งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานน่ามอง. บ้านพักน่าอยู่ หลังบ้านมีผัก สวนครัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานน่ามอง. บ้านพักน่าอยู่ หลังบ้านมีผัก สวนครัว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานน่ามอง

2 บ้านพักน่าอยู่

3 หลังบ้านมีผัก สวนครัว

4 ร่วมจัดนิทรรศการวันเกษตรแห่งชาติ บริเวณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( แม่เหี๊ยะ )

5 ร่วมประชุมจัดงาน “ ฤดูน้ำแดง ” ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัย และพัฒนา ประมงน้ำจืดชัยนาท จังหวัดชัยนาท

6 ร่วมงาน “ ฤดูน้ำแดง ” ณ แม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัด ชัยนาท

7 รายการงบประมาณ ที่ได้รับ งบประมาณที่ เบิกจ่าย ร้อยละคงเหลือ งบควบคุมการทำการประมง - กิจกรรมควบคุม - ค่าสาธารณูปโภค เงินเดือนพนักงานราชการ งบถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ 941,087.00 908,887.00 32,200.00 430,920.00 102,000.00 601,003.99 576,233.33 24,770.66 335,280.00 30,240.00 63.86 63.40 76.93 77.81 29.65 340,083.01 332,653.67 7,429.34 41,910.00 71,760.00


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานน่ามอง. บ้านพักน่าอยู่ หลังบ้านมีผัก สวนครัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google