งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการ ทำตุ๊กตา ขั้นตอนการ ทำตุ๊กตา ขั้นตอนการ ทำแม่พิมพ์ ขั้นตอนการ ทำแม่พิมพ์ อุปกรณ์ ขั้นตอนการ แกะตุ๊กตา ขั้นตอนการ แกะตุ๊กตา ขั้นตอน การแพ็กขาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการ ทำตุ๊กตา ขั้นตอนการ ทำตุ๊กตา ขั้นตอนการ ทำแม่พิมพ์ ขั้นตอนการ ทำแม่พิมพ์ อุปกรณ์ ขั้นตอนการ แกะตุ๊กตา ขั้นตอนการ แกะตุ๊กตา ขั้นตอน การแพ็กขาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการ ทำตุ๊กตา ขั้นตอนการ ทำตุ๊กตา ขั้นตอนการ ทำแม่พิมพ์ ขั้นตอนการ ทำแม่พิมพ์ อุปกรณ์ ขั้นตอนการ แกะตุ๊กตา ขั้นตอนการ แกะตุ๊กตา ขั้นตอน การแพ็กขาย ขั้นตอน การแพ็กขาย ตุ๊กตาปูน ปลาสเตอร์

2 อุปกรณ์ 1. ปูนปลาสเตอร์ 2. ภาชนะรองรับการตากแห้ง 3. ภาชนะใส่ส่วนผสม 4. น้ำ 5. แบบยางพารา

3 ขั้นตอนการทำตุ๊กตา 1. นำปูนปลาสเตอร์มาผสมกับน้ำ ปูน 1 ส่วน น้ำ 1 ส่วน 2. ผสมให้เข้ากัน 3. เทใส่แม่พิมพ์ 4. ตากแห้งไว้ ประมาณ 20 นาที 5. เมื่อแห้งแล้วก็นำมาแกะ โดยนำมือลูบ ซันไลด์เพื่อการแกะที่ง่ายขึ้น 6. แล้วเราก็จะได้ตุ๊กตาที่สวยงาม

4 ขั้นตอนการแกะตุ๊กตา 1. นำมือไปลูบซันไลด์ 2. แล้วแกะ

5 ขั้นตอนการทำแม่พิมพ์ 1. ยางพารามาเทใส่ต๊กตาปูนปลาสเตอร์ 2 ตากแห้งไว้ประมาณ 1 อาทิตย์ 3. เราก็จะได้แม่พิมพ์

6 ขั้นตอนการแพ็กขาย 1. นำตุ๊กตาใส่ถุงพลาสติก 2. นำไปใส่กล่องที่มีหนังสือพิมพ์รอง ทำจนกว่าจะเต็มชั้น


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการ ทำตุ๊กตา ขั้นตอนการ ทำตุ๊กตา ขั้นตอนการ ทำแม่พิมพ์ ขั้นตอนการ ทำแม่พิมพ์ อุปกรณ์ ขั้นตอนการ แกะตุ๊กตา ขั้นตอนการ แกะตุ๊กตา ขั้นตอน การแพ็กขาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google