งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โลก (Earth). โลกเป็นดาวเคราะห์ที่ห่างจากดวง อาทิตย์เป็นอันดับที่สาม และมีขนาดใหญ่ เป็นอันดับที่ห้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โลก (Earth). โลกเป็นดาวเคราะห์ที่ห่างจากดวง อาทิตย์เป็นอันดับที่สาม และมีขนาดใหญ่ เป็นอันดับที่ห้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โลก (Earth)

2

3

4

5 โลกเป็นดาวเคราะห์ที่ห่างจากดวง อาทิตย์เป็นอันดับที่สาม และมีขนาดใหญ่ เป็นอันดับที่ห้า

6 โลกเป็นดาวเคราะห์เพียงดวงเดียวใน ระบบสุริยะที่มีชื่อเรียกที่ไม่ได้มาจาก ตำนานของกรีกหรือโรมัน เป็นดาว เคราะห์เพียงดวงเดียวที่สามารถศึกษาได้ โดยไม่ต้องอาศัยยานอวกาศ แต่กว่าที่จะ ทำการสำรวจได้ครอบคลุมพื้นผิวทั้งหมด ของโลกก็ล่วงเลยเข้ามาในศตวรรษที่ 20 ภาพถ่ายจากยานอวกาศซึ่งนอกจากช่วย ในการทำแผนที่แล้ว ยังนำมาใช้ในการ ทำนายสภาพภูมิอากาศ

7 โลกหมุนรอบตัวเองใช้เวลา 23.9345 ชั่วโมงและโคจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลา 365.256 วัน มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 12,756 กิโลเมตร

8 โลกในอดีตมีการหมุนรอบตัวเองที่เร็ว มาก แกนแกลางที่เป็นเหล็กและนิเกลทำ ให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้น บรรยากาศที่ ห่อหุ้มโลกป้องกันอันตรายที่เกิดจากรังสี ที่ปลดปล่อยออกจากดวงอาทิตย์และ ดวงดาวอื่นๆ

9

10 โครงสร้างของโลก

11

12 ความหนาของเปลือก เปลี่ยนแปลงไปได้ ในแต่ละบริเวณ ในมหาสมุทรจะมีความ หนาน้อยกว่าในผืนทวีป ส่วนที่เป็น แกนกลางส่วนในและเปลือก เป็น ของแข็ง ส่วนที่เป็น mantle และ แกนกลางส่วนนอกเป็น plastic หรือ semi-fluid ส่วนต่างๆแยกออกจากกัน ด้วยความไม่ต่อเนื่อง (discontinuity) ซึ่งได้หลักฐานจากคลื่นแผ่นดินไหว และ ความไม่ต่อเนื่องที่รู้จักกันดีคือ Mohorovicic discontinuity

13 แกนกลางประกอบด้วยเหล็กเป็นส่วน ใหญ่ ( หรือนิเกล / เหล็ก ) อุณหภูมิที่จุด ศูนย์กลางของแกนกลางโลกประมาณ 7500 K ซึ่งสูงกว่าอุณหภูมิที่พื้นผิวของ ดวงอาทิตย์ ชั้น lower mantle ส่วน ใหญ่ประกอบซิลิคอน, แมกนีเซียม แล ออกซิเจน และบางส่วนของเหล็ก, แคลเซียม และ อลูมิเนียม ชั้น upper mantle ส่วนใหญ่ประกอบด้วยโอลิวีน และ ไพรอกซีน, แคลเซียม และ อลูมิเนียม ข้อมูลเหล่านี้ได้จากการศึกษา คลื่นแผ่นดินไหว

14 ส่วนประกอบของโลก

15 โลกเป็นดาวเคราะห์ในระบบสุริยะที่มี ความหนาแน่นมากที่สุด

16 เปลือกแบ่งออกได้เป็นหลายเพลต ที่ เคลื่อนที่ได้อย่างเป็นอิสระบนชั้น mantle ทฤษฎีที่ใช้ในการอธิบายการ เคลื่อนตัวของเพลต เรียกว่าเพลตเทคโท นิคส์ (plate tectonics)

17 เพลตที่สำคัญ 8 เพลต North American Plate – North America, western North Atlantic and Greenland South American Plate – South America and western South Atlantic Antarctic Plate – Antractic and the “South Ocean” Eurasian Plate – eastern North Atlantic, Europe, and Asia except for India

