งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาวะโลกร้อน นายอัศวิน สมบูรณชนะชัย 5211002474 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ปี2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาวะโลกร้อน นายอัศวิน สมบูรณชนะชัย 5211002474 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ปี2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาวะโลกร้อน นายอัศวิน สมบูรณชนะชัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร ปี2

2 ภาวะโลกร้อน ที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือ ลูกหลานของพวกเราเอง
  ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่ของโลกเราในปัจจุบัน สังเกตได้จาก อุณหภูมิ ของโลกที่สูงขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุหลักของปัญหานี้ มาจาก ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gases)

3 ก๊าซที่ก่อให้เกิด ปรากฏการณ์เรือนกระจก
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)  มีเทน CFC Nitrous Oxide (N2O)

4 ปรากฏการณ์เรือนกระจก
ปรากฏการณ์เรือนกระจก มีความสำคัญกับโลก เพราะก๊าซจำพวก คาร์บอนไดออกไซด์ หรือ มีเทน จะกักเก็บความร้อนบางส่วนไว้ในใน โลก ไม่ให้สะท้อนกลับสู่บรรยากาศทั้งหมด มิฉะนั้น โลกจะกลายเป็น แบบดวงจันทร์ ที่ตอนกลางคืนหนาวจัด (และ ตอนกลางวันร้อนจัด เพราะไม่มีบรรยากาศ กรองพลังงาน จาก ดวงอาทิตย์) ซึ่งการทำให้โลก อุ่นขึ้นเช่นนี้ คล้ายกับหลักการของ เรือนกระจก (ที่ใช้ปลูกพืช) จึง เรียกว่า ปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect)

5 ผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน
แม้ว่าโดยเฉลี่ยแล้ว อุณหภูมิของโลกจะเพิ่มขึ้นไม่มากนัก แต่ผลกระทบ ที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อเป็นทอด ๆ และจะมีผลกระทบกับโลกในที่สุด ขณะนี้ผลกระทบดังกล่าวเริ่มปรากฏให้เห็นแล้วทั่วโลก รวมทั้งประเทศ ไทย ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือ การละลายของน้ำแข็งทั่วโลก ที่เป็นธาร น้ำแข็ง น้ำแข็งที่ละลายนี้จะไปเพิ่มปริมาณน้ำในมหาสมุทร เมื่อ ประกอบกับอุณหภูมิเฉลี่ยของน้ำสูงขึ้น ทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นมาก ส่งผลให้เมืองสำคัญ ๆ ที่อยู่ริมมหาสมุทรตกอยู่ใต้ระดับน้ำทะเลทันที

6 จะป้องกันได้อย่าง ไร 1. การลดระยะทาง 2. ปิดเครื่องปรับอากาศ 3. ลดระดับการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้า 4. Reuse 5. การรักษาป่าไม้ 6. ลดการใช้น้ำมัน

7 การแก้ปัญหาโลกร้อน เปลี่ยนหลอดไฟ ขับรถให้น้อยลง รีไซเคิลให้มาก ขึ้น
เช็คลมยาง ใช้น้ำร้อนให้น้อย ลง

8 การแก้ปัญหาโลกร้อน[ต่อ]
หลีกเลี่ยง ผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์เยอะ ปรับอุณหภูมิห้อง ของคุณ(สำหรับเมืองนอก) ปลูกต้นไม้ ปิดเครื่องใช้ ไฟฟ้าที่ไม่ใช้

9 กับการแก้ปัญหาโลกร้อน
ประโยชน์พลังงานทดแทนใหม่ กับการแก้ปัญหาโลกร้อน 1 สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพลังงานเชื้อเพลิงได้ และเราจะมี พลังงานทดแทนให้ใช้กันอย่างเกินพอครับ 2 สามารถแก้ไขปัญหาสภาวะเรือนกระจกได้โดยสิ้นเชิง ซึ่งจะทำให้โลกเย็น ลงได้อย่างรวดเร็ว โดยที่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ยังคงค้างอยู่ในชั้น บรรยากาศนั้นจะไม่เป็นผล อีกต่อไป

10 เอกสารอ้างอิง al_warming/index.html


ดาวน์โหลด ppt ภาวะโลกร้อน นายอัศวิน สมบูรณชนะชัย 5211002474 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ปี2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google