวี

13 สวนสัตว์บ้านหนองเต่า

14 สวนจราจร

15 แปลงเกษตร


ดาวน์โหลด ppt มีเนื้อที่ 11 ไร่ 2 งาน 98 ตาราง วา ประกอบด้วยอาคารเรียน 3 หลัง อาคารประกอบ 2 หลัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google