งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จำนวน style ที่ต้องจัดทำรูปเล่ม จำนวน style ที่ต้องนำมาจัดทำรูปเล่ม Catalogue รวมทั้งหมด 64 style Catalogue ต้องมี 10 หน้า ไซร์ 39.75”x 10.83” ต้องมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จำนวน style ที่ต้องจัดทำรูปเล่ม จำนวน style ที่ต้องนำมาจัดทำรูปเล่ม Catalogue รวมทั้งหมด 64 style Catalogue ต้องมี 10 หน้า ไซร์ 39.75”x 10.83” ต้องมี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 จำนวน style ที่ต้องจัดทำรูปเล่ม จำนวน style ที่ต้องนำมาจัดทำรูปเล่ม Catalogue รวมทั้งหมด 64 style Catalogue ต้องมี 10 หน้า ไซร์ 39.75”x 10.83” ต้องมี หน้าหลัง ทำเป็นรูปแบบแผ่นพับ

3 นำข้อมูลทั้งหมดที่ได้มา สเก็ต โดย 1. แบ่งหน้ากระดาษให้ได้ 10 หน้า ( หน้า – หลัง ) 2. แบ่ง 64 style จำนวน 4 หน้า - page 1 = 19 style - page 3 = 20 style - page 4 = 21 style - page 5 = 4 style โดยแบ่งตาม group ของ เรื่อง รายละเอียดการ ออกแบบ 3. แบ่งหน้ากระดาษตามไซร์ 39.75”x10.83” Page 1,2 = 7.5” Page 3, ปกหน้า = 8.5” Page 4, ปกหลัง = 8.75” Page 5,page 8 = 7.75” Page 6,7= 7.25”

4 จากการที่เราได้ทดลอง ลองปฏิบัติ ทำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการ จัดทำ โครงสร้าง รูปแบบ ของ Catalogue ที่สามารถพิมพ์ และผลิตได้ตามความ ต้องการ

5 ได้ Catalogue Autumn 2011 สำหรับลูกค้า Catalogue Autumn 2011 สำหรับพนักงาน Catalogue Autumn 2011 สำหรับเซลในการนำเสนอ ขาย

6


ดาวน์โหลด ppt จำนวน style ที่ต้องจัดทำรูปเล่ม จำนวน style ที่ต้องนำมาจัดทำรูปเล่ม Catalogue รวมทั้งหมด 64 style Catalogue ต้องมี 10 หน้า ไซร์ 39.75”x 10.83” ต้องมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google