งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Structure of the Earth โครงสร้างภายใน โลก โครงสร้างภายใน โลก (Structure of the Earth) โครงสร้างภายในโลกจะมีการ แบ่งเป็นชั้นๆ เหมือนหัวหอม เพราะอะไร ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Structure of the Earth โครงสร้างภายใน โลก โครงสร้างภายใน โลก (Structure of the Earth) โครงสร้างภายในโลกจะมีการ แบ่งเป็นชั้นๆ เหมือนหัวหอม เพราะอะไร ?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Structure of the Earth โครงสร้างภายใน โลก โครงสร้างภายใน โลก (Structure of the Earth) โครงสร้างภายในโลกจะมีการ แบ่งเป็นชั้นๆ เหมือนหัวหอม เพราะอะไร ?

2 Structure of the Earth โลกเกิดขึ้นมา ได้อย่างไร พิจารณาจากทฤษฎีการกำเนิดของดวงดาว ที่ยอมรับกันอยู่ในปัจจุบัน Expansion Nebula Supernova Galaxy, Star BigBang Big bang - 15 พันล้านปีที่แล้ว Solar System - เกิดขึ้นเมื่อราว 5 พันล้านปีที่ผ่านมา

3 Structure of the Earth ภาพจำลองการเกิดระบบสุริยะจักรวาล

4 ดาวเคราะห์วงใน (Inner Planets) - มี องค์ประกอบเป็นพวกธาตุหนัก มีจุด หลอมเหลวและจุดเดือดที่อุณหภูมิสูงมาก ดาวเคราะห์วงนอก (Outer Planets) - มีองค์ประกอบเป็นพวกธาตุเบา มีจุด หลอมเหลวและจุดเดือดที่อุณหภูมิต่ำ โลก - มีองค์ประกอบของสารได้แก่ MgO, SiO 2, FeO, Fe, Ni, some water, NH 4 ดังนั้น ดาว Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune จึงมีองค์ประกอบเป็นธาตุเบาของ hydrogen, methane, ammonia ices

5 Structure of the Earth โลกและ มหาสมุทร เกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ 4.5 พันล้านปีที่แล้ว ธาตุหนักเช่นเหล็ก ถูกดึงดูด ให้มาสะสมรวมกัน ที่ใจกลางโลก ธาตุที่เบากว่า เช่น silicon, magnesium, aluminum, oxygen ก็มีการจัดเรียงตัวใน ชั้นนอกออกมา

6 Structure of the Earth น้ำในโลก 1. ถูกขับออกมาจากภายในโลก โดยภูเขาไฟ ในรูปของไอน้ำ 2. จากดาวหางที่วิ่งเข้ามาชนโลก

7 Structure of the Earth ลักษณะภายในของโลก แบ่งเป็น 3 ชั้น ( ตามองค์ประกอบทางเคมี ) 1. Core 2. Mantle 3. Crust

8 Structure of the Earth ลักษณะโครงสร้างภายในโลก

9 Core Core ( แบ่งตามองค์ประกอบ ทางเคมี )  ชั้นในสุด จากใจกลางโลก ออกมา  มีรัศมีประมาณ 3,470 km.  31.5% ของมวลโลก, 16% ของปริมาตรโลก  มีความหนาแน่นมากที่สุด 13 g/cm 3  มีองค์ประกอบเป็นธาตุหนัก ได้แก่ เหล็ก (90%), นิเกิล, ซิลิคอน, กำมะถัน และธาตุหนักอื่น ๆ

10 Structure of the Earth Mantle ( แบ่งตามองค์ประกอบทาง เคมี )  ถัดออกมาจากชั้น Core มีความหนา ประมาณ 2,900 km.  68.1% ของมวลโลก, 83% ของ ปริมาตรโลก  ความหนาแน่น 4.5 g/cm 3  องค์ประกอบเป็น ออกซิเจน, แมกนีเซียม และซิลิคอน อยู่ในสัดส่วน 4 : 2 : 1

11 Structure of the Earth Crust Crust ( แบ่งตามองค์ประกอบทางเคมี )  ชั้นเปลือกโลก อยู่นอกสุด  บางที่สุด 0.4% ของมวลโลก, < 1% ของปริมาตรโลก  แบ่งเป็น 2 ชนิด 1. Oceanic crust 2. Continental crust

