งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดตั้งงบประมาณ ปี 2558 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดตั้งงบประมาณ ปี 2558 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดตั้งงบประมาณ ปี 2558 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง

2 จัดกรอบวงเงิน สพท. ครุภัณฑ์ กรอบ สิ่งก่อสร้าง กรอบ

3 องค์ประกอบการพิจารณากรอบวงเงิน
ข้อมูลความขาดแคลน สิ่งก่อสร้าง 60% จำนวนนักเรียน % เฉลี่ย %

4 ครุภัณฑ์ - สำนักงาน - สถานศึกษา
ครุภัณฑ์ สำนักงาน สถานศึกษา สิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างปีเดียว งบผูกพัน

5 สิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างปีเดียว ก่อสร้าง อาคารเรียน อาคารประกอบ 1 กรอบ
ก่อสร้าง อาคารเรียน อาคารประกอบ 1 กรอบ ค่าขนส่ง ปรับปรุงซ่อมแซมฯ กรอบ (เงินเหลือ สร้างใหม่ นำมาสมทบซ่อมแซมได้) * จะแจ้งงบ ’57 ให้ทราบด้วย (สร้างใหม่/ซ่อมแซม/น้ำท่วม)

6 ตารางเปรียบเทียบ ขอ-ได้

7 สิ่งก่อสร้าง งบผูกพัน นักเรียน > 450 คน ขาดแคลน > 10 ห้อง
นักเรียน > คน ขาดแคลน > ห้อง 6 แบบมาตรฐาน + แบบพิเศษ

8 6 แบบมาตรฐาน แบบ 212 ล/55 12,955,000 บาท แบบ 216 ล/55 17,700,000 บาท
แบบ 212 ล/ ,955,000 บาท แบบ 216 ล/ ,700,000 บาท แบบ 318 ล/55 – ก (นอกเขตแผ่นดินไหว) 21,714,000 บาท แบบ 318 ล/55 – ข (เขตแผ่นดินไหว) 22,534,000 บาท แบบ 324 ล/55 – ก (นอกเขตแผ่นดินไหว) 25,690,000 บาท แบบ 324 ล/55 – ข (เขตแผ่นดินไหว) 26,580,000 บาท

9 เงื่อนไข - แบบในเขตแผ่นดินไหว
22 จ. เท่านั้น - พื้นที่ปกติ เลือกแบบมาตรฐาน

10 แนวทางการจัดทำระบบป้องกันอุทกภัย สำหรับสถานศึกษา
สพฐ. กำหนดมาตรฐาน เงื่อนไข ราคา รายการ กำหนดรายละเอียด สรุปประมวลผลภาพรวมงบประมาณ สพท. - ตรวจสอบ พิจารณา คัดเลือก โรงเรียนพื้นที่เปราะบาง/พื้นที่ลุ่ม/พื้นที่เสี่ยง - ชี้แจง ทำความเข้าใจ โรงเรียนพื้นที่เป้าหมาย

11 แนวทางการจัดทำระบบป้องกันอุทกภัย สำหรับสถานศึกษา (ต่อ)
โรงเรียน - ตรวจสอบความจำเป็น - กำหนดแนวทางป้องกัน / บรรเทาปัญหาอุทกภัย - เลือกรายการ /กำหนดรายละเอียด ให้ครอบคลุมความจำเป็น - จัดตั้งงบประมาณ


ดาวน์โหลด ppt การจัดตั้งงบประมาณ ปี 2558 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google