งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รังสีที่แผ่ออกมา ประกอบด้วย รังสี เอ๊กซ (X-ray) แกมมา (Gamma) อุลตราไวโอเลต (UV) คิดเป็น ประมาณร้อยละ 9 ของพลังงาน ทั้งหมด นอกนั้น เป็นรังสีที่มองเห็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รังสีที่แผ่ออกมา ประกอบด้วย รังสี เอ๊กซ (X-ray) แกมมา (Gamma) อุลตราไวโอเลต (UV) คิดเป็น ประมาณร้อยละ 9 ของพลังงาน ทั้งหมด นอกนั้น เป็นรังสีที่มองเห็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รังสีที่แผ่ออกมา ประกอบด้วย รังสี เอ๊กซ (X-ray) แกมมา (Gamma) อุลตราไวโอเลต (UV) คิดเป็น ประมาณร้อยละ 9 ของพลังงาน ทั้งหมด นอกนั้น เป็นรังสีที่มองเห็น ร้อยละ 41 และที่ มองไม่เห็นร้อยละ 50 Solar radiation

2 พลังงานคลื่นสั้นที่ตก กระทบผิวโลก เท่ากับ 47 ส่วน แบ่งเป็น 1. พลังงานจากลำ แสงอาทิตย์ โดยตรง 31 ส่วน 2. จากพลังงาน แสงอาทิตย์ที่เกิด จากการกระจาย แสงในบรรยากาศ 16 ส่วน สมดุลพลังงานคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้า

3 ฤดูกาล (Climate) ความแตกต่างของ ระยะห่างระหว่างโลกและดวง อาทิตย์ในวงโคจรไม่ใช่ปัจจัย หลักที่ทำให้รังสีดวงอาทิตย์ตก กระทบโลกเปลี่ยนไปได้มากจน ทำให้เกิดฤดูกาล ฤดูกาลใน โลกเป็นผลจาก 1. การเบี่ยงเบนของ ระนาบของอิเควเตอร์ของโลก (Equatorial Plane) ไปจาก ระนาบการหมุน (Orbital Plane) และ 2. การวางตัวของแกน หมุนของโลกในอวกาศใน ขณะที่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ แกนหมุนของโลกนี้วางตัวเป็น มุม 23◦27’ ( หรือ 23.45◦) กับ วงโคจรตลอดเวลา ดังนั้น ตำแหน่งดวงอาทิตย์ที่ปรากฏใน ท้องฟ้าในแต่ละวันของแต่ละ ตำแหน่งบนโลกจะแปรเปลี่ยน ตลอดปี

4 มวลอากาศ อากาศมีลักษณะ เป็นโมเลกุลและมีน้ำหนัก มวล อากาศที่อยู่บนจะกดทับ มวล อากาศที่อยู่ด้านล่างเป็นความกด ของอากาศ มวลอากาศในที่สูง และอุณหภูมิสูงกว่าจะมีมวล อากาศเบาบางความกดน้อย มวล อากาศที่อยู่ในที่ต่ำจะได้รับการ กดทับเกิดเป็นเขตความกดสูง ความกดอากาศ (Atmospheric Pressure)

5 ลม คืออากาศการที่เคลื่อนที่จาก ที่มีความกดสูงไปยังที่มีความกด อากาศต่ำกว่า เพื่อปรับระดับ ความแตกตางของความกด อากาศให้สมดุล บริเวณความกด ต่ำเป็นเขตที่มีความปรวนแปรของ ลมสูงมาก ตรงข้ามกับศูนย์กลาง ของความกดสูง จะมีท้องฟ้า แจ่มใส ลมสงบ ลม (WIND)

6  ลมประจำ เป็นลมที่พัดอยู่ ประจำตลอดทั้งปีใน ทิศทางเดียวจากหย่อม ความกดสูงสู่หยอมความ กดต่ำเป็นสาเหตุสำคัญที่ พัดผิวน้ำทำให้เกิด กระแสน้ำขนาดใหญ่ ไหลวนไปตามทิศทางของ ลมด้วย  ความหนาแน่น ระดับ ความเค็มและอุณหภูมิของ น้ำบ่งบอกความหนาแนน เขตที่มีการระเหยสูงทำให้ ค่าความเค็ม และ ความ หนาแน่นมากมักจมตัวลง เบื่องลางผลักดันให้น้ำ ด้านล่างไหลเวียนขึ้น  ความเย็น เป็นสึ่งเพิ่ม ความหนาแน่น ก้อนน้ำแข็ง จะแยกความเค็มของน้ำ เพราะเป็น การเพิ่มความ เค็มของน้ำที่เหลืออยู่เป็น มวลน้ำที่มีความหนาแน่น สูง กระแสน้ำใน มหาสมุทร

7


ดาวน์โหลด ppt รังสีที่แผ่ออกมา ประกอบด้วย รังสี เอ๊กซ (X-ray) แกมมา (Gamma) อุลตราไวโอเลต (UV) คิดเป็น ประมาณร้อยละ 9 ของพลังงาน ทั้งหมด นอกนั้น เป็นรังสีที่มองเห็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google