งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำสรรพนาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำสรรพนาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำสรรพนาม

2 ความหมาย คำสรรพนาม คือ คำที่ใช้แทนนามในประโยคสื่อสาร เพื่อมิต้องกล่าวนามนั้นซ้ำอีก แบ่งออกเป็น 6 ชนิด คือ บุรุษสรรพนาม ประพันธสรรพนาม วิภาคสรรพนาม นิยมสรรพนาม อนิยมสรรพนาม ปฤจฉาสรรพนาม

3 บุรุษสรรพนาม 1. บุรุษสรรพนาม ใช้แทนที่เป็นคน สัตว์ สิ่งของ ที่เกี่ยวข้องในการพูดจากัน แบ่งออกเป็น 1.1 สรรพนามบุรุษที่ 1 ใช้แทนผู้พูด เช่น ฉัน ผม ข้าพเจ้า เป็นต้น 1.2 สรรพนามบุรุษที่ 2 ใช้แทนผู้ฟังหรือผู้ที่เราพูดด้วย เช่น เธอ คุณ ท่าน แก เป็นต้น 1.3 สรรพนามบุรุษที่ 3 ใช้แทนผู้ที่ถูกกล่าวถึง เช่น เขา มัน ท่าน แก พระองค์ เป็นต้น

4 ประพันธสรรพนาม


ดาวน์โหลด ppt คำสรรพนาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google