งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการทำแม่พิมพ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการทำแม่พิมพ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการทำแม่พิมพ์
ตุ๊กตาปูนปลาสเตอร์ อุปกรณ์ ขั้นตอนการทำตุ๊กตา ขั้นตอนการแกะตุ๊กตา ขั้นตอนการทำแม่พิมพ์ ขั้นตอนการแพ็กขาย

2 อุปกรณ์ 1. ปูนปลาสเตอร์ 2.ภาชนะรองรับการตากแห้ง 3.ภาชนะใส่ส่วนผสม
4.น้ำ 5.แบบยางพารา

3 ขั้นตอนการทำตุ๊กตา 1.นำปูนปลาสเตอร์มาผสมกับน้ำ ปูน 1 ส่วน น้ำ 1 ส่วน 2.ผสมให้เข้ากัน 3.เทใส่แม่พิมพ์ 4.ตากแห้งไว้ ประมาณ 20 นาที 5.เมื่อแห้งแล้วก็นำมาแกะ โดยนำมือลูบซันไลด์เพื่อการแกะที่ง่ายขึ้น 6.แล้วเราก็จะได้ตุ๊กตาที่สวยงาม

4 ขั้นตอนการแกะตุ๊กตา 1.นำมือไปลูบซันไลด์ 2.แล้วแกะ

5 ขั้นตอนการทำแม่พิมพ์
1.ยางพารามาเทใส่ต๊กตาปูนปลาสเตอร์ 2ตากแห้งไว้ประมาณ 1 อาทิตย์ 3.เราก็จะได้แม่พิมพ์

6 ขั้นตอนการแพ็กขาย 1.นำตุ๊กตาใส่ถุงพลาสติก
2.นำไปใส่กล่องที่มีหนังสือพิมพ์รอง ทำจนกว่าจะเต็มชั้น


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการทำแม่พิมพ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google