งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดก็ คือ ลูกหลานของพวกเราเอง ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หรือ ภาวะภูมิอากาศ เปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่ของ โลกเราในปัจจุบัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดก็ คือ ลูกหลานของพวกเราเอง ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หรือ ภาวะภูมิอากาศ เปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่ของ โลกเราในปัจจุบัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดก็ คือ ลูกหลานของพวกเราเอง ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หรือ ภาวะภูมิอากาศ เปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่ของ โลกเราในปัจจุบัน สังเกตได้จาก อุณหภูมิ ของโลกที่ สูงขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุหลักของปัญหานี้ มาจาก ก๊าซเรือน กระจก (Greenhouse gases)

3  คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)  มีเทน  CFC  Nitrous Oxide (N2O)

4  ปรากฏการณ์เรือนกระจก มีความสำคัญกับโลก เพราะก๊าซจำพวก คาร์บอนไดออกไซด์ หรือ มีเทน จะกักเก็บความร้อนบางส่วนไว้ในในโลก ไม่ให้สะท้อนกลับสู่บรรยากาศทั้งหมด มิฉะนั้น โลกจะกลายเป็นแบบดวงจันทร์ ที่ตอนกลางคืน หนาวจัด ( และ ตอนกลางวันร้อนจัด เพราะไม่มี บรรยากาศ กรองพลังงาน จาก ดวงอาทิตย์ ) ซึ่ง การทำให้โลกอุ่นขึ้นเช่นนี้ คล้ายกับหลักการ ของ เรือนกระจก ( ที่ใช้ปลูกพืช ) จึงเรียกว่า ปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect)

5  แม้ว่าโดยเฉลี่ยแล้ว อุณหภูมิของโลกจะเพิ่มขึ้น ไม่มากนัก แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อ เป็นทอด ๆ และจะมีผลกระทบกับโลกในที่สุด ขณะนี้ผลกระทบดังกล่าวเริ่มปรากฏให้เห็นแล้ว ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ตัวอย่างที่เห็นได้ ชัด คือ การละลายของน้ำแข็งทั่วโลก ที่เป็นธาร น้ำแข็ง น้ำแข็งที่ละลายนี้จะไปเพิ่มปริมาณน้ำ ในมหาสมุทร เมื่อประกอบกับอุณหภูมิเฉลี่ยของ น้ำสูงขึ้น ทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นมาก ส่งผล ให้เมืองสำคัญ ๆ ที่อยู่ริมมหาสมุทรตกอยู่ใต้ ระดับน้ำทะเลทันที

6 1. การลดระยะทาง 2. ปิดเครื่องปรับอากาศ 3. ลดระดับการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้า 4. Reuse 5. การรักษาป่าไม้ 6. ลดการใช้น้ำมัน

7  เปลี่ยนหลอดไฟ  ขับรถให้น้อยลง  รีไซเคิลให้มาก ขึ้น  เช็คลมยาง  ใช้น้ำร้อนให้น้อย ลง

8  หลีกเลี่ยง ผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์เยอะ  ปรับอุณหภูมิห้อง ของคุณ ( สำหรับเมือง นอก )  ปลูกต้นไม้  ปิดเครื่องใช้ ไฟฟ้าที่ไม่ใช้

9  1 สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพลังงาน เชื้อเพลิงได้ และเราจะมีพลังงานทดแทนให้ใช้กัน อย่างเกินพอครับ  2 สามารถแก้ไขปัญหาสภาวะเรือนกระจกได้โดย สิ้นเชิง ซึ่งจะทำให้โลกเย็นลงได้อย่างรวดเร็ว โดย ที่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ยังคงค้างอยู่ในชั้น บรรยากาศนั้นจะไม่เป็นผล อีกต่อไป

10  http://www.thaigoodview.com/library/teac hershow/lopburi/usa_s/global_warming/in dex.html


ดาวน์โหลด ppt ที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดก็ คือ ลูกหลานของพวกเราเอง ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หรือ ภาวะภูมิอากาศ เปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่ของ โลกเราในปัจจุบัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google