งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานน่ามอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานน่ามอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานน่ามอง

2 บ้านพักน่าอยู่

3 หลังบ้านมีผักสวนครัว

4 ร่วมจัดนิทรรศการวันเกษตรแห่งชาติ บริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่(แม่เหี๊ยะ)
ร่วมจัดนิทรรศการวันเกษตรแห่งชาติ บริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่(แม่เหี๊ยะ)

5 ร่วมประชุมจัดงาน “ฤดูน้ำแดง” ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงน้ำจืดชัยนาท จังหวัดชัยนาท

6 ร่วมงาน “ฤดูน้ำแดง” ณ แม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท
ร่วมงาน “ฤดูน้ำแดง” ณ แม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท

7 งบประมาณและการเบิกจ่าย
( 31 พฤษภาคม 2555 ) รายการ งบประมาณ ที่ได้รับ งบประมาณที่เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ งบควบคุมการทำการประมง - กิจกรรมควบคุม - ค่าสาธารณูปโภค เงินเดือนพนักงานราชการ งบถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ 941,087.00 908,887.00 32,200.00 430,920.00 102,000.00 601,003.99 576,233.33 24,770.66 335,280.00 30,240.00 63.86 63.40 76.93 77.81 29.65 340,083.01 332,653.67 7,429.34 41,910.00 71,760.00


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานน่ามอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google