งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะ ของครุภัณฑ์และ รายการก่อสร้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะ ของครุภัณฑ์และ รายการก่อสร้าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะ ของครุภัณฑ์และ รายการก่อสร้าง

2 1. ห้ามมิให้ระบุยี่ห้อและหรือรุ่นของ พัสดุที่จะจัดหา โดยเด็ดขาด รวมถึง ไม่ควรกำหนดรายละเอียดที่เป็นการ เฉพาะเจาะจงยี่ห้อ เช่น ระบุขนาด เฉพาะเจาะจง เป็นต้น เว้นแต่ เป็น การจัดหาที่จำเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็น การเฉพาะ 2. ในการกำหนดแหล่งผู้ผลิต ไม่ควร กีดกันผู้ผลิตหรือผู้ขายที่ผลิตใน ประเทศ

3 แนวทางการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะ ของ ครุภัณฑ์และรายการ ก่อสร้าง 3. ในการกำหนดรายการก่อสร้าง ( สำหรับงานก่อสร้าง ) กรณีสิ่งของ ยังไม่ได้กำหนดมาตรฐาน แต่มี ความจำเป็นต้องใช้สิ่งของซึ่งเห็นว่า มีคุณภาพดี และจำเป็นต้องระบุยี่ห้อ ให้ระบุยี่ห้อสิ่งของนั้นๆ ได้ แต่ต้อง ให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถระบุได้ และให้ถือเป็นหลักการว่าสิ่งของที่มี คุณภาพเทียบเท่าก็ให้ใช้ได้ด้วย

4 แนวทางการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะ ของ ครุภัณฑ์และรายการ ก่อสร้าง 4. ในการกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นการ จัดซื้อ / จ้างทำ หรือจ้างก่อสร้าง ไม่ให้กำหนดเงื่อนไขอื่นที่ไม่ เกี่ยวข้อง เช่น กำหนดคุณสมบัติ ของผู้เสนอราคา หากจำเป็นต้อง กำหนด ให้กำหนดในประกาศ, เงื่อนไขการจัดหา, เอกสารประกวด ราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะ ของครุภัณฑ์และ รายการก่อสร้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google