งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“บ้านสุขใจ และ ธุรกิจอุ่นใจ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“บ้านสุขใจ และ ธุรกิจอุ่นใจ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “บ้านสุขใจ และ ธุรกิจอุ่นใจ”
การประกันอัคคีภัย “บ้านสุขใจ และ ธุรกิจอุ่นใจ”

2 การประกันอัคคีภัย บ้านสุขใจ สำหรับบ้านอยู่อาศัย
บ้านสุขใจ สำหรับบ้านอยู่อาศัย - บ้านอยู่อาศัย (อัตราเบี้ย 0.11%) ธุรกิจอุ่นใจ สำหรับสถานประกอบการ - สำนักงาน, คลีนิค (อัตราเบี้ย 0.12%) - หอพัก, แฟลต (อัตราเบี้ย 0.13%) - สมาคม, สโมสร, โรงเรียน (อัตราเบี้ย 0.14%) - ร้านอาหาร, ร้านกาแฟ, ร้านตัดผม, ร้านเสริมสวย, โรงรับจำนำ (อัตราเบี้ย 0.18%) - ร้านทำป้ายโฆษณา, ห้องอัดบันทึกเสียง (อัตราเบี้ย 0.21%) - ร้านซักรีด-ซักแห้ง, ร้านถ่ายรูป, ร้านซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า (อัตราเบี้ย 0.22%) - ร้านค้า, ภัตตาคาร (อัตราเบี้ย 0.23%)

3 ความคุ้มครองบ้านสุขใจ, ธุรกิจอุ่นใจ
ไฟไหม้ ฟ้าผ่า (รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรจากการถูกฟ้าผ่า) ภัยจากลมพายุ ภัยจากการเฉี่ยวและหรือการชนของยวดยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดหรือคลื่นใต้น้ำหรือสึนามิ ภัยจากการระเบิด ภัยจากลูกเห็บ ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า และภัยน้ำท่วม ภายในวเงิน 30,000.- บาท ต่อภัย/ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

4 ทรัพย์สินที่คุ้มครอง บ้านสุขใจ, ธุรกิจอุ่นใจ
ทรัพย์สินที่คุ้มครอง บ้านสุขใจ, ธุรกิจอุ่นใจ สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน) รวมส่วนต่อเติมปรับปรุงอาคาร อาคารย่อย รั้ว กำแพง และประตู เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ รวมทั้งทรัพย์สินต่าง ๆ ที่มิได้อยู่ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ (รวมทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง) ทรัพย์สินอื่น ๆ หมายเหตุ : - บริษัทฯ พิจารณารับประกันภัยสิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างที่มีฝาผนัง ด้านนอกของตัวอาคารก่ออิฐถือปูน หรือคอนกรีตเท่านั้น (ยกเว้น อาคารตึกครึ่งไม้ บ้านไม้ ห้องแถวไม้ และสถานที่ตั้งหรือเก็บทรัพย์สินเอาประกันภัยที่อยู่ในเขตย่านชุมชนแออัด) - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขความคุ้มครองและยกเลิกกรมธรรม์ ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยแถลงข้อความเป็นเท็จ

5 เงื่อนไขเพิ่มเติม

6 เงื่อนไขเพิ่มเติม (ต่อ)

7 เงื่อนไขเพิ่มเติม (ต่อ)

8 QUESTIONS & ANSWERS


ดาวน์โหลด ppt “บ้านสุขใจ และ ธุรกิจอุ่นใจ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google