งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานน่ามอง. บ้านพักน่าอยู่ หลังบ้านมีผัก สวนครัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานน่ามอง. บ้านพักน่าอยู่ หลังบ้านมีผัก สวนครัว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานน่ามอง

2 บ้านพักน่าอยู่

3 หลังบ้านมีผัก สวนครัว

4 ร่วมจัดนิทรรศการวันเกษตรแห่งชาติ บริเวณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( แม่เหี๊ยะ )

5 ร่วมประชุมจัดงาน “ ฤดูน้ำแดง ” ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัย และพัฒนา ประมงน้ำจืดชัยนาท จังหวัดชัยนาท

6 ร่วมงาน “ ฤดูน้ำแดง ” ณ แม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัด ชัยนาท

7 รายการงบประมาณ ที่ได้รับ งบประมาณที่ เบิกจ่าย ร้อยละคงเหลือ งบควบคุมการทำการประมง - กิจกรรมควบคุม - ค่าสาธารณูปโภค เงินเดือนพนักงานราชการ งบถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ 941, , , , , , , , , , , , , , ,760.00


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานน่ามอง. บ้านพักน่าอยู่ หลังบ้านมีผัก สวนครัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google