18 เพลตที่สำคัญ 8 เพลต African Plate – African, eastern South Atlantic and western Indian Ocean Indian-Austrian Plate – India, Australia, New Zealand and most of Indian Ocean Nazca Plate – eastern Pacific Ocean adjacent to South America Pacific Plate - most of thePacific Ocean (and the southern coast of California)

19

20 พื้นผิวโลกซึ่งมีอายุน้อย เนื่องจากการที่มี ขบวนการทำลายและสร้างขึ้นใหม่ของ พื้นผิวโลกตลอดเวลา ดังนั้น ประวัติศาสตร์ของโลกในยุคแรกจึงหาย สาบสูญ โลกซึ่งเชื่อว่ามีอายุอยู่ประมาณ 4.5 ถึง 4.6 พันล้านปี แต่หินที่เชื่อว่าแก่ ที่สุดมีอายุเพียง 4 พันล้านปี ซากดึกดำ บรรพ์ที่เก่าแก่ที่สุดเป็นส่วนของสิ่งมีชีวิต ที่มีอายุน้อยกว่า 3.9 พันล้านปี และยังไม่ พบหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงจุดเริ่มต้น ของการเกิดของสิ่งมีชีวิต

21 ประมาณ 71% ของพื้นผิวโลก ปกคลุม ด้วยน้ำ โลกเป็นเพียงดาวเคราะห์ดวง เดียวในระบบสุริยะที่มีน้ำในรูปของเหลว ที่อยู่บนพื้นผิว น้ำที่อยู่ในรูปของ ของเหลวมีความสำคัญมากกับสิ่งมีชีวิต ความร้อนที่กักเก็บอยู่ในมหาสมุทรมี ความสำคัญในการทำให้อุณหภูมิของ โลกมีความเสถียร น้ำยังเป็นตัวการที่ทำ ให้เกิดการผุพังทำลายบนแผ่นทวีปที่ซึ่ง ไม่พบในดาวเคราะห์อื่น ( ถึงแม้ว่าอาจ เคยเกิดขึ้นบนดาวอังคารในอดีตที่ผ่าน มา )

22

23 บรรยากาศของโลกประกอบด้วย ไนโตรเจน 78%, ออกซิเจน 21% ส่วน ที่เหลือเป็น อากอน, คาร์บอนไดออกไซต์ และ น้ำ เป็นที่เชื่อกันว่าในขณะที่เกิดโลก ขึ้นใหม่ๆนั้น ปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ ในบรรยากาศอาจสูงมาก บางส่วนละลาย อยู่ในมหาสมุทรและถูกพืชนำไปใช้

24 การเจริญเติบโตของพืชทำให้เกิดการ ไหลเวียนของคาร์บอนไดออกไซต์ ปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ที่หลงเหลือ อยู่ในบรรยากาศมีความสำคัญอย่างมาก ในการรักษาความเสถียรของอุณหภูมิ ของโลกโดยอาศัยปรากฏการณ์เรือน กระจก ซึ่งจะสามารถทำให้อุณหภูมิของ พื้นผิวเฉลี่ยสูงขึ้นได้ประมาณ 35 O C ถ้า ปราศจากระบบดังกล่าวโลกอาจ กลายเป็นน้ำแข็งทั้งหมดและสิ่งมีชีวิต ต่างๆ ก็ไม่สามารถอยู่ได้

25 สิ่งที่น่าสังเกตอันหนึ่งเกี่ยวกับปริมาณ ออกซิเจนในบรรยากาศ ซึ่งโดยทั่วไป ออกซิเจนมีความไวต่อการทำปฏิกิริยา กับธาตุอื่นๆมาก ออกซิเจนที่อยู่ใน บรรยากาศเป็นผลมาจากกระบวนการ ทางชีวภาพ ซึ่งถ้าปราศจากสิ่งมีชีวิตก็ ไม่อาจมีออกซิเจนในบรรยากาศได้

26 โลกมี สนามแม่เหล็กซึ่ง เกิดจาก กระแสไฟฟ้าที่ แกนกลาง ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น ระหว่างลมสุริยะ สนามแม่เหล็กโลก และบรรยากาศ ตอนบนของโลก ทำให้เกิด ปรากฏการณ์ที่ เรียกว่า auroras

27


ดาวน์โหลด ppt โลก (Earth). โลกเป็นดาวเคราะห์ที่ห่างจากดวง อาทิตย์เป็นอันดับที่สาม และมีขนาดใหญ่ เป็นอันดับที่ห้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google