งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดยกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดยกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดยกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ
โดยกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ รูปแบบการพัฒนาห้องสุขาของสพฐ. กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ

2 กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ
โครงการพัฒนาห้องสุขา มาตรฐาน HAS Healthy ความสะอาด ความเพียงพอ ความปลอดภัย Accessibilty Safety กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ

3 โครงการพัฒนาห้องสุขา กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ
มาตรฐาน HAS สรุปรายการปรับปรุง-ซ่อมแซม รื้อผนังบางส่วนเพื่อเพิ่มการระบายอากาศ ยื่นชายคาเพื่อกันฝน ทำทางเท้าโดยรอบ ใส่กระเบื้องลอนโปร่งแสง ปูกระเบื้องเซรามิกสีขาวภายในห้องน้ำ ปูกระเบื้องเซรามิกสีขาว อ่างน้ำ อ่างล้างมือ ทั้งหมด กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ

4 โครงการพัฒนาห้องสุขา กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ
มาตรฐาน HAS สรุปรายการปรับปรุง-ซ่อมแซม (ต่อ) กั้นห้องเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาด ติดตั้งระแนงไม้ เพื่อบังตาและเพิ่มการระบายอากาศ ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบสีขาวจำนวน 1 ชุด พร้อมราวทรงตัว เปลี่ยนโถส้วมนั่งยองสีขาวใหม่ ทั้งหมด เปลี่ยนก๊อกน้ำเป็นแบบประหยัดน้ำ กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ

5 โครงการพัฒนาห้องสุขา กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ
มาตรฐาน HAS สรุปรายการปรับปรุง-ซ่อมแซม(ต่อ) ติดตั้งอ่างล้างหน้าสีขาว และกระจกเงา ติดตั้งโถปัสสาวะชายสีขาว แทนรางปัสสาวะ หล่อชั้น คสล. สำหรับวางของ จัดหาถังขยะแบบปิดเปิดจำนวน 2 ถังต่อส้วม 1แบบ ติดตั้งไฟฟ้าหลอดประหยัด และปลั๊ก พร้อมเบรกเกอร์ กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ

6 โครงการพัฒนาห้องสุขา กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ
มาตรฐาน HAS สรุปรายการปรับปรุง-ซ่อมแซม(ต่อ) เปลี่ยนบานประตูใหม่ ทาสีทั่วไปทั้งภายนอกและภายใน ทาสีใต้ท้องกระเบื้องสีขาว เพื่อเพิ่มความสว่าง ติดตั้งระบบท่อน้ำดี ท่อน้ำเสียแบบดักกลิ่นที่สามารถทำความสะอาดได้ และติดตั้ง ท่อระบายอากาศจากสุขภัณฑ์เพิ่ม ติดตั้ง ซ่อมแซมท่อส้วมระหว่างบ่อเกรอะบ่อซึม กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ

7 โครงการพัฒนาห้องสุขา กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ
มาตรฐาน HAS สรุปรายการปรับปรุง-ซ่อมแซม(ต่อ) ติดตั้งฝาปิด คสล.พร้อมฝาปิดทองเหลืองที่บ่อเกรอะและบ่อซึม ติดตั้งบ่อรวมน้ำเสีย เครื่องสูบน้ำและบ่อผึ่งน้ำเสีย ในบริเวณที่พื้นดินเดิมไม่สามารถซึมน้ำได้ กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ

8 โครงการพัฒนาห้องสุขา กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ
มาตรฐาน HAS แบบรูปรายการปรับปรุง-ซ่อมแซม ส้วมนักเรียน 1. แบบสปช. 601/26 จำนวนเงิน 84,000 บาท 2. แบบสปช.602/26 จำนวนเงิน 131,000 บาท แบบสปช. 602/26 ชาย แบบสปช.602/26 หญิง แบบสปช.602/26 รวมชาย/หญิง กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ

9 โครงการพัฒนาห้องส้วม มาตรฐาน HAS
โครงการพัฒนาห้องสุขา มาตรฐาน HAS แบบรูปรายการปรับปรุง-ซ่อมแซม ส้วมนักเรียน 3. แบบสปช. 603/29 จำนวนเงิน 49,000 บาท 4. แบบสปช. 604/45 จำนวนเงิน 72,000 บาท 5. แบบสปช. 605/45 จำนวนเงิน 131,000 บาท 6. แบบ 6 ที่นั่ง/27 จำนวนเงิน แบบ6ที่นั่ง/27 ชาย จำนวนเงิน 88,000 บาท แบบ6ที่นั่ง/27 หญิง จำนวนเงิน 77,000 บาท แบบ6ที่นั่ง/27 รวมชาย/หญิง กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ

10 โครงการพัฒนาห้องสุขา กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ
มาตรฐาน HAS 1. แบบ สปช. 601/26 กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ

11 โครงการพัฒนาห้องสุขา กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ
มาตรฐาน HAS 1. แบบ สปช. 601/26 กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ

12 โครงการพัฒนาห้องสุขา กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ
มาตรฐาน HAS 2. แบบ สปช. 602/26(ชาย/หญิง) กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ

13 โครงการพัฒนาห้องสุขา กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ
มาตรฐาน HAS 2. แบบ สปช. 602/26(ชาย/หญิง) กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ

14 โครงการพัฒนาห้องสุขา กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ
มาตรฐาน HAS 2.1 แบบ สปช. 602/26(ชาย) กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ

15 โครงการพัฒนาห้องสุขา กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ
มาตรฐาน HAS 2.1 แบบ สปช. 602/26(ชาย) กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ

16 โครงการพัฒนาห้องสุขา กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ
มาตรฐาน HAS 2.2 แบบ สปช. 602/26(หญิง) กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ

17 โครงการพัฒนาห้องสุขา กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ
มาตรฐาน HAS 2.2 แบบ สปช. 602/26(หญิง) กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ

18 โครงการพัฒนาห้องสุขา กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ
มาตรฐาน HAS 3. แบบ สปช. 603/29 กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ

19 โครงการพัฒนาห้องสุขา กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ
มาตรฐาน HAS 4. แบบ สปช. 604/45 กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ

20 โครงการพัฒนาห้องสุขา กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ
มาตรฐาน HAS 4. แบบสปช. 604/45 กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ

21 โครงการพัฒนาห้องสุขา กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ
มาตรฐาน HAS 5. แบบ สปช. 605/45 กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ

22 โครงการพัฒนาห้องสุขา กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ
มาตรฐาน HAS 5. แบบ สปช. 605/45 กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ

23 โครงการพัฒนาห้องสุขา กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ
มาตรฐาน HAS 6. แบบ 6ที่นั่ง/27(ชาย/หญิง) กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ

24 โครงการพัฒนาห้องสุขา กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ
มาตรฐาน HAS 6. แบบ 6ที่นั่ง/27(ชาย/หญิง) กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ

25 โครงการพัฒนาห้องสุขา กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ
มาตรฐาน HAS 6.1 แบบ 6ที่นั่ง/27(ชาย) กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ

26 โครงการพัฒนาห้องสุขา กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ
มาตรฐาน HAS 6.1 แบบ 6ที่นั่ง/27(ชาย) กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ

27 โครงการพัฒนาห้องสุขา กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ
มาตรฐาน HAS 6.2. แบบ 6ที่นั่ง/27(หญิง) กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ

28 โครงการพัฒนาห้องสุขา กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ
มาตรฐาน HAS 6.2. แบบ 6ที่นั่ง/27(หญิง) กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ


ดาวน์โหลด ppt โดยกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google