งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดยกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ. ความสะอาด ความเพียงพอ ความปลอดภัย H ealthy A ccessibilty S afety.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดยกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ. ความสะอาด ความเพียงพอ ความปลอดภัย H ealthy A ccessibilty S afety."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดยกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ

2 ความสะอาด ความเพียงพอ ความปลอดภัย H ealthy A ccessibilty S afety

3 สรุปรายการปรับปรุง-ซ่อมแซม รื้อผนังบางส่วนเพื่อเพิ่มการระบายอากาศ ยื่นชายคาเพื่อกันฝน ทำทางเท้าโดยรอบ ใส่กระเบื้องลอนโปร่งแสง ปูกระเบื้องเซรามิกสีขาวภายในห้องน้ำ ปูกระเบื้องเซรามิกสีขาว อ่างน้ำ อ่างล้างมือ ทั้งหมด

4 สรุปรายการปรับปรุง-ซ่อมแซม (ต่อ) กั้นห้องเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาด ติดตั้งระแนงไม้ เพื่อบังตาและเพิ่มการระบาย อากาศ ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบสีขาวจำนวน 1 ชุด พร้อมราวทรงตัว เปลี่ยนโถส้วมนั่งยองสีขาวใหม่ ทั้งหมด เปลี่ยนก๊อกน้ำเป็นแบบประหยัดน้ำ

5 สรุปรายการปรับปรุง-ซ่อมแซม(ต่อ) ติดตั้งอ่างล้างหน้าสีขาว และกระจกเงา ติดตั้งโถปัสสาวะชายสีขาว แทนรางปัสสาวะ หล่อชั้น คสล. สำหรับวางของ จัดหาถังขยะแบบปิดเปิดจำนวน 2 ถังต่อส้วม 1แบบ ติดตั้งไฟฟ้าหลอดประหยัด และปลั๊ก พร้อมเบรกเกอร์

6 สรุปรายการปรับปรุง-ซ่อมแซม(ต่อ) เปลี่ยนบานประตูใหม่ ทาสีทั่วไปทั้งภายนอกและภายใน ทาสีใต้ท้องกระเบื้องสีขาว เพื่อเพิ่มความสว่าง ติดตั้งระบบท่อน้ำดี ท่อน้ำเสียแบบดักกลิ่นที่ สามารถทำความสะอาดได้ และติดตั้ง ท่อระบายอากาศจากสุขภัณฑ์เพิ่ม ติดตั้ง ซ่อมแซมท่อส้วมระหว่างบ่อเกรอะบ่อซึม

7 สรุปรายการปรับปรุง-ซ่อมแซม(ต่อ) ติดตั้งฝาปิด คสล.พร้อมฝาปิดทองเหลืองที่บ่อ เกรอะและบ่อซึม ติดตั้งบ่อรวมน้ำเสีย เครื่องสูบน้ำและบ่อผึ่งน้ำเสีย ในบริเวณที่พื้นดินเดิมไม่สามารถซึมน้ำได้

8 แบบรูปรายการปรับปรุง-ซ่อมแซม ส้วมนักเรียน 1. แบบสปช. 601/26 จำนวนเงิน 84,000 บาท 2. แบบสปช.602/26 จำนวนเงิน 131,000 บาท –แบบสปช. 602/26 ชาย –แบบสปช.602/26 หญิง –แบบสปช.602/26 รวมชาย/หญิง

9 โครงการพัฒนาห้องส้วม มาตรฐาน HAS แบบรูปรายการปรับปรุง-ซ่อมแซม ส้วมนักเรียน 3. แบบสปช. 603/29 จำนวนเงิน 49,000 บาท 4. แบบสปช. 604/45 จำนวนเงิน 72,000 บาท 5. แบบสปช. 605/45 จำนวนเงิน 131,000 บาท 6. แบบ 6 ที่นั่ง/27 จำนวนเงิน –แบบ6ที่นั่ง/27 ชาย จำนวนเงิน 88,000 บาท –แบบ6ที่นั่ง/27 หญิง จำนวนเงิน 77,000 บาท –แบบ6ที่นั่ง/27 รวมชาย/หญิง

10 1.แบบ สปช. 601/26

11

12 2. แบบ สปช. 602/26(ชาย/หญิง)

13

14 2.1แบบ สปช. 602/26(ชาย)

15

16 2.2แบบ สปช. 602/26(หญิง)

17

18 3.แบบ สปช. 603/29

19 4.แบบ สปช. 604/45

20

21 5.แบบ สปช. 605/45

22

23 6.แบบ 6ที่นั่ง/27(ชาย/หญิง)

24

25 6.1แบบ 6ที่นั่ง/27(ชาย )

26

27 6.2.แบบ 6ที่นั่ง/27(หญิง)

28


ดาวน์โหลด ppt โดยกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ. ความสะอาด ความเพียงพอ ความปลอดภัย H ealthy A ccessibilty S afety.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google