งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3412 การผลิตภาชนะ กล่องกระดาษ และกระดาษแข็ง p.34-3 3419 การผลิตสิ่งของอื่นๆ ที่ทำจากกระดาษและกระดาษแข็ง p.34-4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3412 การผลิตภาชนะ กล่องกระดาษ และกระดาษแข็ง p.34-3 3419 การผลิตสิ่งของอื่นๆ ที่ทำจากกระดาษและกระดาษแข็ง p.34-4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 3412 การผลิตภาชนะ กล่องกระดาษ และกระดาษแข็ง p.34-3 3419 การผลิตสิ่งของอื่นๆ ที่ทำจากกระดาษและกระดาษแข็ง p.34-4

2 3412 การผลิตภาชนะ กล่องกระดาษ และกระดาษแข็ง p.34-3 34120 การผลิตภาชนะและกล่องกระดาษและกระดาษแข็ง /p.34-3 34120-001 กล่องกระดาษคราฟท์ ( ตัน ) /p.34-3 34120-002 สิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์ ( แผ่น ) /p.34-3 34120-003 กล่องกระดาษเคลือบ ( ตัน ) /p.34-3 3419 การผลิตสิ่งของอื่นๆ ที่ทำจากกระดาษและกระดาษแข็ง p.34-4 34190 การผลิตสิ่งของอื่นๆ ที่ทำจากกระดาษ และกระดาษแข็ง /p.34-4 34190-001 กระดาษทิชชู่ ( ตัน ) /p.34-4 34190-002 กระดาษภัณฑ์อื่นๆ ( ตัน ) /p.34-4

3 34207 การพิมพ์ /p.34-5 34207-001 งานพิมพ์ ( ตัน ) /p.34-5 34207-002 งานพิมพ์อื่น ๆ ( พันแผ่น ) /p.34-5 34204 การพิมพ์และการพิมพ์โฆษณาสิ่งพิมพ์อื่นๆ ซึ่งมิใช่หนังสือพิมพ์ /p.34-5 34201 การพิมพ์และการพิมพ์โฆษณาหนังสือพิมพ์ /p.34-5 34201-001 หนังสือพิมพ์ ( ตัน ) /p.34-5


ดาวน์โหลด ppt 3412 การผลิตภาชนะ กล่องกระดาษ และกระดาษแข็ง p.34-3 3419 การผลิตสิ่งของอื่นๆ ที่ทำจากกระดาษและกระดาษแข็ง p.34-4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google