งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประกันอัคคีภัย “ บ้านสุขใจ และ ธุรกิจอุ่นใจ ”.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประกันอัคคีภัย “ บ้านสุขใจ และ ธุรกิจอุ่นใจ ”."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประกันอัคคีภัย “ บ้านสุขใจ และ ธุรกิจอุ่นใจ ”

2 การประกันอัคคีภัย  บ้านสุขใจ สำหรับบ้านอยู่อาศัย - บ้านอยู่อาศัย ( อัตรา เบี้ย 0.11%)  ธุรกิจอุ่นใจสำหรับสถานประกอบการ - สำนักงาน, คลีนิค ( อัตราเบี้ย 0.12%) - หอพัก, แฟลต ( อัตราเบี้ย 0.13%) - สมาคม, สโมสร, โรงเรียน ( อัตรา เบี้ย 0.14%) - ร้านอาหาร, ร้านกาแฟ, ร้านตัดผม, ร้านเสริมสวย, โรงรับ จำนำ ( อัตราเบี้ย 0.18%) - ร้านทำป้ายโฆษณา, ห้องอัดบันทึกเสียง ( อัตราเบี้ย 0.21%) - ร้านซักรีด - ซักแห้ง, ร้านถ่ายรูป, ร้านซ่อมแซม เครื่องใช้ไฟฟ้า ( อัตราเบี้ย 0.22%) - ร้านค้า, ภัตตาคาร ( อัตรา เบี้ย 0.23%)

3 ความคุ้มครองบ้านสุขใจ, ธุรกิจอุ่นใจ  ไฟไหม้  ฟ้าผ่า ( รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องไฟฟ้าและ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรจากการถูก ฟ้าผ่า )  ภัยจากลมพายุ  ภัยจากการเฉี่ยวและหรือการชนของยวดยานพาหนะ  ภัยจากอากาศยาน  ภัยเนื่องจากน้ำ ( ไม่รวมน้ำท่วม )  ภัยจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดหรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ  ภัยจากการระเบิด  ภัยจากลูกเห็บ  ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า และภัยน้ำท่วม ภายในวเงิน 30,000.- บาท ต่อภัย / ต่อครั้งและตลอดระยะเวลา เอาประกันภัย

4 • สิ่งปลูกสร้าง ( ไม่รวมรากฐาน ) รวมส่วนต่อเติม ปรับปรุงอาคาร อาคารย่อย รั้ว กำแพง และประตู • เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ รวมทั้งทรัพย์สินต่าง ๆ ที่ มิได้อยู่ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ ( รวมทรัพย์สิน ภายในสิ่งปลูกสร้าง ) • ทรัพย์สินอื่น ๆ ทรัพย์สินที่คุ้มครอง บ้านสุข ใจ, ธุรกิจอุ่นใจ หมายเหตุ : - บริษัทฯ พิจารณารับประกันภัยสิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างที่มีฝาผนัง ด้านนอกของตัวอาคารก่ออิฐถือปูน หรือคอนกรีตเท่านั้น ( ยกเว้น อาคารตึกครึ่งไม้ บ้านไม้ ห้องแถวไม้ และสถานที่ตั้งหรือเก็บทรัพย์สินเอาประกันภัยที่อยู่ในเขตย่านชุมชนแออัด ) - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขความคุ้มครองและยกเลิกกรมธรรม์ ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยแถลงข้อความเป็นเท็จ

5 เงื่อนไขเพิ่มเติม

6 เงื่อนไขเพิ่มเติม ( ต่อ )

7

8 QUESTIONS & ANSWERS


ดาวน์โหลด ppt การประกันอัคคีภัย “ บ้านสุขใจ และ ธุรกิจอุ่นใจ ”.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google