12 Structure of the Earth Crust Crust แบ่งเป็น 2 ชนิด Oceanic crust Continental crust

13 Structure of the Earth Crust Crust ( แบ่งตามองค์ประกอบทาง เคมี ) แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ 1. Oceanic crust เป็นเปลือกโลกส่วนที่รองรับบริเวณ มหาสมุทร มีความหนาประมาณ 11 km., ความ หนาแน่น 2.9 g/cm 3 องค์ประกอบเป็นหิน Basalt (magnesium silicate) หรือ SiMa 2. Continental crust เป็นเปลือกโลกส่วนที่เป็นตัวทวีป มีความหนาประมาณ 35 km., ความ หนาแน่น 2.7 g/cm 3 องค์ประกอบเป็นหิน Granite (aluminum silicate) หรือ SiAl

14 Structure of the Earth การแบ่งลักษณะโครงสร้าง ภายในโลก ตามคุณสมบัติทางกายภาพ : 1. Core 2. Mesosphere 3. Asthenosphe re 4. Lithosphere

15 Structure of the Earth Core Core ( แบ่งตามคุณสมบัติทาง กายภาพ ) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน Outer core มีอุณหภูมิ สูงสุด ~ 4,000 o C มีคุณสมบัติเป็น ของเหลว ไหล ได้ ** สนามแม่เหล็กโลก เกี่ยวข้องกับการไหล ของ outer core รอบ inner core Inner core มีอุณหภูมิ สูงสุด ~ 4,800 o C มีคุณสมบัติ เป็น ของแข็ง

16 Structure of the Earth Mesosp here  อยู่ถัดออกมาจาก outer core  อุณหภูมิ ~ 1,500 - 3,000 o C  เป็นของแข็ง Astheno sphere  เป็นส่วนชั้นหินเหลวถัด ออกมาจาก Mesosphere  อุณหภูมิ 1,500 o C Lithosp here  อยู่ชั้นนอกสุด เย็นตัวแล้ว แข็งและแตกหักได้  มีความหนาประมาณ 70 - 100 km.

17 Structure of the EarthOverlap

18 เรารู้ได้อย่างไรว่าโลกมี โครงสร้างภายในอย่างไร ?  ศึกษาจากการตรวจจับคลื่นที่เกิด จากแผ่นดินไหว และภูเขาไฟระเบิด  อาศัยคุณสมบัติของคลื่น ที่เคลื่อนที่ ได้แตกต่างกัน ในตัวกลางต่าง ๆ  คลื่นแผ่นดินไหวมี 2 ชนิด คือ P - wave และ S - wave

19 Structure of the Earth 1. P - wave (Primary หรือ Compressional waves) - เป็นคลื่นตามยาวคล้ายคลื่นเสียง หรือ คลื่นที่เกิดในสปริง - เดินทางได้ในตัวกลางทั้ง ของแข็งและของเหลว คลื่น แผ่นดินไหว 2. S - wave (Secondary หรือ Shear waves) - คลื่นตามขวาง เหมือนกับ การสั่นของเชือก - ไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่าน ตัวกลางที่เป็นของเหลวได้

20 Structure of the Earth

21 อาศัยคุณสมบัติที่ต่างกันของ P -waves และ S -waves เราสามารถที่จะทราบโครงสร้างภายในโลก อย่างหยาบ ๆ ได้

22 Structure of the Earth

23

24 Isostatic Equilibrium หรือ Isostasy  คือ การปรับสมดุลย์มวลของชั้น เปลือกโลกที่ล่องลอยอยู่ บนหินเหลว (Asthenosphere)  เหมือนกับการลอยของก้อนน้ำแข็ง หรือ เรือลอยในน้ำ ถ้ามีมวลมาก ก็มีส่วนที่จมลงไปใน น้ำมาก ถ้ามีมวลน้อย ก็มีส่วนที่ลอยโผล่ ขึ้นมาให้เห็นมาก  เป็นสมดุลย์ของแรงลอยตัวกับมวล ของวัตถุ

25 Structure of the Earth

26


ดาวน์โหลด ppt Structure of the Earth โครงสร้างภายใน โลก โครงสร้างภายใน โลก (Structure of the Earth) โครงสร้างภายในโลกจะมีการ แบ่งเป็นชั้นๆ เหมือนหัวหอม เพราะอะไร ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google