งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางในการเลือกใช้เครื่องจักร บรรจุภัณฑ์ ในอตุสาหกรรมอาหาร อาจารย์ชนันท์ ราษฎร์นิยม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางในการเลือกใช้เครื่องจักร บรรจุภัณฑ์ ในอตุสาหกรรมอาหาร อาจารย์ชนันท์ ราษฎร์นิยม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางในการเลือกใช้เครื่องจักร บรรจุภัณฑ์ ในอตุสาหกรรมอาหาร อาจารย์ชนันท์ ราษฎร์นิยม

2 ความเข้ากันได้กับเครื่องจักร (Machinability) เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ ต้องทำงานร่วมกับ วัสดุบรรจุภัณฑ์ ได้เป็นอย่างดี

3 ความเข้ากันได้กับเครื่องจักร (Machinability) เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ ต้องทำงานร่วมกับ วัสดุบรรจุภัณฑ์ ได้เป็นอย่างดี

4 ความเข้ากันได้กับเครื่องจักร (Machinability) เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ ป้อน ขนถ่าย ตัด ขึ้นรูป บรรจุ ทำ หน้าที่อื่น ร่วมกับ วัสดุบรรจุภัณฑ์ เหมาะสม ถูกต้อง รวดเร็ว ผิดพลาดน้อย

5 องค์ประกอบในการเลือกใช้ เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ ความเร็วของเครื่องจักร สถานที่ติดตั้งเครื่องจักร การควบคุมเครื่องจักร การติดตั้ง การบำรุงรักษา และการ บริการหลังการขาย ค่าใช้จ่าย

6 ระบบการบรรจุ แบ่งตาม ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ อาหาร ลักษณะทางกายภาพของวัสดุบรรจุ ภัณฑ์ ลักษณะการบรรจุ - เติม

7 ระบบการบรรจุ แบ่งตามลักษณะทางกายภาพของ ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ของแข็ง – ชิ้น – เม็ด – ก้อน – แผ่น – เกล็ด – ผง ผลิตภัณฑ์ของเหลว / ของผสมแขวนลอย – แบบไม่เหนียวขั้น – แบบเหนียวข้น “ ความสามารถใน การไหล ”

8 ระบบการบรรจุ แบ่งตามลักษณะทางกายภาพของ วัสดุบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์แบบแข็ง ( คงรูป, ทนแรงดันและ สูญญากาศ ) – แก้ว – กระป๋องโลหะ – บรรจุภัณฑ์พลาสติกแข็ง ( ขึ้นรูปด้วยการฉีด ) บรรจุภัณฑ์แบบกึ่งแข็ง ( คงรูป, ไม่ทนแรงดันและ สูญญากาศ ) – บรรจุภัณฑ์ / ขวดพลาสติก ( ขึ้นรูปด้วยการเป่า ) – ถาดโฟม – ถ้วยไอศครีม ( ขึ้นรูปด้วยความร้อนและสูญญากาศ ) บรรจุภัณฑ์แบบอ่อน ( ไม่คงรูป, ไม่ทนแรงดันและ สูญญากาศ ) – ซองและถุง ( มักต้องใช้การบรรจุแบบกระบอกสูบ )

9 ระบบการบรรจุ แบ่งตามลักษณะการบรรจุ - เติม ระบบการบรรจุผลิตภัณฑ์ ของแข็ง – การบรรจุระบบแรงโน้ม ถ่วง – การบรรจุระบบน้ำหนัก สุทธิ – การบรรจุระบบนับจำนวน – การบรรจุโดยปริมาตร ระบบถ้วยตวง – การบรรจุโดยปริมาตร ระบบใช้เกลียว ระบบการบรรจุผลิตภัณฑ์ ของเหลว – การบรรจุระบบแรงโน้มถ่วง – การบรรจุระบบการตวง วัด โดยใช้ปั้มวัด – การบรรจุระบบสูญญากาศ – การบรรจุระบบความดัน – การบรรจุระบบความดัน - สูญญากาศ – การบรรจุระบบกระบอก ลูกสูบ

10 ระบบการบรรจุแบ่งตามลักษณะการ บรรจุ - เติม การบรรจุแบบระดับคงที่และปริมาตร คงที่

11 ระบบการบรรจุแบ่งตามลักษณะการ บรรจุ - เติม การบรรจุแบบให้ท่อเติมเคลื่อนที่และ ให้ภาชนะเคลื่อนที่

12 ระบบการบรรจุแบ่งตามลักษณะการ บรรจุ - เติม การบรรจุระบบสูญญากาศ

13 ระบบการบรรจุแบ่งตามลักษณะการ บรรจุ - เติม การบรรจุระบบแรงโน้มถ่วง

14 ระบบการบรรจุแบ่งตามลักษณะการ บรรจุ - เติม การบรรจุระบบความดัน

15 ระบบการบรรจุแบ่งตามลักษณะ การบรรจุ - เติม การบรรจุระบบความดัน - สูญญากาศ

16 ระบบการบรรจุแบ่งตามลักษณะ การบรรจุ - เติม การบรรจุระบบใช้ถ้วยตวงวัด

17 ระบบการบรรจุแบ่งตามลักษณะ การบรรจุ - เติม การบรรจุระบบใช้เกลียว

18 เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ เครื่องจักรผลิตบรรจุภัณฑ์ – เครื่องปั้มกล่อง – เครื่องเป่าขวดพลาสติก – เครื่องเป่าขวดแก้ว – เครื่องพิมพ์ เครื่องจักรทดสอบบรรจุภัณฑ์ – เครื่องวัดแรงกดของกล่องกระดาษลูกฟูก เครื่องจักรสำหรับบรรจุ

19 เครื่องจักรสำหรับบรรจุ ( รายงาน + นำเสนอหน้าชั้น ) – เครื่องบรรจุ - เติม – เครื่องบรรจุ สูญญากาศ – เครื่องห่อ – เครื่องหด / ยืด รัดรูป – เครื่องปิดฝา – เครื่องปิดผนึก – เครื่องปิดซอง พลาสติก – เครื่องปิดกระป๋อง – เครื่องปิดฉลาก – เครื่องบรรจุกล่อง

20 เครื่องพิมพ์ แบบถ่ายผ่านหรือแบบพื้นนูน (Relief) – Letterpress – Flexography แบบแบนราบ (Planographic) – Offset lithography แบบกราวัวร์ / โรโตกราวัวร์ (Gravure/Rotogravure) แบบสกรีน (Screen) แบบไร้สัมผัส (Non-contact) – Inkjet

21 Letterpress – Platen press

22 Letterpress – Plate

23

24 Letterpress – Flatbed cylinder press

25 Letterpress – Rotary press

26 Flexography

27 Flexography – Plate

28 Flexography – Stack press

29 Flexography – In-line press

30 Flexography – Common impression cylinder press

31 Offset/lithography

32 Offset/lithography – Plate

33

34 Offset/lithography – Dampening system

35 Rotogravure

36 Rotogravure – Plate

37

38 Screen printing

39

40 Inkjet printing


ดาวน์โหลด ppt แนวทางในการเลือกใช้เครื่องจักร บรรจุภัณฑ์ ในอตุสาหกรรมอาหาร อาจารย์ชนันท์ ราษฎร์นิยม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google