งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Plate tectonics and sea floor spreading Plate tectonics and Sea floor spreading.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Plate tectonics and sea floor spreading Plate tectonics and Sea floor spreading."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Plate tectonics and sea floor spreading Plate tectonics and Sea floor spreading

2 Plate tectonics and sea floor spreading Plate tectonics เป็นการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด Sea floor spreading ทฤษฎีที่ใช้ในการอธิบายการเกิดขึ้นของมหาสมุทรและทวีป

3 Plate tectonics and sea floor spreading เปลือกโลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่หยุดนิ่ง เกิดจาก “ แรงขับเคลื่อน ” ที่สำคัญคือความร้อนที่อยู่ภายในโลก ความร้อนที่มีปริมาณไม่สม่ำเสมอในแต่ละบริเวณ เป็นตัวทำให้แผ่นเปลือกโลกแตกออกจากกัน เปลือกโลกที่แตกออก มีการเคลื่อนที่ต่อไปได้ เพราะ... ใต้เปลือกโลกมีหินเหลว ไหลได้ อยู่ในชั้น Asthenosphere

4 Plate tectonics and sea floor spreadingรอยแตกของเปลือกโลก

5 ใต้เปลือกโลกคือหินเหลวในชั้น Asthenosphere

6 Plate tectonics and sea floor spreading ความร้อนภายในโลกมาจากไหน ? โลกของเราเกิดขึ้นมานานราว 4.5 พันล้านปีมาแล้ว แม้ว่าโลกจะเกิดมาจากก๊าซร้อน แต่ด้วยเวลาที่ยาวนานขนาดนี้ โลกก็ควรจะเย็นตัวลงได้แล้ว ในปัจจุบัน ก็ยังพบว่า ภายในของโลกยังมีอุณหภูมิสูงอยู่มาก ความร้อนที่สะสมอยูภายในโลกนี้ มีที่มาจาก 2 สาเหตุ คือ 1. จากการสลายตัวของธาตุกัมมันตภาพรังสีที่มีอายุยืนยาวมากๆ พลังงานความร้อนจะถูกปล่อยออกมา ในช่วงที่เกิดการสลายตัว 2. ความดันภายในโลก ซึ่งสูงมาก ทำให้เกิดความร้อน

7 Plate tectonics and sea floor spreading ภาพวัฏจักรของเปลือกโลก

8 Plate boundaries 1. Divergent boundaries -- where new crust is generated as the plates pull away from each other. 2. Convergent boundaries - - where crust is destroyed as one plate dives under another. 3. Transform boundaries -- where crust is neither produced nor destroyed as the plates slide horizontally past each other.

9 Plate tectonics and sea floor spreading Divergent boundary

10 Plate tectonics and sea floor spreading Convergent boundaries 1. Oceanic-Oceanic convergence 2. Oceanic-Continental convergence 3. Continental-Continental convergence

11 Plate tectonics and sea floor spreading Oceanic-oceanic convergence

12 Plate tectonics and sea floor spreading Oceanic-continental Convergence

13 Plate tectonics and sea floor spreading Continental-continental convergence

14 oceanic-oceanic oceanic- continental

15 continental- continental

16 Plate tectonics and sea floor spreading Transform boundaries

17 Plate tectonics and sea floor spreading Hot spots

18


ดาวน์โหลด ppt Plate tectonics and sea floor spreading Plate tectonics and Sea floor spreading.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google